“Jeg var direkte imod dem”

Uffe Elbæk var imod den nye offentlighedslov og beslutningen om at tage sendetilladelsen fra Roj-TV, forklarer han, efter at han har meldt sig ud af Det Radikale Venstre

Den tidligere kulturminister Uffe Elbæk forlader Det Radikale Venstre og vil fungere som løsgænger frem til næste folketingsvalg.

Uffe Elbæk forklarer på Facebook, at det var et "velovervejet og gennemtænkt valg, som har været umådeligt svært at træffe".

Elbæk skriver, at regeringens kovending i barselsspørgsmålet var dråben, der fik glasset til at flyde over.

Men allerede med beslutningen om at tage sendetilladelsen fra Roj-TV og vedtagelsen af den nye offentlighedslov havde Uffe Elbæk problemer med at følge partilinjen.

"Alle, der er tæt på mig, ved jo, at jeg har haft mere end svært ved netop disse beslutninger. Ja, at jeg var direkte imod dem. Men hver gang jeg har fået disse undrende spørgsmål, har jeg sagt – også offentligt – at min kritik har jeg rejst indadtil. Men når først den radikale gruppe har taget stilling, så bakker jeg gruppens beslutning op," skriver Uffe Elbæk.

"Roj-TV-sagen og offentlighedsloven strider grundlæggende mod det, jeg opfatter som kernen i det danske demokrati. Nemlig ytringsfriheden og muligheden for at se magten over skuldrene – uagtet hvem regeringen er."

Uffe Elbæk fremhæver også sagen om whistlebloweren Edward Snowden, hvor han med sine udmeldinger om, at Danmark burde give Snowden asyl, gik direkte imod regeringens politik.

"Jeg har ligget søvnløs op til flere nætter. Fordi jeg selvfølgelig befandt mig i et stort dilemma både følelsesmæssigt og politisk. Mellem på den ene side min loyalitet over for regeringen og ikke mindst mit parti og på den anden side min loyalitet over for mine grundværdier, samfundssyn og den politiske kultur, jeg tror på." 

"Det var det sidste, der vandt. Derfor har jeg besluttet at blive løsgænger. Det har som sagt på ingen måde været et let valg. Men til gengæld et nødvendigt valg." "Hvordan rammerne for mit nye politiske liv skal se ud, ved jeg som sagt endnu ikke. Det vil jeg bruge de næste par måneder til at afsøge. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg har lyst til at skabe en ny politisk platform. Så jeg er ikke færdig med politik," skriver Uffe Elbæk.

0 Kommentarer