Internationale reaktioner på EU-forslag om mediekontrol

Internationale medier reagerer på forslag fra udvalg om fælles EU-regler for regulering af medier. Pressenævn skal kunne uddele bøder og fyre enkeltjournalister

Et relativt ukendt udvalg, nedsat af Europa-kommissionens vicepræsident, Neelie Kroes, har i mere end et år arbejdet med en rapport til kommissionen med forslag til, hvordan medielovgivning i EU's 27 medlemslande kan strammes op og reguleres.

Rapporten er netop blevet offentliggjort. I Storbritannien har rapporten vakt en del opsigt. Bl.a. skriver The Independent, at EU-forslaget kan spænde ben for det arbejde, der netop nu foregår i forlængelse af Leveson-undersøgelsen:

"For visse britiske aviser er der kun en ting, der er mere alarmerende, end at politikere vil blande sig i regulering af pressen – og det er hårde nye love og bøder fra Bruxelles."

"EU-kommissionens resultater kommer på et kritisk tidspunkt i forhandlingerne om en fremtidig regulering af britiske medier efter offentliggørelsen i november af Levesons rapport, der anbefaler etablering af en ny, uafhængig instans med udvidede beføjelser. De, der arbejdede med modellen for en ny, britisk vagthund, var ikke bekendt med arbejdet, der var undervejs i Bruxelles," skriver Independent.

Den spanske avis El Diario kæder mediereguleringen sammen med statsstøtte til medier.

"For at sikre uafhængighed anbefaler eksperterne, at tildeling af statsstøtte til medier betinges af, at medierne offentliggør et adfærdskodeks."

Nyhedssitet Baltic Course fortæller, at EU-kommissionens vicepræsident, Neelie Kroes, var "tilfreds med rapporten, som hun allerede havde gjort sig kendt med", inden mødet hvor konklusionerne blev fremlagt for offentligheden. Kroes vil diskutere rapporten med medlemmerne af EU-kommissionen.

Den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung hæfter sig bl.a. ved, at EU-udvalget ønsker, at samtlige medier i EU skal offentliggøre en adfærdskodeks og lægge deres redaktionelle retningslinjer frem. Avisen fremhæver også, at EU-udvalget ønsker en stærkere overvågning af medierne. Det skal ske, fordi pressefriheden er i fare. Medier er presset på deres økonomiske grundlag og bør have finansiel støtte for at sikre den europæiske pressefrihed.

Die Welt skriver, at "Ifølge en rapport bestilt af EU-kommissær Neelie Kroes er den europæiske pressefrihed truet af internet-revolutionen. For at hjælpe medierne skal der etableres nævn, der kan pålægge sanktioner."

Ifølge Euractiv ser "Kommissionen sig selv som et moralsk kompas". Debatten om mediefrihed er ofte stærkt ladet. Normalt vil kommissionen ikke blande sig, skriver Euractiv. Men udvalget anbefaler, at EU indblandes. "I tilfælde af, at der lægges alvorlige restriktioner på frihed og pluralisme i en medlemsstat, kan EU-institutionerne fungere som et universelt, moralsk kompas", der kan advare den pågældende medlemsstat, hvis det er nødvendigt.

Det slovenske nyhedsbureau STA skriver, at EU ønsker at "spille en større rolle for at sikre mediernes frihed og pluralisme i medlemsstaterne".

 

0 Kommentarer