Jammerlig journalistik?

  REDAKTIONEL KOMMENTAR. »I både Århus og København er unge med anden etnisk baggrund end dansk blevet tilbudt penge for at give interview til tv-stationer.« Med de ord indledte Journalisten i bladet, der udkom den 17. december 2003, en række artikler om, at TV 2 i visse tilfælde har tilbudt at betale øjenvidner for interviews.

REDAKTIONEL KOMMENTAR. »I både Århus og København er unge med anden etnisk baggrund end dansk blevet tilbudt penge for at give interview til tv-stationer.«

Med de ord indledte Journalisten i bladet, der udkom den 17. december 2003, en række artikler om, at TV 2 i visse tilfælde har tilbudt at betale øjenvidner for interviews.

Mens Michael Dyrby, nyhedschef på TV 2, erkendte, at Journalistens oplysninger er rigtige, har TV 2  /  ØSTJYLLANDs direktør, Peter Kramer, reageret ved at indrykke en annonce i det seneste nummer af Journalisten. Her påstår han, at Journalistens artikler er fejlagtige. Han kalder vores artikler for jammerlig journalistik.

Lad mig slå fast: Journalistens artikler bygger på grundig research, og vores kilder står fast på deres udtalelser.

Det er også vigtigt for mig at understrege, at Peter Kramers påstande i annoncen ligger langt fra vores opfattelse af indholdet i artiklerne.

Peter Kramer skriver, at vi, allerede inden bladet blev trykt, vidste, at oplysningerne om, at TV 2  /  ØSTJYLLAND betaler for interviews, var forkerte. Det er rigtigt, at Peter Kramer ihærdigt forsøgte at overbevise os om det, hvilket naturligvis fik os til endnu en gang at tjekke vores oplysninger, inden vi satte artiklerne i bladet. Der er imidlertid ikke noget i vores research, der har fået os til at vakle – hverken dengang eller nu.

Peter Kramer gør et forsøg på at stemple os som utroværdige ved at fremføre, at den freelance-journalist, der er medforfatter på artiklerne, i bladet 'Århus Pædagoger' har skrevet, at kilderne blev tilbudt 100 kroner, mens der i Journalisten står 200 kroner. Læst i sammenhæng står der i pædagogernes blad, at de unge er blevet tilbudt 100 kroner – per person. I Journalisten står, at de to unge piger er blevet tilbudt 200 kroner – til sammen.

Peter Kramer skriver, at Journalisten tillægger TV 2  /  ØSTJYLLAND ansvaret for uroen blandt de unge indvandrere i Århus-forstæderne – og klandrer os samtidigt for ikke at skrive om de mange uroligheder, der var i den periode.

Journalisten har citeret klublederne og politiet, og begge parter siger, at TV 2  /  ØSTJYLLAND er med til at forværre situationen.

Det hører med til historien, at da Journalisten havde interviewet Peter Kramer, var aftalen, at han ville få mailet udsagnene fra klublederne, så han kunne kommentere dem. Som en service over for Peter Kramer fik han tilsendt samtlige artikler, så han kunne se det hele i sin sammenhæng.

Peter Kramer reagerede ved at kritisere artiklerne, men ville ikke svare på hverken chefpolitiinspektørens eller klubledernes kritik.

Sådan kunne jeg tage Peter Kramers annonce og gå den igennem punkt for punkt og tilbagevise påstandene, men jeg vil ikke gå yderligere i detaljer her. Interesserede er velkomne til at ringe til mig og få eventuelle uklarheder forklaret.

Der er dog en ting, jeg lige vil medtage her. Flere har undret sig over, at Peter Kramer har indrykket en annonce i stedet for at benytte sig af bladets debatsider.

Peter Kramer forsøgte oprindelig at få os til at optage et læserbrev. Det afviste jeg, dels fordi læserbrevet først ankom tre dage efter deadline – længe efter, at de sider var lukket, dels fordi læserbrevet var fire gange så langt som foreskrevet for Journalistens debat.

Peter Kramer blev opfordret til at lave et nyt debatindlæg til næste blad samt at lægge sit indlæg på nettet i fuld længde, men det ville han ikke. I stedet valgte han at indrykke en annonce.

Annelise Mølvig, redaktør

Læs også: Når tale bliver guld

0 Kommentarer