Jammerlige vilkår

Efter suk, eder og beske kommentarer om, at nogle billeder aldrig burde være trykt i avisen, lægger fotograf Lars Lindskov 150 billeder fra Midtjyllands Avis i to bunker.

Efter suk, eder og beske kommentarer om, at nogle billeder aldrig burde være trykt i avisen, lægger fotograf Lars Lindskov 150 billeder fra Midtjyllands Avis i to bunker.

"De billeder her er taget af journalister," siger Lars Lindskov og rækker 95 billeder over.

Blandt de billeder, han troede var taget af journalister, var der 32 fotograf-billeder og 63 journalist-billeder.

Det til trods for, at Lars Lindskov, der både er formand for Pressefotografforbundet og sidder i Journalistforbundets hovedbestyrelse, undervejs havde fået at vide, at han skulle finde 86 billeder taget af journalister.

Han havde således et forspring frem for Søren Pagter, der ikke havde forestillet sig, at journali-sterne havde nået at tage så mange billeder, når fotoforsøget kun havde kørt i kort tid.

I den bunke, Lars Lindskov har vurderet til at være fotograferet af fotografer, ligger der 23 journalist-billeder og 32 fotograf-billeder.

Lars Lindskov har været med til at godkende fotoforsøget, men mener principielt, at faggrænserne mellem det skrevne ord og fotoet er for skarp til at blive nedbrudt.

Selv om han indrømmer, det kan være svært at begrunde, når han ser kvaliteten af billeder på Midtjyllands Avis.

"Enten har fotograferne alt for travlt, eller også er der for mange billeder i avisen," sagde han efter at have frasorteret en stak billeder med en kommentar om, at de aldrig burde være trykt.

"Mange provinsfotografer har nogle jammerlige forhold. De har ikke tid nok, får ikke inspiration nok og kommer ofte til at lave for nemme billeder," siger Lars Lindskov.

Argumentet med, at fotograferne vil få mere tid, hvis journali-sterne tager nogle af de "nemme" billeder, køber han ikke.

"Fotograferne ville få mere tid til at lave billeder, hvis der ikke skulle så mange i avisen. Der er mange billeder i avisen, som jeg virkelig ikke kan forstå, man har sat i," siger Lindskov.

MIDTJYLLANDS AVIS
– Midtjyllands Avis har hovedsæde i Silkeborg.
– Der er 25 journalister, tre fotografer og en praktikant. Dertil kommer tre redaktører og en redaktionschef.
– Oplaget var i januar 2002 på 17.914.
– Jyllands-Posten, Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad ejer hver en tredjedel af avisen.

Læs også: Journalister og fotografer lige dårlige, Flere billeder i avisen, Fotograferne skal tage billederne alvorligt, Traditionelle halvgamle fotografer og 30 billeder på tre måneder.

0 Kommentarer