»Jeg forstår simpelthen ikke, at min fagforening rådgiver min modpart«

Et frustreret medlem oplever, at Dansk Journalistforbund har rådgivet hans modpart i en sag om ophavsret. DJ afviser: »Vi når længere ved at tale med modparten, men vi rådgiver dem selvfølgelig ikke«

Dansk Journalistforbund taler også med modparten i sager om ophavsret. Men egentlig rådgivning er der ikke tale om, forsikrer DJ.

Det er dog ikke den oplevelse, journalistpraktikant Daniel Winther Pedersen sidder tilbage med i en sag om ophavsret mod foreningen VedvarendeEnergi. En forening med en årlig omsætning på cirka 30 mio. kr., primært fra offentlige bevillinger.

»Jeg forstår simpelthen ikke, at min fagforening rådgiver min modpart, som slet ikke er medlem. Jeg forstår slet ikke, at det kan ske. Sagen ville have været noget nemmere for mig, hvis min modpart ikke kunne sidde og skyde med juridisk rådgivning, som han har fået af mit fagforbund,« siger Daniel Winther Pedersen.

Bragte artikel uden at spørge

Sagen udspringer af, at VedvarendeEnergi har bragt en af Daniel Winther Pedersens artikler uredigeret og i fuld længde på deres hjemmeside.

Daniel Winther Pedersen ringede i den forbindelse til ophavsretsafdelingen i DJ for at høre, hvordan han skulle forholde sig. Her oplyste en studentermedhjælper ham, at tommelfingerreglen siger, at han kan fremsætte et krav ud fra en timepris på 825 kr. ganget med to i godtgørelse.

På den baggrund fremsatte han et krav til VedvarendeEnergi på 5.600 kr. baseret på et anslået timeforbrug på lidt over tre timer.

Ikke medlem af DJ

VedvarendeEnergis pressechef, Claus Christensen, er ikke medlem af DJ. Men også han ringede til forbundet for at høre, hvordan han skulle forholde sig. Her talte han med en medarbejder, som ikke kendte til sagen, men oplyste ham generelt om reglerne i ophavsretssager.

Derefter ringede Claus Christensen til Daniel Winther Pedersen og foreslog et afslag i prisen.

»Det er rigtigt, at jeg har kontaktet Dansk Journalistforbund. Vi har ikke tidligere haft en sag om ophavsret, så jeg ville høre, hvordan vi skulle forholde os. Men der var på ingen måde tale om rådgivning. Medarbejderen svarede mig kun på formelle og faktuelle spørgsmål,« siger VedvarendeEnergis pressechef, Claus Christensen, og uddyber:

»Jeg fandt selv oplysningen om muligheden for takstnedsættelse på journalistforbundets hjemmeside. Og medarbejderen bekræftede, at der under visse præmisser er præcedens for en takstnedsættelse,« siger Claus Christensen.

DJ: Vi rådgav ikke

På DJ’s hjemmeside står, at der primært er tradition for at nedsætte kravet ”når krænkelsen er begået af privatpersoner eller af mindre foretagender til formål, der ikke er egentlig kommercielle”.

Derfor mener DJ også, at pressechefen kan have overfortolket formuleringerne, da VedvarendeEnergi ikke er et mindre foretagende, selv om organisationen er non-profit.

Men DJ afviser ligesom pressechefen, at der på nogen måde var tale om rådgivning. 

Hvad siger I til medlemmets oplevelse af, at hans modpart har fået rådgivning i DJ?

»Jeg deler ikke medlemmets opfattelse. Vi når længere ved at tale med modparten, men vi rådgiver dem selvfølgelig ikke. Det er ikke rådgivning, men oplysninger om tommelfingerreglerne på området og henvisninger til vores hjemmeside. Det er en af grundene til, at vi løser mange sager om ophavsret. Men de oplysninger, som pressechefen har fundet på nettet, har han måske overfortolket,« siger Lone Amtrup, leder af DJ Ophavsret.

Vil stadig kalde det rådgivning

Er der ikke en risiko for, at modparten misbruger de oplysninger, som DJ giver?

»Nej, tværtimod. Mange har slet ikke kendskab til ophavsretten, og derfor bruger vi ofte snakken med modparten til kort at fortælle dem, hvad loven går ud på. Det ender med, at de får en bedre forståelse af ophavsretsloven, og så laver de ikke overtrædelser igen,« siger Lone Amtrup.

Daniel Winther Pedersen giver dog ikke meget for forsikringerne om, at der ikke var tale om decideret rådgivning.

»Uanset hvad de vil kalde det, så vil jeg stadig kalde det for rådgivning. Han må selv kontakte en advokat, som har forstand på ophavsret, og ikke mit fagforbund,« siger Daniel Winther Pedersen.    

Vil ikke slække på kravet

Han undrer sig også over, at DJ efterfølgende har rådgivet ham til at slække på sit krav. Konkret har DJ foreslået ham at sænke kravet til 3-4.000 kr., så sagen kan blive lukket i en fart, og man undgår en ressourcekrævende tur i retten.

Men Daniel Winther Pedersen står fast på sit krav om 5.600 kr. Derfor er sagen endnu ikke afgjort.

»De har stjålet mit produkt fra ende til anden. Der er ikke bare tale om nogle få citater. Det er der en fast takst for. Hvis jeg har stjålet en playstation i Elgiganten, så skal jeg jo heller ikke kun betale den halve pris tilbage,« siger Daniel Winther Pedersen.

Han mener ikke, at VedvarendeEnergi skal have afslag i prisen, selv om det er en non-profit organisation.

»Når man har 65 ansatte og seks kommunikationsmedarbejdere, så er der tale om en professionel virksomhed, der bør kende reglerne. Hvis det havde været et eller andet amatørforetagende, så havde jeg nok været mere villig til at give et afslag i prisen,« siger Daniel Winther Pedersen.

Vil ikke betale den fulde pris

Hos VedvarendeEnergi håber man dog stadig på et forlig, så man undgår en tur i retten.

»Vi har lavet en fejl, som vi ikke plejer at lave. Det har vi erkendt og undskyldt for. Men vi har ikke til sinds at betale den fulde pris. Vi vil gå i dialog med journalisten og undersøge muligheden for at få nedsat prisen,« siger pressechef Claus Christensen.

Hos DJ forklarer Lone Amtrup, at der bliver indgået forlig i langt de fleste sager, hvilket betyder en nedsættelse af taksten i et eller andet omfang.

Hvorfor anbefaler I generelt medlemmerne at indgå forlig og dermed sænke prisen?

»Vores hovedformål er ikke at føre retssager, men at udbrede kendskabet til ophavsretsloven og sørge for, at den overholdes. Hvis en virksomhed bare laver en enkelt overtrædelse, så er vi i langt de fleste tilfælde tilfredse, hvis der bliver indgået et forlig, og de får en forståelse af loven, så de ikke bryder den igen. Det er meget ressourcetungt at køre retssager, og det sker for medlemmernes penge. Vi kunne godt køre langt flere retssager, men det er hverken i vores eller medlemmernes interesse at gøre det,« siger Lone Amtrup. 

Hvad er din anbefaling til medlemmet i den konkrete sag?

»Hvis han ikke er indstillet på at følge den rådgivning, som han har fået om at indgå forlig, så vil vi føre en retssag for ham. Men der er jo ingen sikkerhed for, at en domstol er enig i det beløb på 5.600 kr., som han i første omgang har krævet,« siger Lone Amtrup.