Sparerunde

JFM-ansat blev fyret kun 25 dage efter, at tillidsmandsbeskyttelse udløb

Det har skabt røre blandt tillidsrepræsentanter og kolleger i JFM, at en tidligere tillidsrepræsentant blev fyret kun 25 dage efter, at den såkaldte efterbeskyttelse udløb

I den seneste sparerunde hos JFM den 21. november har en fyring af en tidligere tillidsrepræsentant skabt røre blandt medarbejderne.

Den pågældende medarbejder, som Journalisten har valgt at anonymisere, stoppede som tillidsrepræsentant i JFM-koncernen i oktober sidste år og fik, som reglerne foreskriver, en efterbeskyttelse på et års varighed, der beskytter mod fyring.

Men kun 25 dage efter, at efterbeskyttelsen udløb, fik den tidligere tillidsrepræsentant stukket en fyreseddel i hånden.

Den korte tid efter udløbet er noget, som har skabt utryghed, fortæller Julie Povlsen, der er tillidsrepræsentant for jyske medier under JFM.

”Det er en fyring, som vi nuværende tillidsrepræsentanter og kolleger i JFM – og navnligt avisen, som personen arbejdede på – er meget, meget påvirkede af.”

Handler om signalværdi

Fyringen har vakt opsigt og bliver set som kontroversiel af gruppen af tillidsfolk i JFM. Derfor advarede de også ledelsen om at føre den ud i livet.

”Det gjorde vi af flere årsager. For det første bryder vi os ikke om det signal, der bliver sendt, når en tidligere tillidsvalgt bliver opsagt så kort tid efter, at beskyttelsen udløber.”

”Samtidig forudså vi, at fyringen ville skabe enormt meget uro blandt kollegerne – hvad den også endte med at gøre. Derfor hejste vi flaget og forsøgte at advare vores ledelse imod at tage det skridt. Men de ønskede at gennemføre fyringen som planlagt, og det gjorde de så,” siger Julie Povlsen.

Den omtalte tidligere tillidsrepræsentant var jo ikke længere omfattet af en efterbeskyttelse, så fyringen er vel valid nok?

”Det er helt korrekt. Der er ingen regler eller beskyttelse, der er blevet brudt ved denne fyring. Det er alene signalværdien, vi protesterede imod, og som vores kolleger reagerede på,” siger Julie Povlsen.

Ikke første kontroversielle fyring

I den seneste sparerunde hos det pressede mediehus blev 19 redaktionelle medarbejdere opsagt, mens i alt 57 medarbejdere hos JFM stoppede.

Dagen efter fyringsrunden den 21. november fik en fyring af en anden medarbejder vreden til at blusse op.

Så meget, at en stor medarbejdergruppe sendte et brev til chefredaktør Jesper Nørgaard, chefredaktør Peter Orry og administrerende direktør Jesper Rosener i kølvandet af fyringen af en medarbejder, der var i et afklaringsforløb i forhold til et fleksjob som konsekvens af en alvorlig sygdom.

I brevet udtrykte medarbejderne ”stor undren og bekymring” over fyringen af journalisten, som havde været tilknyttet JFM i mange år.

Ifølge Julie Povlsen henviser JFM-ledelsen til, at ingen er blevet fyret, fordi de er syge eller tidligere tillidsvalgte, men at det skyldes den svære økonomiske situation, som JFM står i.

”Men det er korrekt, at den ene af de fyrede har et alvorligt sygdomsforløb, og at den anden tidligere har været tillidsrepræsentant. Det er klart, at det skaber en bekymring blandt os tillidsfolk og kolleger for, hvad det er for nogle værdier og en kultur, der skal herske i JFM. Det har vi også givet udtryk for over for vores øverste ledelse, når vi har siddet til møde med dem,” siger Julie Povlsen.

Journalisten har lavet forelæggelse for Peter Orry, ansvarshavende chefredaktør i JFM, men han skriver, at ”man af hensyn til de involverede medarbejdere aldrig kommenterer på personsager”.

DJ: Dybt problematisk

Hos DJ kender man godt til den konkrete sag, som er én, man ser alvorligt på. Det har man også fortalt Dansk Erhverv, som er arbejdsgiverorganisationen for JFM.

Formand Tine Johansen kalder det ”dybt problematisk”, at fyringen sker under en måned efter, at efterbeskyttelsen udløb.

”Som tillidsrepræsentant indtager man en rolle på vegne af en hel masse kolleger, hvor man er ansættelsesretlig beskyttet for at kunne udtale en kritik på andres vegne og gå ind i de svære sager. Derfor er det dybt problematisk at være jaget vildt så kort tid efter, at ens efterbeskyttelse er udløbet.”

Tine Johansen er godt med på, at der juridisk set ikke er noget at komme efter, men hun efterlyser en ordentlighed fra JFM’s ledelse. Og hun forstår også godt, hvis sagen er med til at skabe usikkerhed på arbejdspladsen.

”Sådan en sag her er simpelthen med til at rokke ved det helt principielle i, at vi skal passe godt på de mennesker, som kan tale på andres vegne, og som påtager sig det svære hverv at være tillidsrepræsentant i en meget presset branche,” lyder det fra DJ-formanden.

1 Kommentar

Monica Marianne Krog-Meyer
30. NOVEMBER 2023
Kære journalistkolleger
Endnu et eksempel på, at fagforeningerne er trængt.
I er nødt til at tale med kollegerne om vigtigheden af at være organiseret. Ingen tvivl om at virksomhedsejerne spekulerer i, at procenten af organiserede er for nedadgående.
Dystert scenarie.