Informations journalister støtter Dragsdahl

Medarbejderforeningen på Dagbladet Information har besluttet at støtte Jørgen Dragsdahl med 25.000 kroner. Hans modstander i retssagen, historikeren Bent Jensen, opfordrer journalisterne til at støtte ham med det samme beløb. Det sker næppe. Chefredaktør Christian Jensen synes, at støtten er en »rigtig god beslutning«.

Samtidig med at Information dækker sagen mellem journalist Jørgen Dragsdahl og historiker Bent Jensen, har Informations medarbejderforening besluttet at støtte Jørgen Dragsdahl med 25.000 kroner til finansiering af advokatregninger.

»Det er ikke primært en sympatierklæring med Jørgen Dragsdahl, men det er et ønske om at give sagen en chance for at få en yderligere bedømmelse ved Højesteret,« siger tillidsmandssuppleanten på Information Jon Jørgensen.

I slutningen af oktober blev historiker og professor emeritus Bent Jensen frikendt for injurier ved Østre Landsret. Jørgen Dragsdahl, der tidligere har arbejdet for Information, havde anlagt sagen, fordi Bent Jensen havde beskyldt ham for at være KGB-agent. I første omgang blev Bent Jensen dømt ved byretten, men den dom blev omstødt af landsretten.

Nu har Jørgen Dragsdahl søgt Højesteret om at tage sagen op. Jon Jørgensen tror ikke, det kommer til at påvirke Informations dækning, at journalisterne økonomisk har støttet den ene af sagens parter:

»Vi skal bedømmes på det, der står i avisen. Efter byretsdommen i sin tid, hvor Jørgen Dragsdahl vandt, men stod med regningen, bevilgede vi også penge, så han havde råd til at agere i en landsretssag, da den blev appelleret. Vi har gjort det før, og det står enhver frit for at se på vores dækning og se, om den har været tendentiøs siden. Det mener jeg ikke, den var,« siger Jon Jørgensen.

Bent Jensen mener også, at Informations dækning af sagen har været »upartisk og neutral«, men han opfordrer medarbejderforeningen til også at støtte hans sag:

»Jeg synes, de skulle give mig det samme beløb, så ville der være balance i tingene. Selv om de støtter ham økonomisk, håber jeg, den enkelte journalist vil være i stand til også at give mig en fair behandling,« siger Bent Jensen.

En sådan støtte kommer nok ikke på tale, siger Jon Jørgensen, der forklarer, at det er de principielle aspekter i retssagen, som er vigtige for Informations medarbejdere:

»Det er en sag uden fortilfælde, og den kommer i sidste instans til at handle om, hvad man risikerer som uafhængig journalist. Hvis dét at have gode kilder – også blandt dem, som der er konsensus om er banditterne – er nok til, at en forsker kan stemple en journalist som i dette tilfælde KGB-agent, så sætter det den uafhængige journalistik under pres,« siger Jon Jørgensen med henvisning til, at en del af baggrunden for kritikken imod Jørgen Dragsdahl var, at han havde gode kilder i Sovjetunionen.

Chefredaktør for Information Christian Jensen kalder støtten »en rigtig god beslutning«, og han har ingen betænkeligheder ved, at Informations journalister skal dække en sag, hvor medarbejderne har støttet den ene part økonomisk:

»Det er en usædvanlig sag, fordi den vedrører en tidligere kollega. Jeg har respekt for og forståelse for den sympati-tilkendegivelse, der ligger i, at Jørgen Dragsdahl kan få prøvet sagen ved Højesteret. Det skal selvfølgelig ikke anfægte den journalistiske linje i sagen, og det skal stå sin prøve, om vi formår at lave en afbalanceret dækning af sagen, og det står jeg fuldstændigt inde for, at vi har gjort i vores journalistiske tekster,« siger Christian Jensen.

Informations journalister støtter Dragsdahl

Medarbejderforeningen på Dagbladet Information har besluttet at støtte Jørgen Dragsdahl med 25.000 kroner. Hans modstander i retssagen, historikeren Bent Jensen, opfordrer journalisterne til at støtte ham med det samme beløb. Det sker næppe. Chefredaktør Christian Jensen synes, at støtten er en »rigtig god beslutning«.

