Intet nyt fra forbundet

På et meget uheldigt tidspunkt svigtede Dansk Journalistforbunds information til medlemmerne i DR. Natten til den 1. juli afventede DR-journalisterne, om de skulle strejke eller gå på arbejde. Men forbundet var tavst i de afgørende timer – og det er ikke første gang.

Journalistforbundet lover fremover at forbedre sin information til medlemmerne.

Den direkte årsag til løftet er den manglende information på forbundets hjemmeside på et helt afgørende tidspunkt natten mellem søndag den 30. juni og mandag den 1. juli.

Adskillige DR-journalister sad foran deres computere og ventede på nyt fra deres fagforbund. Mange af dem skulle på arbejde senere på natten eller næste morgen, og atter andre skulle på ferie. Men alt afhang af forhandlinger mellem DR og Dansk Journalistforbund (DJ) i Forligsinstitutionen. Hvis der blev indgået forlig, skulle alle 1.000 DR-journalister møde som normalt. Hvis der derimod blev konflikt, skulle DR-journalisterne ikke på arbejde, og de, der skulle starte ferien den 1. juli, havde måttet aflyse.

Forligskvinde Mette Christensen havde sat uret i stå i forhandlingerne. Det vil sige, at forhandlingerne forsatte til klokken 1.30, selvom fristen egentlig udløb klokken 24.

Den information var hverken at finde på DJs hjemmeside eller i DJs telefonavis. Dermed var der potentielt set 1.000 DR-journali-ster, som mellem klokken 24 og 2.00 ikke vidste, om de skulle i strejke eller på arbejde. Den store interesse fremgår også af web-statistikken for DJs hjemmeside: Hele 306 forskellige personer var inde på sitet mellem klokken 24 og 2.00 – nogle af dem mange gange.

Den manglende information betød, at de journalister, som skulle møde klokken 4 samme nat eller om morgenen, måtte holde sig vågne.

Andre journalister skulle på ferie, og nogle var i tvivl om, hvorvidt de skulle tage flyet eller aflyse ferien.

DJ havde endog opfordret sine DR-medlemmer til at holde sig orienterede via hjemmesiden eller DJs telefonavis.

"En evt. konflikt vil træde i kraft ved døgnets begyndelse mandag den 1. juli, det er derfor yderst vigtigt, at man holder sig ajour om udviklingen i forhandlingerne," stod der på forbundets hjemmeside den 28. juni.

Men hjemmesiden og telefonen blev først opdateret klokken 2 – kun to timer før, de første skulle møde på arbejde.

Derfor væltede kritikken og forargelsen ud på forbundets debatsider på nettet.

Informationschefen i DJ, Esben Ørberg, var på ferie og havde overladt ansvaret for hjemmesiden og telefonavisen til DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård.

– Hvorfor blev medlemmerne ikke informeret den pågældende nat?

"Der var aftalt en procedure, men den svigtede. Fordi alle var optaget af forhandlingerne, havde vi ikke tid til at sende informationerne ud," forklarer Mogens Blicher Bjerregård.

Utilfredsheden med informationen fra forbundet blev endnu større, da informationschefen den 22. juli lagde en artikel om DJs flotte tal for web-trafik på nettet.

Den historie fostrede flere harme indlæg på DJs debatsider på nettet. Esben Ørberg forsvarede sig:

"… 100 minutters informationshul på et nok så kritisk tidspunkt, kan ikke vælte min glæde over, at DJs web-kommunikation i OK-forløbet med DR viste sig at fungere."

Hvordan kan du være tilfreds med informationerne fra forbundet, når de udeblev på det mest kritiske tidspunkt?

"Det beklager jeg selvfølgelig, men det kan ikke overskygge, at langt de fleste fik de informationer, de kom efter, bortset fra de to timer, hvor der var et hul," forklarer Esben Ørberg.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at forbundets information til medlemmerne i DR har svigtet. Ved sidste overenskomstforhandling mellem DJ og DR i juli 1999 var der også et informationshul på et kritisk tidspunkt. Dengang sad medlemmerne i DR også en nat og ventede på informationer fra DJ. Dengang rejste hovedbestyrelsens Carsten Lorenzen kritik af informationsformidlingen. Da lovede den tidligere næstformand Christian Kierkegaard, at der ville ske forbedringer.

Den 23. april i år rejste hovedbestyrelsesmedlem Uffe Gardel kritik af forbundets information i forbindelse med en arbejdsnedlæggelse i DR. Formand Mogens Blicher Bjerregård forklarede også ved den lejlighed, at der havde været kommunikationsproblemer i forbundet den pågældende dag.

Der er nu nedsat et udvalg i DJ, som om kort tid kommer med løsningsforslag til at forbedre informationen.

 

0 Kommentarer