Job på nettet: www.journalisten.dk

Nu kan stillingsannoncer findes på http://www.journalisten.dk/. Det betyder, at annoncøren kan få sin annonce meget hurtigere ud. Allersenest to dage efter, annoncen er afleveret, vil den kunne læses på nettet. Dermed bliver JOURNALISTENs deadlines langt mere fleksible, og annoncen vil være tilgængelig i længere tid.

Nu kan stillingsannoncer findes på http://www.journalisten.dk/. Det betyder, at annoncøren kan få sin annonce meget hurtigere ud. Allersenest to dage efter, annoncen er afleveret, vil den kunne læses på nettet. Dermed bliver JOURNALISTENs deadlines langt mere fleksible, og annoncen vil være tilgængelig i længere tid.

Det koster ikke ekstra at få sin annonce på nettet.

Også Pressekontakten, hvor journalister kan få oplyst navne og ofte private telefonnumre på kilder i virksomheder og interesseorganisationer, vil blive tilgængelig på www.journalisten.dk

0 Kommentarer