Samtidig med at Information dækker sagen mellem journalist Jørgen Dragsdahl og historiker Bent Jensen, har Informations medarbejderforening besluttet at støtte Jørgen Dragsdahl med 25.000 kroner til finansiering af advokatregninger.

»Det er ikke primært en sympatierklæring med Jørgen Dragsdahl, men det er et ønske om at give sagen en chance for at få en yderligere bedømmelse ved Højesteret,« siger tillidsmandssuppleanten på Information Jon Jørgensen.

I slutningen af oktober blev historiker og professor emeritus Bent Jensen frikendt for injurier ved Østre Landsret. Jørgen Dragsdahl, der tidligere har arbejdet for Information, havde anlagt sagen, fordi Bent Jensen havde beskyldt ham for at være KGB-agent. I første omgang blev Bent Jensen dømt ved byretten, men den dom blev omstødt af landsretten.

[[nid:34281]]

Nu har Jørgen Dragsdahl søgt Højesteret om at tage sagen op. Jon Jørgensen tror ikke, det kommer til at påvirke Informations dækning, at journalisterne økonomisk har støttet den ene af sagens parter:

»Vi skal bedømmes på det, der står i avisen. Efter byretsdommen i sin tid, hvor Jørgen Dragsdahl vandt, men stod med regningen, bevilgede vi også penge, så han havde råd til at agere i en landsretssag, da den blev appelleret. Vi har gjort det før, og det står enhver frit for at se på vores dækning og se, om den har været tendentiøs siden. Det mener jeg ikke, den var,« siger Jon Jørgensen.

Bent Jensen mener også, at Informations dækning af sagen har været »upartisk og neutral«, men han opfordrer medarbejderforeningen til også at støtte hans sag:

»Jeg synes, de skulle give mig det samme beløb, så ville der være balance i tingene. Selv om de støtter ham økonomisk, håber jeg, den enkelte journalist vil være i stand til også at give mig en fair behandling,« siger Bent Jensen.

En sådan støtte kommer nok ikke på tale, siger Jon Jørgensen, der forklarer, at det er de principielle aspekter i retssagen, som er vigtige for Informations medarbejdere:

»Det er en sag uden fortilfælde, og den kommer i sidste instans til at handle om, hvad man risikerer som uafhængig journalist. Hvis dét at have gode kilder – også blandt dem, som der er konsensus om er banditterne – er nok til, at en forsker kan stemple en journalist som i dette tilfælde KGB-agent, så sætter det den uafhængige journalistik under pres,« siger Jon Jørgensen med henvisning til, at en del af baggrunden for kritikken imod Jørgen Dragsdahl var, at han havde gode kilder i Sovjetunionen.

Chefredaktør for Information Christian Jensen kalder støtten »en rigtig god beslutning«, og han har ingen betænkeligheder ved, at Informations journalister skal dække en sag, hvor medarbejderne har støttet den ene part økonomisk:

»Det er en usædvanlig sag, fordi den vedrører en tidligere kollega. Jeg har respekt for og forståelse for den sympati-tilkendegivelse, der ligger i, at Jørgen Dragsdahl kan få prøvet sagen ved Højesteret. Det skal selvfølgelig ikke anfægte den journalistiske linje i sagen, og det skal stå sin prøve, om vi formår at lave en afbalanceret dækning af sagen, og det står jeg fuldstændigt inde for, at vi har gjort i vores journalistiske tekster,« siger Christian Jensen.

47 Kommentarer

LRH
2. DECEMBER 2013
At BJ fastholder - ikke at
At BJ fastholder - ikke at have udtalt, Dragsdahl var agent for KGB, mens Gram fastholder at BJ gjorde dette - samt at havde ikkeoffentliggjorde optagelser heraf - er irrelevant i injuriesagen, da retten, som nævnt, frikendte BJ for samtlige udsagn.

Det ville altså ikke være et brud på injurielovgivningen, hvad enten BJ udtalte, JD var agent eller JD var agent ifg PET-arkiverne - det er muligvis relevant for Jensen, Gram og fans - men ikke for udfaldet af retssagen mellem den påståede agent og den påståede injuriende professor.

