INGEN EKSKLUSION EFTER BIJOB

Bøder vil i fremtiden være den hårdeste sanktion mod DJ-medlemmer, der bedriver ulovligt bijob.

Bøder vil i fremtiden være den hårdeste sanktion mod DJ-medlemmer, der bedriver ulovligt bijob.

Sidste år led hovedbestyrelsen et grimt nederlag, da den mødte op med et større frisind over for bijob, end de delegerede fandt passende. Måske belært af det nederlag, var hovedbestyrelsen i år yderst ydmyge og efterlyste nærmest kun ændringer af sprog-kosmetisk karakter i bijobreglerne.
»Hvis I stemmer ja, så vil der i morgen skulle præcis det samme til for at noget er bijob eller ikke bijob, som der skulle i går,« forsikrede Søren Wormslev beroligende, da han præsenterede HBs forslag.
Enkelte substantielle ændringer har HB dog vovet at formulere. Den vigtigste er, at medlemmer, der laver ulovligt bijob, ikke længere skal kunne ekskluderes, men højst idømmes bøder.
»Der kan måske endda rejses tvivl om, hvorvidt vi kunne vinde en sag i retten, hvis et medlem anlagde sag efter at være smidt ud af forbundet for, på i øvrigt helt lovlig måde at have udført mere arbejde end de fleste andre,« argumenterede Wormslev.

‘Standens anseelse’
Ud over, at bijobbere ikke længere skal kunne smides ud af DJ, fandt HB også, at tiden er inde til at se på andre dele af eksklusionsparagraffen.
HB finder det »antikveret«, at DJ skal kunne ekskludere medlemmer eller give dem bøder, fordi medlemmet »ved sin handling nedsætter standens anseelse.«
»Stakkels hovedbestyrelse, som skulle til at definere, om et medlem med sin handling havde nedsat standens anseelse!« sagde Søren Wormslev. »I HBs forslag forsvinder denne forseelse fra listen over, hvad medlemmerne ikke må, og det er vel i grunden fornuftigt nok,« fastslog Wormslev – der inden afstemningen endnu en gang forsikrede, at absolut intet reelt var ændret omkring den ømtålelige bijob-politik:
»Skulle nogen have lyst til at diskutere den på delegeretmødet, må de vente til næste århundrede,« sagde han – og således beroliget kvitterede salen med at vedtage ændringerne.

0 Kommentarer