Jens Otto Kjær Hansen ny rektor for Journalisthøjskolen

Farvel til både Anne-Marie Dohm samt Anne-Marie Wivel og goddag til Jens Otto Kjær Hansen, som til august tiltræder som ny rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - DMJX. (opdateret 17:05)

Farvel til både Anne-Marie Dohm samt Anne-Marie Wivel og goddag til Jens Otto Kjær Hansen, som til august tiltræder som ny rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – DMJX. (opdateret 17:05)


Bestyrelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har i dag valgt ny rektor for højskolen. Valget faldt på Jens Otto Kjær Hansen, som siden 1. januar 2008 har været ordførende direktør i den nu tidligere direktion.

Hvor der tidligere har været ansat en rektor for henholdsvis Mediehøjskolen og Journalisthøjskolen, bliver der fremover kun tale om én rektor for hele institutionen.

"Vi har i dag sat en milepæl i den forstand, at 1. del af fusionen mellem Danmarks Journalisthøjskole og Den Grafiske Højskole nu er tilendebragt og det med gode resultater til følge," udtaler  bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen og tilføjer. 

"Med valget af én rektor for den samlede institution, skal vi nu have ført fusionen helt til ende. Der venter med andre ord den nyvalgte rektor en stor opgave med at få de synergier, som både er tilstede på vores dagstudier og i forhold til vores efter- og videreuddannelsesudbud samt indenfor for forskning og udvikling realiseret. Samtidig med det skal den nye ledelse i gang med at realisere strategiplan 2012-2015."

Som en konsekvens af udnævnelsen og den nye struktur, så fratræder både Journalisthøjskolens nuværende rektor Anne-Marie Dohm og Mediehøjskolens rektor Anne-Marie Wivel d. 1. august 2011.

Stillingen som ressourcedirektør, som Svend Lawaetz tidligere har varetaget, nedlægges. Indtil videre vil de alle tre være tilknyttet højskolen i arbejdet med at løse forskellige opgaver.

Udover en rektor kommer det fremtidige rektorat til at bestå af en prorektor, som der nu vil blive igangsat en proces for rekrutteringen af.

Den ny rektor, Jens Otto Kjær Hansen, er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, exam.art. i filosofi fra Aarhus Universitet og MBA fra Henley Management College/Brunel University.

Som journalist virkede han på Jyllands-Posten i ti år, og fik herunder Cavling-prisen i 1978. Senere vendte han tilbage som medlem af avisens bestyrelse i otte år frem til fusionen med Politiken. Han startede egen virksomhed, Image Selskabet A/S, som gennem 10 år var blandt landets ledende public relationsbureauer.

I 2003 vendte han tilbage til Danmarks Journalisthøjskole som leder af efter- og videreuddannelsesenheden, og han har siden fusionen 1. januar 2008 været leder af direktionen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.  

Herudover har Jens Otto Kjær Hansen haft censor-gerning på Danmarks Journalisthøjskolen samt  deltaget i bestyrelsesarbejde på fagbladsområdet og hos Jyllands-Posten A/S frem mod dennes fusion med Politiken.

Han er i øvrigt forfatter til bogen 'I andres brød', samt en lang række artikler om journalistik.

Når solen skinner, lader Jens Otto sig ofte friste af sin motorcykel – en interesse, der blandt andet har bragt ham tværs over USA.

3 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
22. JUNI 2011
Re: Jens Otto Kjær Hansen ny rektor for Journalisthøjskolen

Det er flotte ord den nye rektor får med på vejen, bl.a. af

Hvis ordene skal række ud over Aarhus, skal der råbes meget højt - for SDU, RUC, Handelshøjskolerne og mange andre steder uddanner i dag kommunikationsmedarbejdere. 

Med de problemer vi har i dag, skal der råbes meget meget højt. 

Og jeg er sikker på, at der bliver brug for politisk og praktisk opbakning fra forbundet, så derfor er der al muli grund til, at

Pernille Dehn
21. JUNI 2011
Re: Jens Otto Kjær Hansen ny rektor for Journalisthøjskolen
Det kan da vist kun gå godt! Dygtig kommunikatør med indsigt i de fleste hjørner af fagene. Og med teoretisk indsigt og forretningssans! Tillykke til Jens Otto og til institutionen.
Esben Ørberg
21. JUNI 2011
Journalist, kommunikatør - og nu på toppen af det hele

Når kommunikation og journalistik mødes i et fordomsfrit samspil, opstår synergi. Det er sket i dag, hvor Jens Otto Kjær Hansen har sat sig i spidsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. De to fag har masser af forskelligheder og støder i få tilfælde sammen. Men det faglige fællesskab overvægter langt forskellighederne. Tillykke til en formidabel journalist, som blev en endnu bedre kommunikatør og forretningsmand - for til sidst at ende på toppen af det hele! Hjemme i egen rede.