Instruktør tilfreds med kendelse fra Pressenævnet

Selv om Pressenævnet ikke fandt grundlag for at udtale kritik af Journalisten.dk, så er klageren Poul-Erik Heilbuth tilfreds med kendelsen. Principielt giver den mig ret, siger han.

Selv om Pressenævnet ikke fandt grundlag for at udtale kritik af Journalisten.dk, så er klageren Poul-Erik Heilbuth tilfreds med kendelsen. Principielt giver den mig ret, siger han.

Praksis for, hvordan netmedier skal foretage berigtigelser, har hidtil ikke været særlig klar, og derfor har Journalisten.dk sluppet for kritik i en sag, hvor instruktør Poul Erik Heilbuth har klaget over den måde, hvorpå Journalisten.dk foretog en rettelse.

»Det er på høje tid, at netmedier også begynder at operere efter nogle fastlagte retningslinjer. Jeg får principielt ret i, at det ikke er tilfredsstillende,« siger Poul-Erik Heilbuth med henvisning til den måde, som Journalisten.dk foretog en rettelse i en artikel om en demonstration mod hans film.

Af hensyn til nye læsere havde det været hensigtsmæssigt, hvis Journalisten.dk havde bragt en rettelse som en selvstændig nyhed i stedet for at rette det inde i artiklen, lyder budskabet i Pressenævnets kendelse. Men fordi retningslinjerne ikke har været klare, vil Pressenævnet ikke kritisere Journalisten.dk. I fremtiden vil en tilsvarende sag dog godt kunne udløse kritik.

»Udgangspunktet er, at hvis vi laver fejl, så skal det rettes på en måde, så det står klart for læserne, at de er blevet misinformeret. Det gælder også for Journalisten, så for den del kan jeg kun læne mig tilbage og være tilfreds. Hvis jeg kan være med til at ændre praksis på netmedier, så kan jeg kun være tilfreds,« siger Poul-Erik Heilbuth.

Ansvarshavende chefredaktør på Journalisten Jakob Elkjær fastholder, at rettelsen er fair.

»Vi har fulgt almindelig praksis på danske netmedier og er endda gået videre end mange andre. Vi tilføjer både en rettelse samt en beklagelse i bunden af artiklen samt gør opmærksom på denne rettelse i artiklens manchet,« siger han.

 Læs også: Journalistens redaktør skeptisk over for kendelse

0 Kommentarer