Ingen halten

Freelancere og fastansatte gik i fælles takt på delegeretmødet. Ikke mere grøftegraveri, nu har freelancernes forhold 1. prioritet i DJ.

Freelancere og fastansatte gik i fælles takt på delegeretmødet. Ikke mere grøftegraveri, nu har freelancernes forhold 1. prioritet i DJ.

»Freelancerne skal med i vores aftenbøn – og når vi forhandler med vores modpart. Jeg tror, at vi bliver nødt til at vægte andre interesser end vore egne – og jeg er sikker på, det er en god investering.«
Poul Bøgh fra B.T. var langt hen ad vejen med på de nye toner, som hovedbestyrelsen ret provokerende havde slået an i den skriftlige beretning. Nye toner, der skulle lægge op til en diskussion af en strategi på freelanceområdet – en strategi, der uløseligt knytter de løst og fastansatte sammen:
»Kunne det for eksempel være en overvejelse at sige til arbejdsgiverne: ‘I får lidt mere fleksibilitet i arbejdstid og opsigelsesvarsler, hvis vi får ordnede – aftalte – vilkår for freelancerne!',« lød det i den skriftlige beretning, og formand Lars Poulsen fulgte tanken op i den mundtlige:
»Kan man forestille sig et delresultat, hvor de ansattes vilkår ikke er så gode som i dag, men hvor freelancerne til gengæld er omfattet af dem?« spurgte Poulsen og kaldte det stigende antal løst ansatte for en af DJs helt store udfordringer, som vokser i takt med, at stadig flere arbejdsgivere åbenlyst foretrækker freelancere og kontraktansatte for at slippe for reglerne i overenskomsterne.
En udfordring, som delegeretmødet også så som en fælles sag for freelancere og fastansatte.

Ingen opblødning
Freelanceren Ove Kristiansen roste hovedbestyrelsen for at prioritere freelancernes forhold højt i det kommende år, men var forbeholden over for strategien:
»Jeg vil advare mod opblødning i kravene fra de fastansatte. Reglerne har vi for at beskytte de svageste på arbejdspladserne. Det skal der ikke sælges ud af for at få freelancerne ind i varmen.«
Hertil bemærkede Lars Poulsen, at i denne sammenhæng anså han freelancerne for at være den svageste part.
Jens Langergaard, fællestillidsmand for Berlingskes Medarbejderforening mente heller ikke, at man skulle sælge ud af de fastansattes krav:
»Men jeg tror meget på værdien af at finde sammen i netværk mellem faste og løse på arbejdspladserne. Jeg ser ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem flere freelancere, og at man står svagere på arbejdspladsen. Vi skal vise, at vi kan holde sammen.«

De skal være dyre
Fred Jacobsen, HB-medlem:
»Selvom antallet af freelancere vokser, kan der ikke være tale om at opbløde kravene. Derimod gælder det om at få indføjet en præcisering af vilkårene for de løstansatte i de allerede gældende aftaler,« sagde han og refererede til sine erfaringer fra DR:
»Vi har haft en ganske enkel strategi – både for freelancere og de tidsbegrænsede ansatte. De skal være dyrere at anvende end de fastansatte – og det er vi nået ganske langt med. Og så gælder det om at få dem gjort synlige i dagligdagen for de fastansatte.«
Berlingskes Jens Langergaard mente, at målet måtte være at arbejde for mere rummelige overenskomster:
»Vi har folk i udlandet, der arbejder for Berlingeren og B.T., som er løst ansatte – uden aftaler for pension eller ferie. Mere rummelighed ville være at sikre de TBA'ere overenskomster med ferie og pension,« sagde Langergaard.
HB-medlem Martin Vestergaard – selv freelancer – var bekymret over den stigende løsarbejdertendens:
»Jeg er bange for, at flere DJ-medlemmer vil opleve, at de ikke får noget valg, men bliver tvunget til at tage et job på løse vilkår for at få et arbejde. Her kommer DJs faglige styrke på en prøve. Og jeg er ikke i tvivl om, at flere løst tilknyttede medarbejdere vil svække DJs faglige styrke – og dermed forholdene for såvel freelancere som fastansatte. Freelancerne kan ikke lægge det samme pres på arbejdsgiverne,« sagde Vestergaard og pegede desuden på nødvendigheden af at få organiseret de løse medarbejdere.
»Det er en af erfaringerne fra freelancekonflikten i DR. Uden organisering er det næsten umuligt at opnå faglige resultater.«
Og resultaterne kom som bekendt hjem i DR-konflikten. Til det var der rosende ord fra formanden for FreelanceGruppen, Kristian Melgaard:
»Jeg var glad for den lynhurtige og effektive indsats, da DR-freelancekonflikten pludselig brød ud. Det var et meget fornemt samarbejde. Tilbage står vi med et stort problem på TV 2. Der håber jeg, at vi kan etablere det samme gode strategi-gruppearbejde mellem TV 2s journalister, freelancerne og forbundet.«
Og med de meget positive ord var der nærmest skrevet ny DJ-historie, hvor de gamle grøfter mellem de fastansatte og de løse fugle nu er dækket til.

0 Kommentarer