search

Jeg er stolt af vores studerende

DJ satser på at få flere studerende som medlemmer, og de bør komme fra et bredt felt af uddannelser og ikke kun klassiske journaliststudier, skriver formand Mogens Blicher Bjerregård

Tilbage i 90’erne valgte Dansk Journalistforbunds delegeretmøde at give det, der dengang hed elevmedlemmer, fulde medlemsrettigheder både hvad stemme- og valgret angår. Det har vist sig at være en af de mest visionære beslutninger, forbundet har truffet.

Forleden var jeg gæst ved den svenske journalistkongres, hvor den svenske formand under en af de mere uformelle sammenhænge sagde, at det han er allermest misundelig på i Danmark, er vores måde at engagere de studerende på.

Tidligere på året var jeg i Wien til en europæisk konference, hvor HB-medlem Mette Schmidt Rasmussen, der blev valgt mens hun var studerende, fortalte de øvrige europæiske forbund om den danske måde at rekruttere studerende på og fastholde dem. Det var og er stadig til stor inspiration rundt omkring. Det er jeg faktisk rigtig stolt af!

Vores studentermedlemmer er DJ’s fremtid, og det er nu – lige nu – vi skal sørge for, at fremtidens medie- og kommunikationsmedarbejdere er samlet i DJ. Det gør vi ved at organisere alle de studerende, der kommer til at arbejde på det område, ellers gør andre det. Bare spørg vores rekrutteringsteam, som er i vild konkurrence helt inde på det journalistområde, som vi ellers har betragtet som uindtageligt.

Vi har i dag en særdeles visionær hovedbestyrelse, som enstemmigt har besluttet at investere i den rekruttering, investere i faglig oprustning allerede på uddannelserne. Her nytter det ikke at lukke øjnene for, at nye journalister og kommunikatører i dag kommer fra et langt bredere uddannelsesfelt end den journalisthøjskole, mange af os blev uddannet fra tilbage i 80’erne.

Fagene og brancherne inden for medier og kommunikation er i en rivende udvikling. Her er det DJ’s hovedbestyrelses fornemste opgave at sikre DJ et stærkt fundament. Også derfor er vores rekrutteringsarbejde helt afgørende for at vi bliver ved med at være den stærkeste organisation på vores område.

Lad os derfor glæde os over, at stadig flere studerende vælger DJ som deres faglige sammenhold og ikke alle mulige andre, som både er væsentlig billigere og aggressivt markedsfører sig mod de studerende, der kan blive fremtidens medie – og kommunikationsmedarbejdere. Ja, selv om kontingentet nu er blevet billigere for de studerende, så er vi stadig dyrere. Til gengæld giver vi et stærkt fagligt fællesskab, faglig oprustning og stærk indflydelse på deres organisation tilbage.

Jeg har den grundholdning, at de enkelte medlemmer selv ved bedst, om de har valgt den rigtige faglige organisation. Det gælder uddannede såvel som studerende. Derfor skal de have en ordentlig velkomst, så de føler sig hjemme. Måske er det også en af grundene til, at DJ efterhånden er den eneste journalistorganisation i Europa med både medlemsfremgang og en solid økonomi og med en politisk indflydelse, som mange kigger langt efter.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen