Jelved: Derfor skifter jeg ud i DR-bestyrelsen

DR’s nye næstformand, Trine Gregorius, er et »bevidst personligt valg«, siger Marianne Jelved til Journalisten. Hun roser forgænger Ole Hyltoft for at »skrive til mig og orientere om sine synspunkter på det ene og andet på en konstruktiv og venlig måde«

Kulturminister Marianne Jelved har skiftet ud i DR’s bestyrelse. Hun har magt over fire af pladserne og har valgt at sætte nye kræfter ind på tre af dem.

Kommunikationsrådgiver Trine Gregorius er ny næstformand og overtager fra forfatter Ole Hyltoft. Dan Boyter, direktør i Pressalit, og kommunikationsrådgiver Nanna Kalinka Bjerke er udpeget af ministeren til at træde ind i bestyrelsen. De overtager pladserne fra John Wagner og Katrine Winkel Holm.

Marianne Jelved lægger meget vægt på, at den nye næstformand har både kommunikations- og journalistbaggrund.

»Hun har deltaget i bestyrelsesarbejdet i en periode og er kendt med det nu. Hun har både kommunikationsmæssig, medie- og journalistbaggrund. Alle tre er centrale kompetencer i Danmarks Radios arbejde som institution, som hun kan tilføje til formandskabet,« siger Marianne Jelved til Journalisten.

Gregorius er et personligt valg

Kulturministeren kan vælge DR’s næstformand blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af de seks største politiske partier.

»Det er suverænt de seks største partier, der vælger dem, så jeg kan ikke ”bestille” kompetencer hos dem. I den forstand er opgaven bunden. Men der er flere, som kunne være blevet næstformand, hvis det var. Trine Gregorius var ikke den eneste mulige, men hun er mit bevidst personlige valg,« siger Jelved.

Trine Gregorius er udpeget til bestyrelsen af Socialdemokraterne. Ole Hyltoft er udpeget af Dansk Folkeparti.

Roser Hyltoft: Konstruktiv og venlig

Hvad har været Ole Hyltofts styrker som næstformand?

»Som jeg har oplevet det, har hans styrke været, at han har haft meget fokus på kulturelle emner. Faktisk har han været så venlig en gang imellem at skrive til mig og orientere om sine synspunkter om det ene og andet på en konstruktiv og venlig måde. Så han har spillet sin rolle som næstformand,« siger Marianne Jelved.

Hvorfor er der så brug for en ny?

»Det er der, fordi der sidder en anden farve regering nu, som gerne vil sætte sit præg på bestyrelsen. Du kan også spørge, hvorfor John Wagner og Katrine Winkel Holm skal forlade deres poster. Virkeligheden er bare, at den siddende regering sætter sine spor med de her udpegninger.«

To nye medlemmer

Kulturministeren mener, at der er brug for både Nanna Kalinka Bjerke og Dan Boyters kompetencer i bestyrelsen.

»Dan Boyter har kompetencer både fra erhvervslivet og sit kulturelle arbejde. Han er lige blevet genudpeget som formand for Den Jyske Opera og er meget engageret i corporate social responsibility. Og så er det vigtigt for mig at finde kompetencer uden for København,« siger hun og fortsætter:

»Nanna Kalinka Bjerke er både kommunikationsrådgiver og en ivrig blogger. Hun er engageret i mange samfundsmæssige ting. De to har en fin vifte af kompetencer, fordi de ikke ligner hinanden, men supplerer hinanden.«

Formanden bliver: Han er meget kompetent

Kulturministeren kan udpege formand, næstformand og to bestyrelsesmedlemmer. Den eneste af de fire, der bliver siddende, er formand Michael Christiansen.

Hvorfor holder du fast i formanden?

»Jeg synes, han har været formand på en rigtig god måde. Han er meget kompetent, og jeg har ingen anledning til at sige, at han ikke er velkvalificeret til at fortsætte arbejdet. Og så kender jeg ham jo godt fra Slotsholmen, hvor han har siddet lige så længe, som jeg har. Han var blandt andet departementschef i Forsvarsministeriet i firserne, da vi lavede forsvarsforlig. Vi har mødtes mange gange i embeds medfør, og jeg har som kulturminister et fint samarbejde med ham,« siger Marianne Jelved.

0 Kommentarer