Ingen køreplan for fusionsbussen

Delegeretmødet skal sige ja til en videre arbejdsproces mod en KS-fusion. Men hvordan arbejdet og medlemsinddragelsen skal foregå, står hen i det uvisse

Når og hvis DJ’s delegeretmøde siger ja til fusionsplanerne med Kommunikation og Sprog, er der givet grønt lys til et efterfølgende arbejde, der skal ”arbejde videre med struktur og andre forhold”.

Sådan hedder det i DJ’s officielle meddelelse, hvor der også står, at der i den proces skal inddrages medlemmer ”fra alle hjørner af forbundet”.

Hvordan den inddragelse skal ske, er der imidlertid ikke nogen, der kan svare på. Der er nemlig ikke nogen køreplan for det videre arbejde med fusionen.

”Nej, der er ikke nogen køreplan. Aftalen er, at begge parter først skal have grønt lys til at gå videre med processen. Først bagefter vil der blive lagt konkrete planer. Så sætter politiske repræsentanter fra de to organisationer sig sammen og planlægger processen,” fortæller Per Nielsen, udviklingschef i DJ.

Samme udlægning får man fra Per Lindegaard Hjort, formand for KS.

»Intet er fastlagt. Kun at der bliver nedsat et koordinationsudvalg, der skal finde ud af, hvordan vi kører det igennem,« siger han.

 

”Tvivl ikke på åbenheden”

Hvem og hvor mange der skal sidde i det koordinationsudvalg, er heller ikke aftalt, ud over at det skal være politiske repræsentanter.

Står det til Per Lindegaard Hjort, skal det ikke være for mange.

»Jeg ser helst en gruppe, der ikke er for stor. Højst 20 personer, ellers kan det blive meget svært at operere sådan en proces,« siger han.

Forbundet KS tager stilling til fusionsplanerne ved deres repræsentantskabsmøde 4. maj.

Er det ikke underligt, at medlemmerne skal tage stilling til en køreplan, der ikke er skitseret, og de således ikke ved, hvordan de vil blive inddraget?

»Det kan godt være, det kunne være bedre med en fastlagt proces. Men nu har vi besluttet, at vi først skal finde ud af, om det er noget, vi vil,« siger Per Lindegaard Hjort.

Han mener dog, at der ikke er nogen grund til at tvivle på åbenheden og inddragelsen af medlemmerne i den videre proces.

»Det ville jo være halsløs gerning, hvis vi siger, at vi vil den åbne proces og så ikke lever op til det. Jeg mener, vi skal forsøge at inddrage medlemmerne så meget som muligt. Men det er ikke fastlagt, at der skal være så og så mange møder i de og de byer,« siger Per Lindegaard Hjort.

Per Nielsen vil godt give et eksempel på det mere tænkte plan.

»Når man taler om regionalt samarbejde, så vil det jo være oplagt at tage de lokale aktive med på råd, altså de relevante kredse.«

 

Der skal meget til at stoppe processen

Frem til offentliggørelsen af fusionsplanerne i slutningen af februar har hele processen været omgærdet af lukkethed. Således er det i DJ kun hovedbestyrelsen, der har været orienteret om de fusionsforhandlinger, der ifølge Journalistens kilder for alvor tog fart i november/december sidste år.

Fra de to forbundsledelsers side gøres der meget ud af at slå fast, at medlemmerne i år udelukkende skal give mandat til at gå videre med arbejdet.

»Rent formelt bliver den ikke til noget, hvis ikke et kommende delegeretmøde siger ja. Det er ikke et tog, der ikke kan stoppes,« siger Per Nielsen.

Men selv om formuleringen i mandatet lyder forholdsvis uforpligtende, så er der mere i beslutningen end blot et signal og gode viljler, vurderer HB-medlem Villy Dall.

»Delegeretmødet skal tage stilling til, om det er den retning, vi skal. Men det er klart, siger de ja, så skal der meget til for at stoppe processen.«

 

Dating-perioden er overstået

Dahl har været selv i flere år været fortaler for en fusion, som HB har diskuteret ved en række lukkede møder, siden temaet for alvor blev taget op ved et HB-seminar i sensommeren 2011.

»Der var konsensus om, at det var noget, vi var interesserede i. Og pludselig opstår så en situation, hvor KS siger: ja, lad os gøre det. Og så bliver planen pludselig kortsigtet,« fortæller Dahl, som ikke ser noget mærkeligt i de lukkede møder og hemmeligholdelsen ind til planens offentliggørelse.

»Sådan er det i fusionsforhandlinger. Der er en lukket fase.«

Per Lindegaard Hjort beskriver processen som en ’dating-proces’, der nu er klar til at blive gjort til et fast forhold.

Så hvis medlemmerne siger ja til den videre proces, hvad kan så få fusionsplanerne til at gå i vasken?

»Hvis medlemmerne får opfattelsen af, at de bliver opslugt, og deres faglighed forsvinder, så tror jeg, de vil protestere. Men det tror jeg ikke, vi vil opleve med DJ. Det er to ligeværdige partnere,” siger Per Lindegaard Hjort.

 

I det mandat, DJ’s delegeretmøde skal tage stilling til, står der følgende om de videre arbejde med fusionen:

Arbejdet skal ledes af en styregruppe paritetisk sammensat af de to hovedbestyrelser, idet det forventes, at styregruppen:

– kommer med forslag til styrkelse af identiteten for medlemmerne i de to nuværende forbund

– giver bud på den politiske struktur

– giver bud på den administrative struktur

– kommer med bud på tiltag, der sikrer medlemsinvolvering

– udarbejder en plan for de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen

– At evt. beslutninger undervejs i processen altid træffes af hovedbestyrelsen

0 Kommentarer