Ingen stemmeret

LEDIGE. Når journalistforbundets medlemmer skal stemme om fornyelse af overenskomst, har arbejdsløse medlemmer ikke ret til at deltage. Det blev besluttet på Journalistforbundets delegeretmøde i 2003. Tidligere havde de ledige ret til at deltage i afstemningen om den overenskomst, hvor de senest havde været ansat. Ændringsforslaget blev stillet af hovedbestyrelsen.  »I hovedbestyrelsen synes vi ikke det er rimeligt, at de ledige kan stemme om nogle overenskomster, de måske aldrig kommer til at arbejde under,« siger Fred Jacobsen, næstformand i Journalistforbundet.

LEDIGE. Når journalistforbundets medlemmer skal stemme om fornyelse af overenskomst, har arbejdsløse medlemmer ikke ret til at deltage. Det blev besluttet på Journalistforbundets delegeretmøde i 2003. Tidligere havde de ledige ret til at deltage i afstemningen om den overenskomst, hvor de senest havde været ansat. Ændringsforslaget blev stillet af hovedbestyrelsen. 

»I hovedbestyrelsen synes vi ikke det er rimeligt, at de ledige kan stemme om nogle overenskomster, de måske aldrig kommer til at arbejde under,« siger Fred Jacobsen, næstformand i Journalistforbundet.

Flemming Thiim, talsmand for de arbejdsløse i Kreds 1, ser beslutningen som en svækkelse af de lediges faglige og demokratiske rettigheder.

Det kan Fred Jacobsen kan godt forstå, men han siger, at det er en afvejning af, hvad der er mest demokratisk.

»For os har det været vigtigt at holde fast i selve ånden i beslutningen om, at afstemningen skal være så tæt som muligt på dem, den vedrører,« siger Fred Jacobsen.

Arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Jørgen Steen Madsen mener ikke, at man kan tale om, at det ene synspunkt er mere demokratisk end det andet. »Ved at udelukke de ledige går man imod den danske tradition om at behandle alle medlemmer af en forening ens. Modsat er det også et udmærket demokratisk princip, at det kun er de medlemmer, der vil blive berørt af en eventuel konflikt, der kan stemme om overenskomsten,« siger han.

0 Kommentarer