Jeg anklager provinspressen

"det er sgu slående, at vi har en lokal og regional presse i Danmark, der i mange tilfælde sætter sig ned og laver forsvarsjournalistik for store virksomheder i deres nærområder, når de er under angreb."

"det er sgu slående, at vi har en lokal og regional presse i Danmark, der i mange tilfælde sætter sig ned og laver forsvarsjournalistik for store virksomheder i deres nærområder, når de er under angreb."

UKRITISK. Der findes historier, som er så gode, at Radioavisen og de store aviser flittigt citerer dem. Dem er vi gode til at lave på Fagbladet 3F. Faktisk er vi blandt de 15 mest citerede medier herhjemme.

Og derfor er vi også meget opmærksomme på, hvem der citerer os. Og for hvilke historier. Vi har også opdaget, at der er historier, der er så gode, at de kan blive citeret af store, landsdækkende medier, mens de lokale og regionale medier nærmest demonstrativt vender ryggen til og tier historien ihjel.

Som historierne om Borris Landbrugsskole i Vestjylland, der ifølge Undervisningsministeriet på forkert grundlag fik udbetalt millioner af kroner i tilskud. Ikke en sag for TV2 Midt-Vest, DR Midt & Vest eller Dagbladet Ringkjøbing-Skjern. Jo, hvis der skulle bringes lange forsvarstaler, eller den lokale Venstre-borgmester skulle til orde for at forsvare skolen. "Offerlammet" var den sigende rubrik, da skolens forstander på et opslag ikke fattede, hvad der var sket.

Vi har igennem en del år skrevet kritiske historier om Mærsk. Historier, som vi har vundet FUJ-prisen for. Mange af dem handler om sikkerheden på olie- og gasfelter i Nordsøen. Her har Mærsk ifølge det britiske arbejdstilsyn den kedelige rekord at være det firma med flest brud på sikkerhedsreglerne. Og Danmark var, ifølge Energistyrelsen, det land med flest ulykker på Nordsøen. Historier, som Radioavisen og de store dagblade jævnligt citerer.

Hvad gør JydskeVestkysten? Stort regionalt medie med hovedsæde i Esbjerg: Får fat i borebisser ansat i Mærsk Oil, der kalder det for en smædekampagne.

Jeg ved ikke, om hele redaktioner fra de samme medier kan have været fraværende, da der i sin tid blev undervist i en af journalistikkens grunddyder: Den frie presses uafhængighed. Men det er sgu slående, at vi har en lokal og regional presse i Danmark, der i mange tilfælde sætter sig ned og laver forsvarsjournalistik for store virksomheder i deres nærområder, når de er under angreb.

Sjællandske gjorde det blandt andet, da Fagbladet 3F afslørede timelønninger på ned til 30 kroner hos bryggeriet Harboe. Her stod der på lederplads: "Det er dybt beklageligt, at en af Sjællands mest betydende virksomheder, den højtrespekterede Harboe-koncern i Skælskør, ser ud til at være ramt af en slags hadekampagne."

Der er mange lignende tilfælde. Alle viser de det samme billede. Så jeg anklager lokalpressen: For kammerateri. Misforstået loyalitet over for store arbejdspladser. For at sove i timen og for ikke at være deres opgave voksen. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvor mange historier om danske virksomheder lokalpressen sidder på, men aldrig skriver, fordi redaktørerne i stedet vælger at stryge dem med hårene. Skræmmende og trist

– Jonas Højlund, nyhedschef, Fagbladet 3F

4 Kommentarer

Jakob Sejr
7. JULI 2011
Re: Jeg anklager provinspressen

Uden at blande mig i debatten om, hvorvidt provinspressen er kritisk nok, så kan jeg da hurtigt komme med en forklaring på, hvorfor TV/MIDT-VESTs og DR Midt & Vests dækning af sagen i nyhedsudsendelserne ikke dukkede op i søgning på Infomedia fra Jonas Højlund.

