Ingen kommentarer

Forsvarsministeriet har ikke fundet det nødvendigt at kommentere rapporten om "Den Hemmelige Krig".

Forsvarsministeriet har ikke fundet det nødvendigt at kommentere rapporten om "Den Hemmelige Krig". Ministeriet finder ikke, at der er kommet nye oplysninger frem i rapporten, selvom rapporten påpeger, at Forsvarsministeriet ikke har tilbagevist filmens hovedanklager.

»Forsvarsministeriet har modtaget rapporten fra Syddansk Universitet om dokumentarfilmen "Den Hemmelige Krig" og har også haft lejlighed til at læse den. Efter en umiddelbar vurdering synes rapporten ikke at indeholde oplysninger, som ikke har været fremme og behandlet tidligere. Derfor giver rapporten ikke anledning til bemærkninger fra vores side,« hedder det i en officiel meddelelse fra Forsvarsministeriet.

Søren Gade vil på det grundlag ikke kommentere rapporten.

 

Ingen kommentarer

Forsvarsministeriet har ikke fundet det nødvendigt at kommentere rapporten om "Den Hemmelige Krig".

Kilderne nægtede at udtale sig. En smed slet og ret røret på. Alligevel endte nogle af de mest genstridige kilder som de mest værdifulde. Forfatterne til en ny biografi om Peter Brixtofte fortæller, hvordan det gik til.

Natten til den 7. februar 2002 blev Henrik Jerger, byrådsmedlem i Farum, vækket af telefonen. Han skulle komme til møde i et indu-strikvarter i Farum. Til stede ved mødet var ud over Peter Brixtofte også indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Indtil biografien Brixtofte – spillet om magten udkom i slutningen af maj, vidste kun de, der var til stede, at det natlige møde rent faktisk havde fundet sted. Men netop den episode, som indleder biografien, er for de to forfattere, Tórun Ellingsgaard og Jaku-Lina Elbøl Nielsen, et bevis på, at måneders kamp for at komme tæt på deres kilder er lykkedes.

Fra oktober til maj talte de to forfattere med over 100 kilder. Nogle har blot bidraget med få detaljer, mens andre har spillet en helt central rolle. Generelt har det krævet store overtalelsesevner og tålmodighed at få folk til at medvirke.

"Når man arbejder på en avis, accepterer man, at folk ikke vil medvirke. Men vi lod os ikke nøjes. Vi blev bare ved, og det virkede. Det er fordelen, når man arbejder over så lang tid," siger Jaku-Lina Elbøl Nielsen.

"Der var en, der reagerede meget voldsomt, da jeg fortalte hende, hvorfor jeg ringede. "Jeg ved ingenting. Jeg ved ingenting. Nej, jeg vil ikke medvirke," sagde hun og smed røret på. Hun var en af dem, der alligevel kom til at spille en central rolle for vores arbejde med bogen," siger Tórun Ellingsgaard.

"Vi sagde til de modvillige kilder, at vi godt vidste, det var svært. Derfor foreslog vi tit, at de først kunne fortælle os det, de vidste, til baggrund. Bagefter kunne vi så blive enige om, hvad de ville fortælle i et egentligt interview. Vi var meget ærlige, og det tror jeg beroligede dem," siger Jaku-Lina Elbøl Nielsen.

Bag om rygterne
I slutningen af oktober sidste år ringede forfatterne til Brixtofte, som indvilgede i at lade sig interviewe både til deres hovedopgave på Journalisthøjskolen og til en biografi.

"Vi aftalte med Brixtofte, at det var vores bog, og at han ikke skulle læse noget igennem. Han ville ikke få indflydelse på, hvad der skulle stå. Det var han indforstået med," siger Jaku-Lina Elbøl Niel-sen.

Siden har de brugt et halvt år på at kortlægge Brixtoftes liv, fordi de syntes, der var brug for at gå bag om alle de historier, der løbende dukkede op i pressen. Som andre journalister havde de på fornemmelsen, at alt ikke var i den skønneste orden i Farum kommune. Forfatterne ønskede at skabe det overblik, som den daglige nyhedsstrøm ikke gav mulighed for.