Troels Toftkær
30. NOVEMBER 2013
LHR

LHR
Vel ikke ganske irrelevant i betragtning af, at Bent Jensen og hans fans energisk har hævdet, at Bent Jensen aldrig har beskyldt Dragsdahl for at være KGB_ agent. Det har Bent Jensen altså alligevel.
LRH
29. NOVEMBER 2013
Hvorfor det så desto mere er
Hvorfor det så desto mere er irrelevant - da Bent Jensen som bekendt blev frikendt for alle 35 æreskrænkende udsagn, herunder det nævnte, da samtlige udsagn havde et faktuelt grundlag.


Troels Toftkær
29. NOVEMBER 2013
Lars R. Hansen

Lars R. Hansen
Helt rigtigt- i Østre Landsret mente Bent Jensen, at han var blevet fejlciteret. Han havde ikke sagt, "Arkiverne har vist, at Jørgen Dragsdahl var KGB- agent", som der stod i Jyllandsposten 14-1-07. På den baggrund blev Sanne Gram fra Jyllandsposten ført som vidne, og hun fortalte, at hun havde talt med Bent Jensen og gjort ham klart, at samtalen var til citat, og at ordene var faldet ganske, som det blev trykt i Jyllandsposten- og at hun havde det på bånd! Derefter var der ikke flere spørgsmål fra Bent Jensens advokat.
Lars R. Hansen
27. NOVEMBER 2013
Lund,

Lund,

gåden er ikke større - end den kan opklares med, og jeg gentager, at det er et fejlcitat - selvom du måske ikke har fantasi til at forestille dig, man kan blive fejlciteret i selveste JP - så er det muligt - og endvidere Bent Jensens påstand, som jeg ingen grund har til at betvivle, hvorfor på hvilket grundlag jeg har anført BJ ikke har udtalt sig således til JP.

Hvilket - som tidligere nævnt - er irrelevant - da retten har frikendt Bent Jensen for alle de af Dragsdahl 35 påklagede udsagn, herunder det af dig fremhævede, - de 35 ærekrænkede udsagn brød ikke injurieloven - da de alle hvilede på et tilstrækkeligt faktuelt grundlag. Her er ingen myte - både JP og BJ er blevet frikendt - BJ for samtlige 35 udsagn, herunder udsagn om BJ har omtalt JD som agent.

Det er således nødvendigvis ikke et brud på injurieloven - at mene PET-arkiverne viser Dragsdahl var agent for KGB - hvis Bent Jensen faktisk måtte have udtalt noget sådan til JP, hvad BJ som nævnt afviser at havde gjort.

Nuvel - jeg kan ikke andet end antage, at årsagen til du betegner mine øvrige sprøgsmål som udenomsnak - at du fx ikke ønsker at forholde dig til det artiklen handler om, Informations påstået upartiskhed, mens dets ansatte støtter den ene part økonomisk - skyldes du ikke mener at have gode svar på mine sprøgsmål.

Andre har måske mere mod:

1) kan et medie troværdigt påstå, at være upartisk, når dets ansattes forening støtter den ene part økonomisk?

2) tog PET fejl - da det opfattede Dragsdahl som påvirkningsagent for KGB - og hvad skulle i givet fald underbygge dette?

Havde Dragsdahl ret i sin anklage mod Information fra 2008 - hvor Dragsdahl beskylder bladet for at havde brudt straffeloven, endda paragraffer med en strafferamme på to års ubetingede fængsel, ved at have bragt ulovlige, ærekrænkede udsagn om Dragsdahl - eller har Dragsdahl misforstået begrebene ytrings- og pressefrihed?

Ville det fornuftigste - stillet overfor BJ og JP's udsagn, om PET anså Dragsdahl for agent, være at anlægge en injuriesag - eller anføre, at PET i så fald tog fejl?

Og endvidere - i tilfældet med BB og Information - er det her fornuftigt (implicit) at true med sagsanlæg og fængselsstraf. Eller får det kun Dragsdahl til at fremstå som en latterlig, opblæst nar, der forsøger at lukke munden på JP og Information samt BJ og BB?

Flere