Ingen retssag mod ekspertkilde i DR-program

Sag om ærekrænkelser bliver droppet i sidste øjeblik, fordi moms-ekspert indgår forlig med Kammeradvokaten. Eksperten udtaler nu, at han ikke havde til hensigt at anklage Kammeradvokaten for noget strafbart

Momsdirektør Søren Engers Pedersen fra Time Tax skal ikke møde Kammeradvokaten i retten på grund af ekspertudtalelser, Søren Engers Pedersen fremsatte i DR-programmet "Advokaternes tag-selv-bord" sidste år.

Kammeradvokaten mente, at der i DR's udsendelse var en ulovlig udtalelse, som skulle fjernes ved mortifikation – det vil sige en ubeføjet ærekrænkende påstand – og at Søren Engers Petersen skulle trække sine udtalelser tilbage.

Søren Engers Pedersens advokat, Tyge Trier, siger, at hans klient ønskede at lukke sagen ved at indgå en aftale med Kammeradvokaten for ikke at bruge mere tid og ressourcer på straffesagen. Det betyder, at sagen ikke som planlagt kommer til at køre ved Glostrup Ret i morgen.

Tilfreds forsvarsadvokat

Advokat Tyge Trier er tilfreds med udfaldet.

»Vi er glade for, at de opgav sagen,« siger han.

I stedet ender det nu med en aftale, hvor Søren Engers præciserer, at hvis hans udtalelser til DR måtte kunne forstås således, at han mente, at advokat Boris Frederiksen som repræsentant for Kammeradvokaten havde begået en strafbar overtrædelse af momsloven, så var det ikke tilfældet.

En af programmets centrale præmisser har været, om konkursboer skal momsregistreres. Her har Kammeradvokaten henholdt sig til SKAT’s mangeårige praksis på området. Desuden viser en kendelse fra Østre Landsret, at et af konkursboerne i programmet ifølge landsretten ikke behøvede at blive momsregistreret.

I udsendelsen sagde Søren Engers Pedersen, at der ifølge ham manglede hjemmelsgrundlag for SKATs daværende praksis med at lade konkursboer slippe for momsregistrering.

I udtalelsen i forbindelse med dagens aftale siger Søren Engers Pedersen:

”Det var og er min vurdering, at SKAT skulle have fulgt en linje, hvor der blev stillet krav om, at også konkursboer blev momsregistrerede.”

Vil fortsat blande sig i debatten

Han slutter med:

”Jeg agter fortsat at deltage i den offentlige debat om momsfaglige spørgsmål.”

Tyge Trier ser aftalen som udtryk for, at Kammeradvokaten »sprang op som en løve og faldt ned som et lam.«

»Ytringsfriheden blev bevaret og Søren Engers Pedersen står ved kritikken af SKATs praksis med at lade konkursboer slippe for momsregistrering. Også Kammeradvokaten – med deres særlige placering i det offentlige Danmark – må leve med debat og kritik, hvilket Pressenævnet jo også nåede til,« siger Tyge Trier.

Tabte i Pressenævnet

I december 2015 udtalte Pressenævnet delvis kritik af DR – blandt andet for at fremdrage en kendelse fra Retten i Holbæk, som hverken havde noget at gøre med selskabets konkursbo, eller om man kan opnå momsfradrag for håndværkerregninger.

Du kan se hele forligsteksten på Kammeradvokatens hjemmeside.

Advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten er ikke vendt tilbage på Journalistens henvendelse.

0 Kommentarer