»Jeg ved ikke, om vi sidder her om fem år«

Distriktsbladgruppen har døjet med faldende medlemsaktivitet, men formanden mener, at det lysner

Der er mødt ti medlemmer op til generalforsamling i Distriktbladsgruppen hos Rødovre Lokalnyt, der bor i Rødovre Centrum. For fire-fem år siden var fremmødet dobbelt så stort, og det er den største udfordring som specialgruppen står overfor:

»Vi har tidligere haft mange flere, der kom til vores arrangementer,« fortæller formand Henrik Rath Paulsen, som de seneste år har måtte aflyse flere arrangementer på grund af manglende tilmeldinger fra medlemmerne, som primært arbejder på de lokale gratisomdelte ugeaviser.

»Som bestyrelse må man stille spørgsmålet: Har vi en berettigelse? Vi har snakket med andre specialgrupper om en mulig sammenlægning. Jeg ved ikke om vi sidder her om fem år som specialgruppe. Men i år fik vi en opløftende oplevelse. Her mener jeg, at vi kan gøre en forskel, og så har vi en berettigelse,« Henrik Rath Paulsen.

Han henviser til det seminar Distriktsbladgruppen holdt om at producere levende billeder 2012, hvor der var fuldt fremmøde.  

»Folk kom hjem med noget de kunne bruge direkte. Det er noget andet end at møde op og høre en forfatter fortælle om en bog. Det synes man måske er interessant, men man prioriterer det ikke på samme måde, som noget man kan bruge i dagligdagen,« fortæller Henrik Rath Paulsen, der har tænkt sig at gentage succesen. På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen planer om et seminar, hvor medlemmerne kan blive bedre til at tage billeder.

Distriktsbladgruppen har specielt været udfordret af, at medlemmerne er geografisk meget spredt. Samtidig er en del af gruppens funktion blevet overtaget af medarbejderforeninger i takt med, at ugeaviserne er blevet opkøbt af mediehuse:

»Så får man dækket det sociale og faglige i den mediehusenes medarbejderforeninger.«

På generalforsamlingen blev Lone Wiil genvalgt som kasserer. To bestyrelsesmedlemmer var på valg. Både Lars Rossen og Henrik L. Simonsen blev genvalgt, ligesom Allan Gregersen blev genvalgt som revisor.

 

Sproglig fejl rettet 19/02-2013

2 Kommentarer

Claus Falkenby, tidligere Kreds Fyn-formand
19. FEBRUAR 2013
Mange
Mange distriktsbladjournalister er i dag medlemmer af en medarbejderforening i et mediehus med et dagblad. Og de samarbejder og leverer stof til hinanden, så det ville sikkert være en god idé, hvis Distriktsbladgruppen blev sammenlagt med en anden specialgruppe, som Henrik Rath Paulsen også er inde på.
Torben Krogh
18. FEBRUAR 2013
Der er sørme også langt til
Der er sørme også langt til Rødovre - hvis man ikke lige bor i nabolaget af Udkantsdanmark. ;-)
Men lyder da spændende med nogle arrangementer, der kan bruges. Må jeg ydmygt foreslå et stavekursus til artiklens forfatter? "Har vi en berigtigelse?" Ja, interessant spørgsmål, men svært at svare på, al den stund, det hedder "berettigelse"...