Infomedia overvåger godt nok de regionale udsendelser på radio og tv - men kun "på baggrund af kundespecifikke søgeprofiler". 

http://www.infomedia.dk/Materiale/Files/Kildeliste_RTV_samlet.pdf 

Sådan en profil kunne jeg måske godt forestille mig, at Jonas Højlund ikke havde... Måske en infomedia-søgning er lidt sløj baggrund at konkludere så bombastisk ud fra...

Jonas Højlund
7. JULI 2011
Re: Jeg anklager provinspressen

Hej Søren og Lars,

Jeg er glad for, at I udviser stolthed over jeres dækning af forholdene på Landbrugsskolen i Borris. Og jeg er da ked af, hvis jeg har overset en bunke af historier, I har lavet på området. I så fald har Infomedia i hvert fald også overset dem.

Men sagen fik jo en ende. Borris Landbrugsskole slap jo for at betale en masse penge tilbage. Ikke fordi de blev frikendt. Men som der bliver forklaret:

- Agroskolens praksis var ikke i overensstemmelse med reglerne. Men ministeriet har ikke tilstrækkeligt grundlag til at konkludere, at skolen vidste eller burde have vidst, at dens praksis var ulovlig. Vi var ikke tilstrækkeligt overbeviste om, at ministeriet kunne vinde en eventuel sag ved retten, siger Jørgen Torsbjerg Møller, kontorchef i Undervisningsministeriet.

Her er udlægningen i de herrers medier. Tonen i den ene indslag er så harmdirrende, at vi selv i 3F må se på med misundelse:

http://www.tvmidtvest.dk/indhold/ministeriet-kvalte-landbrugsskolen-i-borris

http://www.dr.dk/P4/Vest/Nyheder/RingkoebingSkjern/2011/04/29/080015.htm

De bedste sommerhilsner

 Jonas Højlund

Søren Juul Baunsgaard, redaktør, DR Danmark
6. JULI 2011
Re: Jeg anklager provinspressen

I det seneste nummer af Journalisten benytter nyhedschef Jonas Højlund fra nyhedsbrevet 3F bagsiden til at hylde egne journalistiske bedrifter og samtidig levere en bredside mod det han med slet skjult foragt kalder "provinspressen". Over en kam bliver medier uden for hovedstaden beskyldt for kammerateri og forsvarstaler for store lokale virksomheder - på bekostning af almindelig journalistisk fornuft og kritisk sans.

Nyhedsbrevet 3F har leveret mange fine journalistiske historier. Historier, som da også er blevet citeret i en række medier - også i "provinspressen".

I det konkrete tilfælde, som Højlund trækker frem til lejligheden, er blandt andre DR Midt & Vest under anklage, for ikke at stige på nyhedsbrevets massive dækning af forholdene på Borris Landbrugsskole. En skole, som i sin overlevelseskamp hentede østeuropæiske landbrugselever til skolebænken i Danmark - og som ikke havde ordentlig styr på regler og paragraffer, da de hentede tilskud for eleverne i undervisningsministeriet. Ministeriet frøs tilskuddet til skolen inde, mens de forhold, som Nyhedsbrevet afdækkede blev undersøgt. Undersøgelsen endte med at frikende skolen, men da var det for sent: skolen var gået konkurs, og ministeriets støtte skulle udbetales til et konkursbo.

På DR Midt & Vest citerede vi faktisk nyhedsbrevet 3F i den konkrete sag. Ganske flittigt, viser et kig i vores arkiver. Men dertil kommer de egne vinkler og historier, som DR Midt & Vests journalister havde researchet sig frem til. Både historier, som dokumenterede problemer på skolen - og historier, som forklarede sagen fra skolens synspunkt. For det er rigtigt, at DR Midt & Vest også har spurgt landbrugsskolen om deres oplevelser og udlægninger. Og vi har også hentet reaktioner fra det samfund der omgiver skolen.

