Ingen råbånd til politiet

En kendelse fra Københavns Byret afviser, at råbånd og notater fra TV2.dok-udsendelsen "De Pædofile Danskere" skal udleveres til Københavns Politi.

En kendelse fra Københavns Byret afviser, at råbånd og notater fra TV2.dok-udsendelsen "De Pædofile Danskere" skal udleveres til Københavns Politi.

Bag udsendelsen stod journalist Jacob Billing og redaktionschef Henrik Grunnet fra Nordisk Film. Jacob Billing anmeldte selv to af de medvirkende til politiet, som efterfølgende krævede råbånd og notater udleveret til brug i efterforskning af anmeldelserne.

I kendelsen fra Københavns Byret lyder det blandt andet:

"Retten finder det endvidere betænkeligt, på det foreliggende grundlag, at lægge til grund, at hensynet til opklaringen klart overstiger massemediernes behov for at kunne beskytte deres kilder."

"Vi er meget tilfredse med kendelsen. Det her er jo en principiel sag, fordi der bliver trukket en skillelinie mellem, hvad der er politiarbejde, og hvad der er journalistik," siger Henrik Grunnet.

Han er i øvrigt overbevist om, at en erklæring fra DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård, har været medvirkende årsag til rettens afgørelse.

"Jeg tror, at erklæringen har gjort meget for os. Forbundet har været med til at hæve sagen op på et principielt niveau."

Af erklæringen fremgår det, at forbundet giver de to journalister bag udsendelsen fuld opbakning i ikke at udlevere materialet til politiet.

DJ-formanden pegede på, at en udlevering klart ville "svække pressens muligheder for journalistisk at dække aktiviteter i miljøer som Pædofilgruppen".

Han understregede samtidig, at et medhold i politiets krav kunne resultere i, at journalister bliver opfattet som politiets forlængede arm. Den uheldige konsekvens af det kunne blive, at befolkningen fremover "vil få en mindre præcis og mindre omfattende dækning end den, de har krav på", skrev Mogens Blicher Bjerregård.

Københavns Politi har kæret kendelsen, og sagen er nu indbragt til Landsretten.

Henrik Grunnet slår fast, at Nordisk Film kæmper videre.

0 Kommentarer