Ingen diskrimination

SVAR. Det er med nogen undren, at bestyrelsen for Journalisternes Feriefond i Journalisten 03/2009 læser, at den gave, som redaktør Jakob Elkjær omtaler som en generøs gave - nemlig at Feriefonden i 2010 stiller to uger som præmie i Journalistens nytårsquiz - pludselig i Thomas Frederiksens optik bliver til diskrimination af skolefamilier.

SVAR. Det er med nogen undren, at bestyrelsen for Journalisternes Feriefond i Journalisten 03/2009 læser, at den gave, som redaktør Jakob Elkjær omtaler som en generøs gave – nemlig at Feriefonden i 2010 stiller to uger som præmie i Journalistens nytårsquiz – pludselig i Thomas Frederiksens optik bliver til diskrimination af skolefamilier.
Husene udlejes i skoleferier efter ansøgning på blanket, hvorpå der trækkes lod. Det sikrer, at ingen får flere af disse uger år efter år. Skulle vi reservere en uge i skoleferieperioden til vinderen af nytårsquizzen (hvem siger i øvrigt, at der kun skal være én vinder næste gang?), ville der være en uge færre at fordele til de af vore medlemmer, der har gjort sig den ulejlighed at søge om en uge. Så kunne man tale om diskrimination af vore egne medlemmer. •

Jørgen Bache, formand for
Journalisternes Feriefond

0 Kommentarer