I "provinspressen" hedder sådan noget nuanceret dækning.

Lars Lundgaard
6. JULI 2011
Re: Jeg anklager provinspressen

Nyhedschefen på FAGBLADET3F går op i at tælle citater. Det fremgår af bagsiden på det seneste nummer af Journalisten. Her indvier han os i, at hans blad hører til blandt de 15 mest citerede medier herhjemme.

Han er stolt over at have så gode historier, at Radioavisen flittigt nævner organisationsbladet som kilde. Til gengæld virker Jonas Højlund nærmest forbitret over, at fagbladet får for lidt omtale i de lokale og regionale medier ude i Danmark.

Dét får ham til at anklage "provinspressen" for at tie gode 3F-historier ihjel. Sigtelsen går på kammerateri og handler om, at vi sover i timen og ikke er vores opgave voksen.

3F-chefen nævner som et af sine eksempler en langvarig sag fra Vestjylland. Meget kort fortalt handler den om Borris Landsbrugsskole, der blev voldsomt kritiseret i 3F's fagblad for uberettiget at modtage millionstøtte til at optage rumænske landbrugselever. Skolen fuskede med pengene fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, lød en af beskyldningerne.

Jonas Højlund påstår, at den historie "ikke var en sag" for regionalradioen, et lokalt dagblad og TV/MIDT-VEST.

Hvad angår angrebet på TV/MIDT-VEST, må jeg melde klart svar: Højlund er uvederhæftig.

Han har ikke gjort sig den ulejlighed at tjekke virkeligheden vest for Kampmannsgade. På TV/MIDT-VEST har vi enten omtalt 3F eller krediteret fagbladet i 25 tilfælde i forløbet. Vi har vægtet sagen i den daglige nyhedsprioritering. Vi sprang mellemregninger over, men fulgte op, når der var reelt nyt med elever, der klagede over undervisningen, eller Undervisningsministeriet greb ind eller fremlagde rapport om, hvordan skolen administrerede reglerne.

Vores dækning blev udsat for hård kritik af en lokal pressemand, som Borris Landbrugsskole ansatte for at håndtere sagen i medierne. Han fandt, at vi ukritisk deltog i en 3F-hetz mod skolen. Også dét kunne vi afvise. Senest er det så 3F's nyhedschef, der med modsat fortegn anklager os for ikke at have været vores opgave voksen. Pudsigt sammentræf.

Det bekræfter imidlertid, at vi som journalister på et massemedie med krav til kvalitet, alsidighed og væsentlighed er et centralt mål for organisations-journalister på strategisk mission. Det er fint. Det skærper redaktionens kildekritiske sans og dens evne til at vurdere de partsinteresser, vi arbejder og samarbejder med.


Facit på sagen ser sådan ud: Borris Landsbrugsskole er gået konkurs. Et aggressivt sats på at overleve på rumænske landbrugselever gik galt. Ledelsen fumlede med reglerne i en grad, så Undervisningsministeriet undervejs i forløbet greb ind og fik indefrosset udbetaling af adskillige millioner. De penge er nu frigivet til konkursboet, efter at Undervisningsministeriet har afsluttet den to år lange sag.

Jeg kan ikke vurdere, om 3F-kampagnen er lykkedes rent journalistisk. Jeg kender ikke målet, men da nyhedschefen som bekendt går op i at tælle citater, kan han om ikke andet føje 25 oversete af slagsen til sit excel-ark, når han skal opgøre gennemslagskraften i forhold til sit mulige succesmål.

Der var, som jeg har påvist, ikke hold i hans tilfældige påstand om, at TV/MIDT-VEST har tiet historien ihjel, og min opfordring skal derfor lyde.

- Kig op over truget, før I grynter på Fagbladet 3øF!


Mvh
Lars Lundgaard, redaktionschef - TV/MIDT-VEST