Ingen blev opslugt

DEBAT: Journalisten nummer 5/2014 behandler fusionserfaringerne i en række forbund, blandt andet fusionen mellem Djøf og C3. Artiklen tegner heldigvis ikke et retvisende billede af fusionen mellem Djøf og C3. Der var ikke tale om, at C3 blev opslugt af Djøf.

– Et enstemmigt repræsentantskab i C3 anbefalede fusionen, og 94 procent af medlemmerne stemte ja ved en urafstemning om planerne. Jeg oplever et Djøf, som ser helt anderledes ud i dag med en langt mere balanceret og privat profil end før fusionen, fortæller Mads Henriksen, formand for C3 ved fusionen og i dag medlem af Djøfs bestyrelse.
– Djøf er blevet en mere komplet forening, som dækker hele det samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske område. Djøfbladet har ændret profil, så det er langt mere læseværdigt og privat orienteret. Jeg er rigtig godt tilfreds med fusionen og ville ikke gøre det om, fortsætter Mads Henriksen.
Djøfs medlemssammensætning blandt kandidater i job er i dag 54 procent offentligt ansatte og 46 procent privatansatte. Før fusionen var det 63 / 37.
Djøf Privat er i dag Djøfs tredjestørste forening med 20.640 medlemmer per 1. januar 2014. Kun overgået af Djøf Studerende med godt 22.000 studerende per 1. januar og Overenskomstforeningen for offentligt ansatte med knap 21.000 medlemmer.
Djøf har siden fusionen oplevet en meget stor tilgang af medlemmer fra de erhvervsøkonomiske studier – og medlemstilfredsheden i gruppen af unge privatansatte medlemmer er større end for de øvrige medlemmer. Tilfredsheden blandt privatansatte medlemmer er steget fra 61 i 2010 til 63 ved seneste måling efteråret 2013. De unges tilfredshed er steget fra 63 til 67.
Det er fint og relevant at inddrage erfaringerne fra andre forbunds fusioner, men lad os få en reel beskrivelse af forholdene.

Torben Gross, pressechef i Djøf

SVAR: Kære Torben Gross
Journalisten har i dette og et andet eksempel på fusion valgt kilder, der var en del af processerne, men som har mulighed for at forholde sig kritisk, fordi de ikke længere er ansat i organisationerne. Der er tale om personlige vurderinger fra personer – i det konkrete tilfælde den tidligere direktør i C3 – der qua deres baggrund kan udtale sig kompetent om emnet. Naturligvis kommer vi med en enkelt kilde og nogle få citater ikke hele vejen rundt om de mange meninger og fakta, der er om en stor fusion. Det var heller ikke vores ambition. Men vi noterer gerne, at der i DJØF er stor glæde og tilfredshed omkring fusionen med C3.

Med venlig hilsen
– Lasse Højsgaard, journalist, og Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten

0 Kommentarer