INGEN SAG MOD DR

Da dommen over Kurt Thorsen og Rasmus Trads blev afsagt i sommer, lagde DR Online hele dommen ud på nettet. Det må man ikke ifølge retsplejeloven, og derfor blev DR politianmeldt af præsidenten for Københavns Byret.

Da dommen over Kurt Thorsen og Rasmus Trads blev afsagt i sommer, lagde DR Online hele dommen ud på nettet. Det må man ikke ifølge retsplejeloven, og derfor blev DR politianmeldt af præsidenten for Københavns Byret.

Nu har statsadvokaten midlertidigt afvist sagen. Han vurderer, at selv om retsplejeloven er blevet overtrådt, vejer offentlighedens interesse tungere i sager af stor principiel betydning.

Desuden udleverede Byretten i København selv dommen – mod betaling – inden sagen var afsluttet. Netop under henvisning til offentlighedens interesse i sagen.

DR har selv hele tiden peget på, at sagen var af stor offentlig interesse, og at dommen derfor burde være tilgængelig for offentligheden.

0 Kommentarer