Ja til foto i retten

Fotograferskal have lov til at tage billeder i retssale, mener Journalistforbundet – lige pludselig.

"Vi går jo ind for størst mulig åbenhed," startede Rene Simmel, formand i Kreds 1, da han på delegeretmødet foreslog, at DJ skal hjælpe med at give fotografer mulighed for at fotografere i retssale.

"DJ gjorde sig selv til grin for seks år siden, da man sagde nej til at fotografere i retssale. Nu kommer der et nyt handlingsprogram, og vi kan ligeså godt melde klart ud. Fotograferne skal have ret til at fotografere, når det er relevant og sagligt velbegrundet," sagde Rene Simmel.

Og så var det tid til den store "forbrødring", som DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård kaldte det. Formanden støttede Rene Simmels forslag efter altid at have argumenteret imod fotografering i retssale.

Siden retsplejeloven blev ændret i oktober 1999, har det været forbudt at fotografere i både retsbygninger og retssale. Men virkningerne af loven skal evalueres, og her har DJ sammen med Danske Dagblades Forening mulighed for at påvirke Folketinget.

"Normalt er vi fra Danmarks Radio meget imod fotografering i retssale. Men for en gangs skyld er vi enige med Rene. Det, vi skal arbejde for nu, er at fotografere fra selve domsafsigelserne," sagde tillidsrepræsentant Morten Jakobsen, DR.

Olav Christensen, TV 2, ville ikke nøjes med at fotografere fra domsafsigelserne. Han mente, at man skal begynde at arbejde hen imod mere vidtgående reportager.

"Vi skal ikke have O.J. Simpson-sager. Men vi skal have gang i arbejdet, der er ikke brug for at indsamle flere erfaringer," sagde han.

Stort set samtlige delegerede stemte derefter ja til følgende nye sætning i forbundets handlingsplan:

"Hovedbestyrelsen skal især arbejde med følgende emner:

…Stadig bedre adgang til at fotografere/lave optagelser til brug for radio, tv og webcast under retsmøder, jfr. retsplejeloven og bemærkningerne hertil."

0 Kommentarer