"Det var et omfattende arbejde, fordi der er nogle år, hvor han simpelthen har haft så travlt. Vi lavede lister over alt, hvad der var sket i hans liv," forklarer Jaku-Lina Elbøl Nielsen.

"På den ene væg i min stue havde vi et langt stykke papir, hvor vi havde skrevet årstal og begivenheder. Det tog rigtig lang tid," fortsætter Tórun Ellingsgaard.

Undervejs læste de artikler og baggrundsmateriale om den markante borgmester. Der viste sig hurtigt et mønster i det materiale, de gennemgik.

"Det var altid noget med, at en sagde noget, og en anden sagde noget andet. Man fik aldrig at vide, hvem der havde ret," siger Tórun Ellingsgaard.

For eksempel sagde Brixtofte, at kommunen havde en sund økonomi, mens flere kritikere hævdede, at der var store økonomiske problemer i kommunen.

Der var masser af rygter, og det var et stort arbejde at komme til bunds i de mange historier, fortæller forfatterne. Derfor afdækkede de konsekvent kildernes baggrund og netværk.

"Der var meget få, der var neutrale. Folk havde hele tiden en part i sagen. Så vi forsøgte at finde ud af, om de måske havde overdrevet, fordi de havde nogle motiver, som vi ikke kendte til," siger Tórun Ellingsgaard.

"Vi begyndte altid vores interview med at spørge, hvor de havde mødt Brixtofte første gang – hvor de kendte ham fra," supplerer Jaku-Lina Elbøl Nielsen.

"Vi skulle hele tiden huske, at folk havde en interesse i at overdrive. Selv om det var en kilde, vi havde talt med 30 gange, dobbelttjekkede vi deres udsagn," siger Tórun Ellingsgaard.

Samtidig forsøgte Peter Brixtofte løbende at skabe mistillid til de andre kilder ved at så tvivl om deres troværdighed.

"Brixtofte var ret god til at spørge, om vi havde tjekket folks baggrund. Tit tog han et gran af sandheden og formede det til noget, han kunne bruge over for sin modstander," siger Tórun Ellingsgaard.

 

Afsløringer afsløret
Da bogen udkom den 27. maj, indeholdt den ikke nær så mange afsløringer, som forfatterne i første omgang havde forestillet sig. B.T.s afsløringer har både været en fordel og en ulempe.

"Lige da det gik løs, gik vi lidt i panik," siger Tórun Ellingsgaard.

"Fordelen er selvfølgelig, at alle i dag ved, hvem Peter Brixtofte er. Men der var da nogle ting, som vi havde håbet på at kunne sætte i gang. For eksempel det lån på 200 millioner kroner, som Brixtofte havde optaget for at dække kommunens driftsunderskud. I stedet besluttede vi at gå endnu mere i detaljer, så læseren får et overblik over, hvad der skete på nogle helt afgørende tidspunkter i Brixtoftes liv," forklarer Jaku-Lina Elbøl Nielsen.

"Det var vigtigt for os at trække tråde tilbage i tiden. Vi kunne pludselig se, at nogle af de mennesker, blandt andet byrådsmedlemmer, der havde været centrale i 1980erne, var aktuelle igen – og at de egentlig havde stået i kulissen hele tiden," fortsætter Tórun Ellingsgaard.

Også flere af Brixtoftes arbejdsmetoder gentog sig på trods af kritik. I slutningen af 1980erne fik han en næse af Tilsynsrådet for at blande sig i embedsmændenes arbejde. Alligevel var det præcis det, Brixtofte gjorde i forbindelse med sagen om forurening på Rørmosegård-grunden i foråret 2002.

 

Ambitioner spænder ben
I bogen står der ikke meget om borgmesterens alkoholforbrug – noget der ellers har trukket overskrifter i de fleste medier. De to forfattere anerkender, at alkoholen har været med til at forstærke Brixtoftes kyniske og manipulerende adfærd, men det er ikke promillerne, der har sat lavinen i gang.

"Det er ikke alkoholens skyld, at det er gået så galt. Det er hans ambitioner. Selv som barn var han enormt ambitiøs og ærekær. Det er så blevet til totalt magtbegær. Man kan se, at nogle af de mønstre allerede starter tilbage i 1970erne og 1980erne," siger Jaku-Lina Elbøl Nielsen.

