Ingen logren for hovedbestyrelsen

Delegerede er ikke dikkende lammehaler. Det fremgik af de to dage i Nyborg Strand, hvor hovedbestyrelsen måtte notere, at en række af deres forslag ikke vandt gehør.

Delegerede er ikke dikkende lammehaler. Det fremgik af de to dage i Nyborg Strand, hvor hovedbestyrelsen måtte notere, at en række af deres forslag ikke vandt gehør.
Det politisk set største HB-nederlag var, at de delegerede afviste at slække på bijobreglerne, mens den skrappeste kritik af DJ-toppen faldt under debatten af HBs forslag om, at ansatte på tiltrædelsesoverenskomster skal kunne deltage i urafstemninger.
Thomas Szlavik, Ekstra Bladet, fandt det »ude af proportioner, at folk, der ikke har siddet med ved forhandlingsbordet, skal kunne stoppe en aftale mellem to enige parter,« og Ove Kristiansen, Freelancegruppen, sagde, at det var »et vildt problematisk forslag.« Hans konklusion lød: »Hovedbestyrelsen har ikke tænkt sig om.«
Derpå udbad hovedbestyrelsen sig en ekstraordinær tænkepause. Den resulterede i, at Søren Wormslev – der ofte var i opposition til kollegerne i hovedbestyrelsen – på HB's vegne trak forslaget med denne melding: »Vi har ikke gjort vores hjemmearbejde godt nok.«
Også hovedbestyrelsens forslag om, at arbejdsløse ikke må deltage i urafstemninger blev trukket. Det skete inden afstemning, men efter, at HB var blev hvisket i ørerne, at forslaget ville få klø.
En anden HB-bet var, at mødet vedtog en udtalelse fra Aalborg Stiftstidende om, at HB skal sikre udviklingen af et edb-program, der gør det muligt fortsat at opkræve kontingent på arbejdspladsen.
HB foreslog de dikterende ord »bliver udviklet« erstattet af det mindre forpligtende »undersøges muligheder for at udvikle.«
Den opmærksomme mødedeltager kunne desuden iagttage, at formand Lars Poulsen derpå diskret forsøgte at overbevise dirigenterne om, at HBs forslag skulle til afstemning først, hvilket angiveligt ville øge chancerne for at få det vedtaget. Men den bed dirigenterne ikke på – og HB tabte.

0 Kommentarer