Jeg svarede sådan set bare på en læserundersøgelse

Peter Winther Mogensen, 25 år, går fra nyuddannet jordbrugsteknolog til journalist på Landbrugsmedierne.

Peter Winther Mogensen, 25 år, går fra nyuddannet jordbrugsteknolog til journalist på
Landbrugsmedierne.

Hvordan startede du som journalist?
Jeg havde været en fast læser af Landbrugsmedierne gennem mange år. En dag for vel en tre år siden deltog jeg i en læserundersøgelse om et kvægfagligt magasin. Jeg kom med nogle ret kritiske svar, fordi jeg tænkte, at det og det og det kunne de da godt lave om på. Efter det kom jeg i kontakt med redaktøren, og han spurgte: "Peter, er det noget, du synes kunne være interessant at skrive om? Kan du så ikke tage et smut ud til landmanden og snakke med ham?" Det kom der en artikel ud af, og efter det havde jeg en ide til en anden. Året efter tog jeg til New Zealand i fem måneder, og redaktøren lurede muligheden for at få et par artikler dernede fra også. Så har jeg været freelancer for Landbrugsmedierne lige siden.
Jeg har et par bekendte, der er i gang med at tage den traditionelle journalistuddannelse i Aarhus. De er nok lidt duperede over, at jeg bare kom ind i faget på denne måde.

Hvad mangler du at lære om journalistfaget?
Jeg er ret god til at skrive reportager, men jeg mangler at blive bedre til at vinkle og måske også til at give mine reportager merværdi med metasprog og den slags. Chefen har bevilget mig et klippekort til en coach, som jeg besøger hver anden uge. Vi snakker om interviewteknik, hvordan man bygger en artikel op, vi træner at skrive nyheder til nettet og pudser forskellige ting af, som jeg ikke er så god til.

Er der noget, som du, med din baggrund, er bedre til end resten af journalisterne i felten?
Oprindeligt troede jeg faktisk, at jeg med min uddannelse skulle ud og rådgive landmænd – men journalistik er vel også en måde at rådgive på. Jeg tror, jeg lige får 20-30 procent mere information, når jeg er ude at snakke med folk – landmændene tror jo tit, at jeg er deres kollega. Alligevel kan jeg godt mærke, at vi nogle gange kommer lidt for langt væk fra plovfuren og fra landmandens hverdag. Det tænker jeg over, når jeg for eksempel nogle gange sidder til redaktionsmøder i København.

Må jeg kalde dig graverjournalist?
Hvad er det? Nårh ja! Ha ha, ja ja. Kald du mig bare det. Så kan det være, jeg slipper for at blive kaldt en nørd.

CV: Uddannet jordbrugsteknolog fra Aarhus Erhvervsakademi. Siden 2007 freelancer for Landbrugsmedierne. Er også i gang med en bog med titlen "Kødkvæg for nybegyndere".

0 Kommentarer