Ingen fodbold i Familie Journal

Udelukket. Normalt er det lidt pateisk, når journalister bruger spalteplads på at forklare, hvorfor de ikke får en historie hjem. Men jeg er netop stødt på et eksempel, hvor jeg alligevel synes, det er rimeligt.

Udelukket. Normalt er det lidt pateisk, når journalister bruger spalteplads på at forklare, hvorfor de ikke får en historie hjem. Men jeg er netop stødt på et eksempel, hvor jeg alligevel synes, det er rimeligt.

Som journalist på Familie Journal kontaktede jeg Dansk Boldspil Union i Brøndby for at melde min ankomst til et pressemøde om VM-holdet. Jeg skal akkrediteres forud for mødet, ligesom når man skal til koncert med U2 eller på udlandsrejse med dronningen. Men nej! Dét skal jeg ikke, forklarer en Jacob Wadland fra DBU i telefonen. Familie Journal er nemlig slet ikke akkrediteringsberettiget.

Nå for pokker, hvordan bliver vi så det, vil jeg jo gerne vide? Men det bliver vi slet ikke, for sådan et familieblad er simpelthen ikke velkomment til DBU's VM-møde. Umiddelbart bliver jeg lidt sur og forklarer Jacob Wadland, at vi hver eneste uge sælger op imod 200.000 eksemplarer af vores blad til netop fodboldelskende danskere. Fodboldelskende danskeres koner i hvert fald. "Er du ligeglad med dem?" spørger jeg i det, der sikkert snildt kan høres som et hvast tonefald.

Hr. Wadland er ikke ligeglad, siger han. Sådan må jeg slet ikke opfatte det. Men sportsjournalisterne, der beskæftiger sig med fodbold til daglig, skal have arbejdsro under sådan et møde. Ikke noget med at have en kvindelig familiebladsjournalist, der hverken kender offsidereglerne eller detaljerne i Santins kontrakt med FCK til at stå og fylde op i et hjørne.

Så forklarer jeg helt konkret, hvorfor jeg gerne vil være til stede, nemlig for at få mulighed for at veksle ord med landstræneren om en eventuel senere interviewaftale. Altså ingen grund til at være urolig for, at min tilstedeværelse skal distrahere sportsjournalisterne. Desuden er jeg for længst ude over den alder.

Men Familie Journal er fortsat ikke akkrediteringsberettiget, og jeg henvises til en mailadresse til pressemedarbejderen. "Og du kan da se det i fjernsynet," foreslår Jacob Wadland.

Hvis det ikke er en højrøvet indstilling fra et forbund, der skal repræsentere små som store fodboldklubber i hele landet?
I øvrigt kan man vel dårligt tale om et regulært pressemøde? Et orienterings-møde for særligt indbudte er vel mere dækkende. Men altså ingen fodbold i Familie Journal, hvis det står til DBU.

– Anne Kjøge, journalist Familie Journal, Aller Media a/s

SVAR. Jeg har noteret mig journalist Anne Kjøges subjektive beskrivelse og opfattelse af DBU's retningslinjer for pressekontakt med spillerne og trænerne på DBU's Herre A-landshold.

Det er i den forbindelse glædeligt, men overraskende, at Familie Journal tilsyneladende er begyndt at interessere sig for fodbold. Det er således første gang i mine 13 år som ansvarlig for akkrediteringer og medansvarlig for pressekontakten omkring landsholdet, at Familie Journal har ytret ønske om at dække en presseaktivitet med landsholdet.

For at sikre de for DBU og medierne selv mest relevante medier og redaktioner adgang til spillerne og trænerne har DBU i samarbejde med foreningen Danske Sportsjournalister for mere end 15 år siden udarbejdet en liste over såkaldte "akkrediteringsberettigede medier". Denne definition skal medvirke til at sikre, at de pågældende medier tilbydes de bedst mulige arbejdsvilkår, såvel tidsmæssigt som fysisk/faciliteringsmæssigt. Denne liste revideres ad hoc, enten på foranledning af DBU eller Danske Sportsjournalister.

Idet Familie Journal aldrig tidligere har kontaktet DBU, indgår bladet ikke på vores medieliste og liste over akkrediteringsberettigede medier.

Anne Kjøge har af naturlige årsager ikke indsigt i, hvordan og i hvilket omfang DBU siden landsholdets kvalifikation til VM-slutrunden har serviceret danske og udenlandske medier på og uden for listen over akkrediteringsberettigede medier. Det kræver en klar prioritering, som DBU suverænt styrer, og i lyset af den store efterspørgsel vil det desværre ikke kunne komme på tale at tilbyde Familie Journal adgang til dét pressemøde, hvor Morten Olsen udtog VM-bruttotruppen, idet dette pressemøde på forhånd var omgivet af maksimal interesse fra akkrediteringsberettigede medier samt en række andre, relevante nyhedsredaktioner.

DBU's retningslinjer for pressekontakt fremgår på Dbu.dk, og Anne Kjøge kunne have orienteret sig om mulighederne, i god tid inden hun pludselig fandt ud af, at Familie Journal nu gerne ville dække et pressemøde med landsholdet som emne.

Såfremt Familie Journal skulle opretholde bladets nye interesse for landsholdet efter VM-slutrunden, vil DBU naturligvis medtage bladets ønsker i en kommende revision af listen med Danske Sportsjournalister.

– Jacob Wadland, kommunikationsmedarbejder, DBU

0 Kommentarer