Da Peter Brixtofte var 10 år, blev hans far udstationeret i Paris. Af biografien fremgår det, at Brixtofte hver anden uge skrev brev til bedsteforældrene. I et af brevene stod der: "Jeg er nummer et i historie, to i sløjd, to i regning og to i gymnastik." Tidligt i Brixtoftes liv lærte hans far ham, at det gjaldt om at være nummer et – en andenplads var uden værdi.

I de fire måneder, forfatterne brugte på at skrive bogen efter deres afsluttende eksamen i januar, har deres liv ikke handlet om meget andet end Peter Brixtofte og Farum Kommune. De har arbejdet hver eneste dag, weekenderne inklusive. Det meste af tiden har de siddet hver for sig, fordi der hurtigt kan gå meget tid med at diskutere. I stedet talte de sammen i telefonen flere gange om dagen og mødtes så et par gange om ugen for at samle op og planlægge det videre forløb. Det store researcharbejde har lært dem, hvor vigtigt det er at holde styr på informationerne.

"Vi har virkelig fået nogle gode metoder til at sortere, lave lister og få overblik. Det kan hurtigt komme til at rode med hele en mands liv, og fordi vi har været to, har det været ekstra vigtigt at kunne finde rundt i papirerne," siger Jaku-Lina Elbøl Nielsen.

Alle interviewudskrifter og artikler fra avisernes og Peter Brixtoftes private arkiv blev således nummereret og forsynet med en enkelt linies referat for at lette overblikket. Det enorme research-arbejde er efter måneders intensivt arbejde samlet i den over 300 sider lange biografi.

De to kvinder er nu i gang med at søge arbejde. De vil ikke afvise, at de en dag får mod på at skrive en ny biografi, men umiddelbart er der ikke mange, der kan måle sig med Farums borgmester.

"Brixtofte er en mand, det er utroligt spændende at skrive om. Hans liv er jo fuld af røverhistorier. Det bliver svært at finde en på samme niveau. Det skulle da lige være Amdi Petersen, men ham er der nok nogle andre, der er i gang med at skrive om," griner Jaku-Lina Elbøl Nielsen.

 

ANMELDERNE OM "BRIXTOFTE – SPILLET OM MAGTEN"
"Ellingsgaard og Elbøl Niel-sen har deres styrke ved at vise, at misregimentet begyndte fra dag ét."
Information, den 27. maj 2002

"Bogen om Brixtofte er en læseværdig, men lidt sær blanding af biografi og dokumentation. Bogen er et interessant studie i en dreven taktikers udvikling af en næsten skræmmende magtfuldkommenhed."
Berlingske Tidende, den 27. maj 2002

"Bogen er … et glimrende udgangspunkt for at identificere Brixtoft'erne andre steder og stoppe dem i tide for vores allesammens skyld."
Jyllands-Posten, den 1. juni 2002

"De to kvindelige forfattere beskriver et forløb, der gør det mere begribeligt, hvordan det kunne ende så galt … Her er alle detaljer med, hvilket så bliver bogens svaghed."
Politiken, den 30. maj 2002

Brixtofte – spillet om magten
Af Tórun Ellingsgaard & Jaku-Lina Elbøl Nielsen
Aschehoug 2002
324 sider, 249 kroner

OM FORFATTERNE
Jaku-Lina Elbøl Nielsen (30) er cand. mag. i dansk og filmvidenskab. Hun blev færdig som journalist i januar 2002. Praktiktiden tilbragte hun på Berlingske Tidende, hvor hun oplevede, at de daglige deadlines ikke gav mulighed for at gå bag om Peter Brixtoftes luftkasteller.

Tórun Ellingsgaard (32) er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i januar 2002. Hun var i praktik på TV 2/Lorry, hvor hun første gang fik mistanke om, at Farums borgmester havde sit eget syn på sandheden.
Tidligere har Tórun Ellingsgaard arbejdet for blandt andet Færøernes TV, TV 2/Østjylland og MTV Europe.

 

0 Kommentarer