Ingen kommunikation på DJH

DJH kritiseres for ikke at satse mere på at uddanne de studerende i informationsjournalistik, hvor der er mange job. DJHs rektor Kim Minke tøver.

"Jeg vil ikke lære journalister at narre andre journalister."

Sådan sagde rektor på Danmarks Journalisthøjskole (DJH), Kim Minke, til DJHs skoleblad, Illustreret Bunker, i december.

Kim Minkes udtalelse skulle forklare, hvorfor Journalisthøjskolen ikke satser målrettet på at undervise i kommunikationsjournalistik. Øjensynligt fordi informationsjournalister "snyder" de "rigtige" journalister.

"Det er en snæver, gammeldags tankegang. Informationsjournalistik handler ikke om at tage røven på vores kolleger," siger formand for DJs Kommunikationsgruppe og kommunikationschef hos Dafolo Rådgivning, Karin Sloth.
Karin Sloths synspunkt deles af formand for Uddannelsesudvalget i DJ, Helle-Karin Helstrand. Hun mener, at DJH halter efter udviklingen. 27 ud af 181 godkendte praktikstillinger i efter-året 2000 havde med informationsjournalistik at gøre.

"Man bliver nødt til at udvikle uddannelsen efter den efterspørgsel, der er. Og nu er stillingerne på kommunikationsområdet," siger Helle-Karin Helstrand.

Tag handsken op
Også Linda Garlov, sekretariatschef i Journalisternes A-kasse, mener, at DJH bør undervise mere i informationsjournalistik. Hun ser det som et problem, at flere og flere nyuddannede journalister kommer ud i arbejdsløshed.
"De studerende føler sig ikke rustet til at søge de kommunikationsjob, der er. Og derfor går mange informationsstillinger til akademikere," siger Linda Garlov.

Karin Sloth mener, at undervisningen i informationsjournalistik på Danmarks Journalisthøjskole bør skærpes

"Hvis ikke DJH tager handsken op og tilbyder de studerende den nødvendige basisviden om kommunikation som fag, så kan de studerende ikke klare sig på et arbejdsmarked, der er præget af en hurtig udvikling," siger Karin Sloth.
Allerede i dag underviser DJH i informationsjournalistik – men kun på 7. semester.

"Man klarer det ikke med 14 dage eller fire uger på 7. semester. Ved at lukke øjnene og "kun" undervise til de nuværende medier i deres kendte form, svigter man de studerende," siger Karin Sloth, der selv rustede sig til et job i informationsbranchen ved at videreuddanne sig.

De klassiske journalister har klare fortrin inden for kommunikation. Journalister kan indsamle viden og formulere sig kort og præcist, påpeger hun. Mens akademikere som cand.comm.ere eller PR-uddannede er gode til at analysere.

Som Karin Sloth oplever det, består en kommunikationsjournalists opgave som oftest i at formidle viden mellem forskellige målgrupper. For eksempel ledelse og medarbejdere eller ledelse og aktionærer.
Karin Sloth støder tit på fordomme om, hvad informationsjournalistik handler om. Fordomme, der ifølge Karin Sloth er et udslag af nyhedsmediernes selvovervurdering af pressens betydning.

"Faktisk er det ufatteligt så lidt tid, der går med medierne, når man er kommunikationsjournalist," siger Karin Sloth.

Journalistuddannelsen i Odense har ikke gjort sig klart, om man vil satse på kommunikationsjournalistik. Men leder af Journalistuddannelsen Jørn Henrik Petersen er åben over for det.

"Hvis man som praktikudvalg kan godkende stillinger som informationsjournalist, så kan det vel også lade sig gøre at undervise i det," siger han.

På RUC, hvor landets tredje journalistuddannelse hører hjemme, eksisterer allerede to uddannelser, der ligger op ad informationsjournalistikken – nemlig Kommunikation og PR.
På DJHs bestyrelsesmøde den 12. marts blev diskussionen om mere kommunikationsjournali-stik på DJH taget op. Noget tyder på, at skolens rektor Kim Minke måske er ved at bløde op.

"Vi erkender, at vi i dag uddanner til et bredere arbejdsmarked end den klassiske journalistik", siger Kim Minke. Men han virker stadig skeptisk.

"Det er jo en anden type interesse, informationsjournalister arbejder for end det, journalistuddannelsen oprindeligt blev lavet til, nemlig klassisk journalistik i uafhængige medier," siger Kim Minke – der i 'Nyheder' på Journalistforbundets hjemmeside påpeger, at han finder diskussionen god. Han uddyber:

"Den sætter spot på, at DJH – måske også stadig DJ? – i høj grad henter sine ideer om journalistik og journalistikkens samfundsmæssige rolle i de klassiske idealer om en fri, kritisk, uafhængig presse og den journalistik, man kan finde her. Den fjerde statsmagt-tanken. Og vi ved jo godt, at rigtig mange journalister i dag får en anden type job. Vi har været langsomme til at udvikle og formulere de professionelle idealer, der styrer arbejdet i disse mange andre typer job," hedder det fra Kim Minke i 'Nyheder'.

0 Kommentarer