Intet DJ-oprør mod den ny offentlighedslov

DJ's hovedbestyrelse vedtog søndag et høringssvar, der udtrykker forbehold, men slet ikke i det omfang, Jesper Tynell og andre kritikere har ønsket. Flere HB-medlemmer var imod beslutningen.

DJ's hovedbestyrelse vedtog søndag et høringssvar, der udtrykker forbehold, men slet ikke i det omfang, Jesper Tynell og andre kritikere har ønsket. Flere HB-medlemmer var imod beslutningen.

Det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde søndag eftermiddag havde reelt kun et punkt: DJ's høringssvar til offentlighedslovskommissionens betænkning. Til afstemning og forhandling var to versioner: Formandens udkast til høringssvar og et alternativt udkast, forfattet af tre HB-medlemmer, der undsagde tre kritiserede paragraffer i betænkningen.

»Vi har to skoler i dag: alt eller intet, eller forsøget på at få maksimal indflydelse,« sagde DJ's formand Mogens Blicher Bjerregaard, da han indledte mødet.

Og det var pragmatikerne, der viste sig at være i flertal. Selvom der blev givet indrømmelser i form af enkelte skarpere formuleringer, så faldt de centrale ændringsforslag – omkring paragraf 23-25 – med et forholdsvist klart flertal.

Af de 12 tilstedeværende HB-medlemmer stemte 3 for ændringsforslagene, mens 8 stemte imod og en enkelt undlod af stemme. På kritikersiden stod Villy Dall, Jette Hvidtfeldt, der begge stod bag ændringsforslagene, samt Steen Larsen. Den tredje stiller til ændringsforslaget, Karin Mette Petersen, kunne ikke være til stede på grund af ferie.

Hermed blev der givet opbakning til den pragmatiske tilgang til lovgivningsarbejdet, som Kate Bluhme med medieudvalgets opbakning har lagt for dagen som DJ's repræsentant i offenlighedslovskommissionen. En tilgang, der kan beskrives som princippet om at deltage eller sætte sig uden for indflydelse.

Men flere mener, at det sidste havde været at foretrække i dette tilfælde.

»Har man ikke sagt nej, har man sagt ja. Og det har en betydning, når politikerne kan argumentere med, at selv Journalistforbundet siger god for de paragraffer, der indskrænker muligheden for aktindsigt,« sagde Jesper Tynell, da han inden mødet var oplægsholder på en kort høring. Han har været en af de ivrigste kritikere af offentlighedskommissionens betænkning, særligt den ændring, der gør at dokumenter kan undtages fra aktindsigt, når de bruges til ministerbetjening.

På høringen talte også Kate Bluhme og mediejurist Oluf Jørgensen fra DJH, som især hæftede sig ved de mange forbedringer, der er er lagt op til i forhold til den nuværende lov, og generelt ser mindre skeptisk på de stramninger, der måtte være.

Mogens Blicher Bjerregaard lagde vægt på, at der i høringssvaret står mange indvendinger og ønsker om præciseringer og mulige problematikker, blandt andet fordi man har lyttet til den kritik, der har været.

Men den endelige afvisning af paragraf 23-25 blev det ikke til. I kritikernes høringssvar hed det: "DJ må derfor afvise disse tre paragraffer og henstille, at de ikke indgår i den endelige lovtekst, men at det gældende objektive princip fastholdes, […]" og det var for skrap kost for flertallet, der var enige med Kate Bluhme i, at forbundets troværdighed ville være truet med en sådan kovending.

Høringssvaret i kommer nu i stedet til indeholde moderat kritik som: "Under gennemgangen af denne del af betænkningen har vi i DJ noteret os, at der er alt for stor uvished om, hvilke dokumenter, der kan undtages aktindsigt hvornår."

Der er frist for høringssvaret den 1. marts.

0 Kommentarer