Jeppesen: TV 2 Nyhederne løj om læk

TV 2 Nyhederne sagde, at læk i 2007 havde forbindelse til Det Udenrigspolitiske Nævn, selv om man vidste at det var forkert, skriver bloggeren Michael Jeppesen.

TV 2 Nyhederne sagde, at læk i 2007 havde forbindelse til Det Udenrigspolitiske Nævn, selv om man vidste at det var forkert, skriver bloggeren Michael Jeppesen.

I sin nye blog på Politken.dk skriver journalist og kommentator Michael Jeppesen, at TV 2 bevidst løj om, hvor informationerne om jægerkorpset rejse til Irak kom fra.
Michael Jeppesen skriver, at dagen efter TV 2 Nyhederne bragte historien om jægersoldaternes mission i Irak, påstod TV 2 Nyhederne mod bedre vidende, at lækket stammede fra Det Udenrigspolitiske Nævn.
I en artikel på TV 2 Nyhedernes hjemmeside stod der:
"Oplysningerne kom frem efter et ellers strengt fortroligt møde i Udenrigspolitisk Nævn."
Dermed blev TV 2 de første, der pegede på Det Udenrigspolitiske Nævn som kilden til lækagen – selvom de vidste, at det var fup, skriver Michael Jeppesen.

Michael Jeppesen referer til en debat fra TV 2's eget program Presselogen, hvor Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden søndag sagde til TV 2's nyhedschef Michael Dyrby:
»TV 2 kommer til at bringe sig selv i en situation, hvor man bringer forkerte historier, altså historier som man objektivt selv ved er forkerte, altså historier om, at det er medlemmer af udenrigspolitisk nævn, der har lækket historien.«

Ifølge Michael Jeppesen har sagen siden ført til, at forsvarsminister Søren Gade i 2008 kunne sende 40 specialuddannede soldater afsted, uden at Folketingets Udenrigsolitiske Nævn skulle godkende det.

3 Kommentarer

Mikkel Munck
9. MARTS 2010
TV2 og mangel på journalistisk redelighed

Kære Charlotte

Du har fuldstændig ret.

Men jeg kalder det nu omgåelse af grundloven og ikke brud på grundloven. 

Omgåelse fordi procedurerne blev ændret netop på baggrund af den påståede læk fra Udenrigspolitisk Nævn. Og jeg er skam bekendt med, at der gennem tiden har været flere læk fra nævnet. Men her ender man altså med at indskrænke en del af nævnets beføjelser.

En måske mindre ændring af procedurer, der dog bliver interessant, hvis man ser den i sammenhæng med balladen om Guldbrandsens dokumentar 'Den hemmelige krig'. Her var regeringen tydeligvis irriteret over, at blive kigget i kortene af oppositionen og fik gennem ovenstående sag et tilsyneladende legitimt argument for at afskære Folketinget fuld adgang til alle væsentlige oplysninger om specialstyrkernes arbejde.

Tilbage står, at regeringens grundlovsikrede pligt til at orientere og rådføre sig med Folketinget blev ændret som følge af lækage-sagen.

Tilbage står også, at det nu har vist sig, at TV2 har været en endog meget aktiv part i sagen til fordel for regeringen og TV-stationen bærer således en stor del af ansvaret for sagens videre forløb.

Og ja, dét kalder jeg undergravende virksomhed i forhold til de vedtagne demokratiske spilleregler.

Mvh. Mikkel

 

Charlotte Aagaard
9. MARTS 2010
Re: Jeppesen: TV 2 Nyhederne løj om læk

Re. grundlovsbrud

Med din kommentar henviser du formentlig til at Folketinget efter lækagesagen ikke længere skal godkende udsendelse af specialstyrker til Afghanistan (og en tid også Irak) fordi det efterfølgende blev inkoopereret i Irak-mandatet og Afghanistan-mandatet at specialstyrker kunne udsendes løbende. 

Men det er ikke noget grundlovsbrud. Mandaterne er jo godkendt af et bredt flertal i Folketinget.

Orienteres skal UPN selvfølgelig stadigvæk - undtagen i tilfælde, hvor udsendelsen skyldes kidnapning af en dansk statsboger.

kh Charlotte Aagaard, Information

Mikkel Munck
9. MARTS 2010
Re: Jeppesen: TV 2 Nyhederne løj om læk

Bemærk venligst, at sidste afsnit ovenfor indeholder en meget vigtig information:

"...sagen har siden ført til, at forsvarsminister Søren Gade i 2008 kunne sende 40 specialuddannede soldater afsted, uden at Folketingets Udenrigsolitiske Nævn skulle godkende det."

Lækken af fortrolige informationer om jægersoldaternes deployering og de efterfølgende beskyldninger mod oppositionen har altså medført, at Folketinget blev afskåret fra den grundlovssikrede parlamentariske kontrol med regeringen. Ifølge grundlovens § 19, stk. 3, så er en siddende regering forpligtet til at rådføre sig med Folketinget via Udenrigspolitisk Nævn før der træffes væsentlige udenrigspolitiske beslutninger:

"Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om det udenrigspolitiske nævn fastsættes ved lov" (http://retsinformation.w0.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902).

TV2's ikke så beskedne rolle i denne sag har således været, at levere det poltiske skyts til en omgåelse af Grundloven; Ikke uagtsomt, indirekte eller ubevidst, men forsætligt og tilsigtet.

Spørgsmålet er, om TV2's undergravende virksomhed og subversion af de vedtagne demokratiske og parlamentariske spilleregler er ansvarspådragende i en juridisk forstand?

Det får Michael Dyrby jo nok ikke svar på hos den Europæiske Menneskerettighedsdomstol...