Jersild og politikerne er svære at tekste live

Alle valgprogrammer på DR bliver tekstet live for hørehæmmede. Hans Palle Mortensen skal på få sekunder  gentage, hvad politikerne siger, så en talegenkendelsesmaskinen forstår det. Politikerne afbryder hinanden, men Jersild er også en udfordring.

Alle valgprogrammer på DR bliver tekstet live for hørehæmmede. Hans Palle Mortensen skal på få sekunder  gentage, hvad politikerne siger, så en talegenkendelsesmaskinen forstår det. Politikerne afbryder hinanden, men Jersild er også en udfordring.Tv-aviser, valgmagasiner, temadebatter og dueller. Under valget skal tekster Hans Palle Mortensen og hans teksterkolleger i DR live-oversætte alt det, politikerne siger, så hørehæmmende kan læse det som undertekster på deres fjernsyn.
Live-tekstning bliver til, ved at teksteren løbende omformulerer det, der bliver sagt i udsendelsen, til kortere sætninger. Sætningerne bliver talt ind i et computersystemet Speech Magic, som derefter omsætter ordene til undertekster, der kommer frem på tv-apparaterne hjemme i stuerne.
»Jeg gentager det, politikerne siger – både med punktum og komma. Forhåbentlig ser det rigtigt ud, når det kommer på skærmen,« fortæller Hans Palle Mortensen.

Han har blandt andet tekstet debatten med de politiske spidskandidater sidste onsdag på DR1. Det var ikke nogen nem opgave.
»Politiske debatter er svære at tekste, fordi politikerne taler i munden på hinanden. Men man må gøre sit bedste for at afslutte deres sætninger, og finde den røde tråd, så der kommer en mening ud af det, der bliver sagt,« forklarer han.

Talegenkendelsesmaskinen er med Hans Palle Mortensens ord "dum som en spade". Den kan kun genkende ord, den er programmet til at forstå. Under valget har Hans Palle Mortensen derfor tilføjer seks-syv politiske ord og begreber, som Speech Magic ikke kendte på forhånd – for eksempel "ældrecheck".
»Fra værten Tine Gøtzsches oplæg kunne jeg se, at nogle politikere nok ville komme til at tale om ældrecheck, så jeg lagde ordet ind i maskinen for at slippe for at sige "checks, som ældre får"«.

Ifølge Hans Palle Mortensen er det ikke kun politikernes sprogbrug og mange afbrydelser, der kan være svære at live-tekste. Også nogle af journalisterne taler på en måde, der gør det svært at formidle.
»Man skal for eksempel vænne sig til Jens Olaf Jersilds måde at tale på. Han bruger mange lange sætninger, der drejer ind på en anden kurs, før han kommer med pointen,« forklarer Hans Palle Mortensen.
Han har dog ikke fortalt det til Jersild.
»Jeg skal bare lige vænne mig til det.«

Hans Palle Mortensen fortæller, at han taler lidt mere staccato og husker at få alle småord med, når han skal have maskinen til at forstå, hvad han siger. Når det ind imellem ikke lykkes, bliver underteksterne til volapyk.
»Så tager den måske slutningen af et ord og sætter det sammen med noget andet, som maskinen tror jeg har sagt. Det er baseret på nogle sandsynlighedsberegninger i programmet, og der kan komme noget forfærdeligt vrøvl ud af det. «

Omkring 800.000 danskerne har en mindre eller større hørenedsættelse, og cirka 300.000 bruger høreapparat. Når der ikke er folketingsvalg, live-tekster DR tv-aviserne og de efterfølgende magasiner.
Hvis du vil følge valget med live-tekster skal du gå ind på tekst-tv side 399.

STUEGANG: Op til valget går Journalisten løbende stuegang hos journalister, kommunikationsfolk, redaktører og kandidater til folketinget.

0 Kommentarer