Ingeniøren: Ejerskabskriteriet er absurd

Ingeniøren vil miste omkring fire millioner kroner, hvis det bliver vedtaget, at støttede medier ikke må ejes af organisationer. Vi er fuldstændig uafhængige, lyder det fra Ingeniøren.

Ingeniøren vil miste omkring fire millioner kroner, hvis det bliver vedtaget, at støttede medier ikke må ejes af organisationer. Vi er fuldstændig uafhængige, lyder det fra Ingeniøren.

Da Henning Dyremose i fredags præsenterede sit forslag til en ny mediestøtte, dukkede Nyhedsmagasinet Ingeniøren op på et af hans slides. Men ikke på den gode måde. Ingeniøren står nemlig til at miste støtte, hvis det såkaldte ejerskabskriterium bliver gennemført. Det siger, at medier, der er ejet af partier eller organisationer, ikke kan få del i støttekronerne.

»Jeg forstår ikke, hvor den ide kommer fra. Og så vidt jeg kan forstå er ejerskabskriteriet noget, udvalget har drøftet, men ikke anbefaler i den endelige rapport. Og jeg er sikker på, at den nye kulturminister ikke kan andet end at se, at en vedtagelse af ejerskabskriteriet ikke kan bringe mere pluralisme i det danske mediebillede,« siger Arne Steinmark, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør i Mediehuset Ingeniøren, til Journalisten.dk.

Arne Steinmark peger på, at Mediehuset Ingeniøren bliver ledet af en fuldstændig professionel bestyrelse uden en eneste politiker i. Der bliver altså ikke ydet nogen politisk indflydelse på, hvad Ingeniøren skriver.

»Jeg kunne godt have tænkt mig en større historisk bevidsthed om, at Ingeniøren er startet af mennesker, der har været med til at grundlægge det industrielle Danmark. Du finder ikke et medie, der skriver om teknologi og på samme måde har gennemslagskraft i den offentlige debat – uden at skele til ejernes interesse. At den stemme skulle forstumme i den offentlige debat på grund af et ejerskabskriterium, det er absurd. Men det er jeg tryg ved, at den nye kulturminister kan gennemskue,« siger Arne Steinmark.

Mediestøtteudvalgets rapport er kun første skridt på vejen mod en ny mediestøtte, men den nye regering og den nye kulturminister, Uffe Elbæk (R), har været aldeles positive over for at ændre støtten og gøre den mere platformsneutral. De har også givet udtryk for, at fagbladene skal være en del af støttesystemet. For Ingeniøren er mediestøtten vigtig for budgettet.

»Det er klart, at det får ubehagelige konsekvenser for os, hvis vi mister over fire millioner kroner i støtte. For nærværende er det ikke muligt at være mere præcis – men det er alvorligt,« siger Arne Steinmark til Journalisten.dk.

3 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
7. OKTOBER 2011
Re: Ingeniøren: Ejerskabskriteriet er absurd

Til Mogens Blicher Bjerregård, synes du virkelig at det er rimeligt, at en særdeles højtlønnet faggruppe som ingeniørerne, skal have statslige støttekroner til udgivelsen af deres fagforeningsblad/avis...?

Min holdning er, at hvis ingeniørernes fagforening mener, at de har behov for en op til 60 sider tyk avis i to sektioner, der skal udkomme en gang om ugen, så må de dæleme også selv betale for den.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Mogens Blicher Bjerregård
7. OKTOBER 2011
Re: Ingeniøren: Ejerskabskriteriet er absurd
DJ anbefaler politikerne den brede løsning Jeg vil meget gerne slå fast, at DJ naturligvis arbejder for den bredest mulige løsning for mediestøtten, sådan at fagblade også kan modtage støtte. – Den enige anbefaling fra mediestøtteudvalget går på at regering og Folketing vælger den delvisk platformneutrale model. Det står jeg fuldt og helt inde for. Inden for denne model er der en række alternativer, som udvalget som sådan ikke har taget stilling til, men opstillet som muligheder for politikerne. 

Et af disse valg er, hvorvidt der skal være et udvidet ejerskabskriterium eller ej. Jeg har i udvalget arbejdet for den model, der også sikrer fagbladene støtte. Det er der oven i købet kommet en selvstændig beregning ud af. Det vil jeg fortsat arbejde for i det kommende påvirkningsarbejde, hvor jeg også vil pege på de områder i rapporten, hvor der kan findes flere resurser, så dette heller ikke går ud over dagbladene.

Mogens Blicher Bjerregård
Niels Riis Ebbesen
5. OKTOBER 2011
Re: Ingeniøren: Ejerskabskriteriet er absurd

Det er jo ligegyldigt hvilke kriterier der opsættes for tildelingen af mediestøtte, der vil altid være nogen som bliver forfordelt, og andre som virkelig får meget ud af ordningen, derfor bør alle kunne se, at mediestøtten skævvrider konkurrencen, og den eneste retfærdige løsning vil være, at man helt afskaffer mediestøtten.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen