INTERNATIONAL FORMANDSPOST TIL DJ-CHEF

Anne Louise Schelin, sekretariatschef i Dansk Journalistforbund, er blevet valgt til ny formand for Authors Rights Expert Group, AREG.

Anne Louise Schelin, sekretariatschef i Dansk Journalistforbund, er blevet valgt til ny formand for Authors Rights Expert Group, AREG.

AREG leverer ophavsretsekspertise og kæmper for journalister og øvrige mediefolks ophavsrettigheder på internationalt plan. AREGs arbejde består også i at drøfte ophavsret med EU-Kommissionen og afgive høringssvar i forbindelse med direktiver om ophavsret.

Derudover fører AREG blandt andet en aktiv kampagne for mediefolks ret til en kollektiv forhandling af vilkårene for overdragelse af ophavsret – både for fastansatte og freelance-journalister.

Anne Louise Schelin afløser en anden dansker på formandsposten, nemlig den tidligere forbundsformand i DJ, Tove Hygum Jakobsen.

AREG er nedsat af European Federation of Journalists.

0 Kommentarer