»Jeg skal ikke læse deres partiprogrammer«

Det er en svær og afgørende balancegang. På den ene side våger kommunikationschef Søs Hansen i Ballerup Kommune samvittighedsfuldt over, at der bliver svaret på borgernes læserbreve i Ballerup Bladet – og hun leverer også gerne fakta. På den anden side skal politikerne selv skrive svarene.

Foto: Ulrik Jantzen / Das Büro

Arbejdet er lagt i så faste rammer, at der ikke burde være noget at komme efter: Hver tirsdag mødes to kommunikationsmedarbejdere i Ballerup Kommune med borgmesteren for at nærlæse ugeavisen Ballerup-Bladet, der bliver taget meget alvorligt på rådhuset. Er der artikler eller læserbreve, som kommunen skal svare på? Og hvem skal svare? En politiker eller en fra forvaltningen?
»Vi bladrer avisen igennem side for side,« forklarer kommunikationschef Søs Hansen, da vi sidder med avisen foran os i et mødelokale på rådhuset.

På grund af det kommende kommunalvalg er der hele fire sider med læserbreve fra byens borgere i denne udgave af Ballerup-Bladet.
»Det er nu, borgerne kan se, at de kan få politikerne op af stolen. Og politikerne kan se, at de kan komme ud med deres budskaber,« sammenfatter Søs Hansen.

Kommunikationsfolk i kommuner og regioner skal optræde som partineutrale embedsfolk. Men hvornår er en borgmester administrationens øverste chef – og hvornår er han ude for at vinde stemmer?
I 2011 afgjorde Statsforvaltningen Midtjylland, at Region Midtjylland overtrådte regionsloven og forvaltningsretten, blandt andet fordi regionen havde udsendt pressemeddelelsen ”Regionsregnskab på ret kurs”. I realiteten havde et flertal i Regionsrådet besluttet en spareplan. Det vedtagne budget holdt ikke, og derfor skulle der spares.
I pressemeddelelsen var det kun de tre partier bag sparekataloget, S, SF og RV, der var citeret for deres store tilfredshed med resultatet.

Og afgørelsen fra Statsforvaltningen lød uden forbehold:
”(…) det var ulovligt, at regionens administration udsendte en omhandlet pressemeddelelse den 1. marts 2011. Statsforvaltningen lægger vægt på, at pressemeddelelsen efter sin formulering ikke fremstod partipolitisk neutral”.

Kort sagt: Kritikken ligger altid på lur. Også i Ballerup. Kandidat for De Konservative i Ballerup Martin Jonassen mener, at borgmesteren har et stort kommunikationsforspring i forhold til oppositionen.
»Han blev borgmester sidste år, og de har gjort meget for at øge kendskabet til ham. Men er det en kommunikationsafdelings opgave? Det mener jeg ikke. De vil altid kunne henvise til, at han var ude i et vigtigt ærinde. Jeg mener, de skal formidle beslutninger – ikke beskrive, hvad borgmesteren nu er ude og foretage sig,« siger Martin Jonassen.
»Længere er den ikke. Jeg håber, de vil gøre det for den til enhver tid siddende borgmester.«
Den kritik vender vi tilbage til.

Med en sprittusch har kommunikationskonsulent Lasse Munkholm markeret de læserbreve, der skal kigges nærmere på. En gangbesværet læser skriver, at parkeringsmulighederne ved biblioteket er forringet, efter at en kebab-bod har beslaglagt nogle af pladserne.
»Det vil nok kræve, at vi producerer et administrativt svar sammen med Center for Miljø og Teknik,« ræsonnerer Lasse Munkholm.

Hvis et læserbrev kalder på et svar fra administrationen, tager kommunikationsafdelingen hånd om det, siger Søs Hansen.
»Hvis det kræver et politisk svar, må politikerne selv tage sig af det,« siger hun.

Søs Hansen er ny i jobbet. Hun begyndte som kommunikationschef i juni 2013. Hun ser møderne om læserbrevene som en anledning til at trække grænsen mellem den kommunikation, der skal komme fra hendes afdeling – og det partipolitiske, som borgmesteren og de politisk valgte udvalgsformænd selv må svare på.

For nylig bad et medlem af kommunalbestyrelsen om hjælp til at formulere et læserbrev med politisk indhold.
»Jeg ved godt, du ikke skal blande dig i det, men kan du ikke læse det igennem?« forsøgte politikeren sig.

Søs Hansen kiggede på læserbrevet og forklarede, hvordan man bygger læserbreve op.
»Men jeg spidsformulerede ikke de politiske budskaber.«

I Ballerup er det også kommunikationsafdelingens opgave at levere fakta, når de politisk valgte udvalgsformænd skal svare på læserbreve. Derpå kan politikerne selv flette et politisk budskab ind.
»På grund af valget sker det oftere, at de brygger videre på det. Men vi former ikke budskaberne,« forklarer Søs Hansen.

