Ingen praktikant til DJ

   UDDANNELSE. »Her kan en journalistpraktikant lære en masse.« Det var tanken, da Dansk Journalistforbund (DJ) sendte en ansøgning til praktikudvalget om at få en praktikant til DJs informationsafdeling.

UDDANNELSE. »Her kan en journalistpraktikant lære en masse.«

Det var tanken, da Dansk Journalistforbund (DJ) sendte en ansøgning til praktikudvalget om at få en praktikant til DJs informationsafdeling.

Praktikudvalget viste sig at være usikre på, om en praktikant vil kunne lære nok i DJ, og nogle af udvalgets medlemmer fandt, at DJs månedlige nyhedsbrev ikke udkommer hyppigt nok – set i relation til, at det er en uddannelsesstilling.

Selv om nogle i praktikudvalget mente, at DJ ville være et godt praktiksted, så fik usikkerheden DJ til at trække ansøgningen.

Begrundelsen er, at når DJ slår en praktikant-stilling op, så må der ikke herske tvivl om, at det er en god praktikplads.

Karin Sloth, kommunikationsrådgiver og medlem af DJs hovedbestyrelse (HB), er meget vred over praktikudvalgets afgørelse.

»Jeg tænkte ‘det er løgn',« sagde hun på hovedbestyrelsesmødet i sidste uge og fortalte om Ballerup Kommunes informationsafdeling på fem mand.

Heller ikke her vil en praktikant kunne lære nok, mener praktikudvalget.

»Der sidder fem fantastisk dygtige kommunikationsfolk, der arbejder på højt niveau. Det er uhyrligt. Der er noget helt galt. Jeg havde i efteråret en række møder med kommunal-direktørerne, og her slog jeg på, at de skal hyre faguddannede journalister. Hvis vi ikke får journalisterne i praktik, så får vi ikke de job, der kommer,« sagde hun.

HB-medlem Lykke Wiborg Johansen, tillidsrepræsentant på Urban, fandt det positivt, at praktikudvalget tør stille krav til kvaliteten og afvise mulige praktiksteder.

»Er der problemer med støj på linjen, skal vi ikke slå en stilling op,« sagde formand Mogens Blicher Bjerregård.

Han synes, det er fint, at praktikudvalget strammer, men synes også, det er bekymrende, hvis de store kommunikationsafdelinger ikke kan få praktikanter.

Mette Boysen fra Kredsen af Journaliststuderende i Odense (KaJO) sagde, at hun har været med til at afvise ansøgningen, idet hun er med i praktikudvalget.

»Journalistforbundet er et forbund, der taler om kvalitet i uddannelsen. Ansøgningen strålede af engagement, men det var svært at se, om der ville være nok at lære. Det handler ikke om, at det er en kommunikationsstilling, for eksempel er Dansk Sygeplejeråd lige blevet godkendt.«

»Jeg har en viden om det faglige niveau i Journalist-forbundet og i Ballerup Kommune. Der er rigeligt indhold,« sagde Karin Sloth.

0 Kommentarer