Inkonsekvens i DJ

INJURIESAGER. DJ giver gerne økonomisk støtte til en injuriesag rejst af DJ-medlem Jacob Winther mod Christoffer Guldbrandsen. Men, grundet et (gen)opdaget regelsæt, der siger, at DJ ikke støtter injuriesager rejst af medlemmerne selv, ikke til en injuriesag rejst af DJ-medlem Jørgen Dragsdahl?

INJURIESAGER. DJ giver gerne økonomisk støtte til en injuriesag rejst af DJ-medlem Jacob Winther mod Christoffer Guldbrandsen. Men, grundet et (gen)opdaget regelsæt, der siger, at DJ ikke støtter injuriesager rejst af medlemmerne selv, ikke til en injuriesag rejst af DJ-medlem Jørgen Dragsdahl?

Hvor ejendommeligt. Den beslutning må hovedbestyrelsen i så fald have en god forklaring på, tænkte jeg, da jeg læste det tidligere hovedbestyrelsesmedlem Karin Mette Petersens debatindlæg i Journalisten nummer 7.
Men enten findes forklaringen ikke. Eller også glemte formand Mogens Blicher Bjerregård at fremlægge den i svaret til Karin Mette Petersen og os andre? Den var der i hvert fald ikke.

Personligt savner jeg en forklaring, for som menigt medlem af DJ vil jeg vide, at hovedbestyrelsen bruger det samme regelsæt, uanset hvem der rejser injuriesager mod hvem i forbundet. Samt at der findes en god forklaring, når udfaldet bliver forskelligt.

– Karitte Lind Bejer, freelancejournalist

SVAR. Der er ikke tale om inkonsekvens i forhold til DJ's retningslinjer vedrørende injurier. Årsagen til støtten i Guldbrandsen/Winther beror primært på, at sagen handlede om kildebeskyttelse, og at sagen involverede to parter med modsatrettede interesser, som begge er medlemmer, samt at disse skulle sikres en fuldstændig uvildig rådgivning – reelt såvel som formelt.

Beslutningerne vedrørende Dragsdahl og Guldbrandsen/Winther er truffet af henholdsvis hovedbestyrelsen og mediepolitisk udvalg på fuldt oplyst grundlag. Der er ikke tilbageholdt oplysninger om DJ's praksis

– Mogens Blicher Bjerregård, formand, DJ