Ingen penge for videresalg

Det Berlingske Hus vil ikke betale sine freelancere ekstra, selv om Huset sælger deres artikler videre. Forbundet forsøger at komme i forhandling med Det Berlingske Hus.

Det Berlingske Hus vil have ret til at bruge freelanceres arbejde, som de vil. I alle medier hos alle deres alliance-partnere – uden at freelancerne kan kræve ekstra af den grund.

Det gælder både freelance-artikler og -tegninger.

Dansk Journalistforbund har i nogen tid hjulpet de faste freelancere ved Det Berlingske Hus i deres forsøg på at få en forhandling med Huset. Det er ikke lykkedes.

Nu oplever freelancerne, at Det Berlingske Hus vil tvinge hver enkelt til at opgive ophavsretten til deres artikler og tegninger. Altså sælge artiklerne videre, uden at freelancerne får ekstra betaling for det.

Hvis freelancerne ikke siger ja til de vilkår, Huset stikker ud, det vil sige ja til, at Huset kan videreudnytte deres artikler og tegninger, frygter de, at de kan risikere ikke at få flere freelance-opgaver for Huset.

Dansk Journalistforbund råder freelancerne til at få betaling for videresalg.

Onsdag den 6. juni holdt free-lancerne tilknyttet Det Berlingske Hus et informationsmøde. Her blev de rådgivet og vejledt af Dansk Journalistforbund. På mødet lovede Journalistforbundet freelancerne at tage kontakt til Det Berlingske Hus for at få en forhandling om videresalg.

I efteråret oplevede freelance-fotograferne en tilsvarende situation. Dengang forsøgte Det Berlingske Hus at få freelance-fotograferne til at afgive deres ophavsret. Det nægtede fotograferne, hvorfor Huset blacklistede 11 fotografer. Det endte med, at Det Berlingske Hus måtte opgive gratis at videreudnytte freelance-fotografernes arbejde.

Elon Cohn har arbejdet freelance for Det Berlingske Hus i seks år. Han siger:

"Jeg håber, vi når frem til en løsning, der gør, at vi får et rimeligt og fornuftigt beløb for vores videresalg. Det skal samtidig være en aftale, der gør at deres nye bureau, Berlingske Cross Media, også kan tjene penge. En aftale som gør, at de kan tjene, og at vi kan få et rimeligt honorar for videresalg af vores artikler."

0 Kommentarer