[[nid:29291]]

For nylig spurgte Lorry, om kommunikationsafdelingen ville udpege fire politikere, der kunne optræde i en valg-debat.
»Hvis jeg havde været her i 20 år, ville jeg måske vide, hvordan man håndterer den slags henvendelser. Jeg synes, det lød som en gråzone,« siger Søs Hansen.
Hun gik til kommunaldirektøren for at vende sagen. Og kommunaldirektøren gik til borgmester Jesper Würtzen (S).

Sagen endte med, at Lorry fik besked om, at de selv måtte finde de folk, de mente var bedst egnet.
Søs Hansen er glad for, at det endte sådan. Hun har ikke mandat til at bestemme, hvilke politikere der skal medvirke i en tv-debat, forklarer hun.
»Og jeg skal ikke læse deres partiprogrammer eller træne dem i at være på.«

Mens de politiske partier i Folketinget modtager partistøtte til at hyre kommunikationsfolk, er borgmestrene i kommunerne de eneste med direkte adgang til kommunens kommunikationsapparat.
Menige politikere bliver typisk kun nævnt i pressemeddelelser, når de optræder som forligspartnere.

Mange oppositionspolitikere rundt omkring i landet mener, at kommunikationsafdelingerne giver borgmestrene og regionsformændene for stor fordel. Men de kan ikke pege på eksempler, hvor en borgmester eller regionsformand har brugt kommunikationsfolkene til at politisere.
»Jeg ved ikke, hvornår man går over stregen. Jeg synes bare, det er dårlig stil, at den samme person optræder så meget,« lyder det for eksempel fra et SF-medlem af en region.

Roskilde Kommune har lavet præcise regler for adskillelsen mellem administrative og politiske opgaver. Her hedder det blandt andet, at kommunikationsfolkene betjener borgmesteren som leder af administrationen.
”Vi betjener IKKE politikere, når de vil kommunikere som led i deres partiarbejde,” står der i notatet.
Andre steder er praksis noget anderledes.

I Aarhus kom det under den seneste valgkamp frem, at en pressechef i kommunen havde foreslået, at rådmanden for Teknik skulle plante træer sammen med nogle børn. Hans deltagelse ville styrke ham i valgkampen, fremgik det af en mail, som Århus Stiftstidende citerede:
”Kan man forestille sig, at der kan laves et lille arrangement, hvor rådmanden planter træer med nogle børn? Jeg har ikke nævnt det for ham, men det er jo tæt på valget, og børnerådmand Gert Bjerregaard kunne måske også få den idé?:-)”.

Leder af Informations Christiansborg-redaktion Casper Dall er tidligere pressechef i Københavns Kommune for børne- og ungeborgmesteren Anne Vang. Han forudser, at lokalaviser de kommende måneder bliver udsat for en sværm af pressemeddelelser og tilbud om historier.
»De kommunale kommunikationsfolk kommer under et kolossalt pres de kommende måneder,« mener han.


 

»Det er nu, borgerne kan få politikerne op af stolen. Og politikerne kan se, at de kan komme ud med deres budskaber.« Søs Hansen, kommunikationschef, Ballerup Kommune –  Foto: Ulrik Jantzen / Das Büro

Tilbage i Ballerup. På kommunens hjemmeside optræder den socialdemokratiske borgmester Jesper Würtzen med tekst og billede, fordi han uddeler en pris til en frivillig ildsjæl, besøger et lokalt bosted eller diskuterer unge og uddannelse med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen på Ballerup Rådhus.

Det er profilering – men det er også kommunens chef på arbejde. Jesper Würtzen siger, at det er borgmesteren, folk ønsker at se ved officielle begivenheder.
»Det er derfor, jeg repræsenterer kommunen ved indvielser og andre begivenheder. Borgmesteren er en repræsentant for hele kommunen – for borgerne, for det politiske system og for administrationens arbejde,« forklarer han.

Kritikken fra Martin Jonassen, De Konservative, der mener, at omtalen giver borgmesteren et stort kommunikationsforspring i forhold til oppositionen, giver borgmesteren ikke meget for.
»Det synes jeg, han skal konkretisere. Ellers er det letkøbt,« svarer Jesper Würtzen, der påpeger, at nogen jo skal tegne forretningen.
»Da V og K sad i regering, var det jo også Lars Løkke Rasmussen, der blev profilereret. Jeg er en kransekagefigur, der loyalt skal fremlægge kommunalbestyrelsens beslutninger,« forklarer han.

Men det er gået galt – erkender han.
I efteråret 2012 trak kommunen en pressemeddelelse tilbage, hvor der stod, at regeringens akutpakke blev forsinket i Ballerup, fordi Venstre og De Konservative ønskede, at lokalpolitikerne skulle tage stilling til pakkens økonomiske konsekvenser, før den blev implementeret.
”Dermed forsinkes hjælpen til de ledige,” stod der i pressemeddelelsen, som nu er slettet fra ballerup.dk.

Jesper Würtzen forklarer, at der almindeligvis ikke er partipolitik i kommunens pressemeddelelser.
»Men pressemeddelelsen kunne opfattes partipolitisk. Derfor bad jeg om, at den blev fjernet.«

Og borgmester Jesper Würtzen erkender miseren.
»Det gav jeg ham ret i – og derfor bad jeg om at få den fjernet straks, hvilket den så blev.«

0 Kommentarer