INGEN TRYGHED OM TRYKNING

De ansatte i Politikens trykkeri har fundet besparelser for 30 millioner kroner. Alligevel overvejer ledelsen i Politikens Hus fortsat at udlicitere trykningen.
De ansatte i Politikens trykkeri har fundet besparelser for 30 millioner kroner. Alligevel overvejer ledelsen i Politikens Hus fortsat at udlicitere trykningen.

 

»Vi føler os røvrendt!«
Så kontant lyder meldingen fra Peer Sture Nielsen, formand for det tekniske personale på Politiken. De ansatte ønsker, at Politikens Hus skal købe eget nyt trykkeri, når det gamle om få år ikke kan mere. Men ledelsen overvejer at udlicitere opgaven og spare mellem 150 og 200 stillinger.
Sammenbruddet i forhandlingerne faldt den 15. oktober. Det tekniske personale havde fundet besparelser på cirka 30 millioner kroner, svarende til cirka 40 stillinger. Besparelserne kunne effektueres øjeblikkeligt. Til gengæld ønskede de en hensigtserklæring om, at Politikens Hus vil bygge eget trykkeri.
»Men Lars Henrik Munch (administrerende direktør i Politikens Hus. Red.) afviste blankt at give en hensigtserklæring, ligesom han ikke vil gå videre med ønsket til Politikens bestyrelse,« siger Per Sture Nielsen.
»Lars Henrik Munch har gennemført skinforhandlinger. Han har reelt for længst besluttet sig til, at vi ikke skulle have en hensigtserklæring. Han ville kun have vores spareplan,« siger Peer Sture Nielsen.

Levetiden kan forlænges
Som foreløbig kulmination på konflikten nedlagde Politikens tekniske personale arbejdet i weekenden den 16./17. oktober. Den 20. oktober fortsatte protesten, denne gang med demonstration på Rådhuspladsen, hvor bannere bekendtgjorde slagordene »En levende avis – et dødt trykkeri« og »Politikens ledelse er utroværdig«.
Og den 26. oktober gik Politikens trykkeri i Eritsø med ind i konflikten, og hverken Politiken eller Ekstra Bladet kom på gaden.
»Arbejdet blev nedlagt fordi ledelsen ikke har genoptaget forhandlingerne,« siger Peer Sture Nielsen.
Administrerende direktør i Politikens Hus, Lars Henrik Munch, kan ikke genkende de ansattes beskrivelse af forhandlingsforløbet.
»Jeg mener ikke, vi har ført skinforhandlinger. Der har aldrig været forhandlet om, at Politiken skulle have nyt trykkeri. Det kræver en investering på omkring 300 millioner kroner. Det ville være en uansvarlig vej at gå, som markedet ser ud lige nu,« siger Lars Henrik Munch, der understreger, at det ikke er det samme som at sige, at udliciteringen er besluttet.
»Markedet kan ændre sig,« forklarer han.
Politikens bestyrelse skal drøfte fremtidens trykkeriplaner den 8. november. Ingen regner dog med, at der her tages endelig beslutning. En mulig fremtidig konklusion kan blive, at Politikens ledelse sætter gang i sparerunden, og samtidig forlænger trykkeriets levetid gennem reparationer.

0 Kommentarer