Information: Offentlighedsloven værre end antaget

En række svar fra Justitsministeriet lægger en veritabel bombe under Folketingets fortsatte arbejde med forslaget til ny offentlighedslov. De nye svar dokumenterer, at der ikke vil blive kompenseret for den nye lukkethed, som lovforslaget vil medføre.

En række svar fra Justitsministeriet lægger en veritabel bombe under Folketingets fortsatte arbejde med forslaget til ny offentlighedslov. De nye svar dokumenterer, at der ikke vil blive kompenseret for den nye lukkethed, som lovforslaget vil medføre.

Det er dagbladet Information, som fortsat graver i justitsminister Lars Barfoeds forslag til ny offentlighedslov.

Avisen påpeger blandt andet, at lovforslagets omstridte paragraf 24 vil indskrænke offentlighedens adgang til dokumenter voldsomt, hvis de enten har været eller i fremtiden kan tænkes at blive sat i forbindelse med ministerbetjening.

Og derfor konkluderer Information, at de nye svar dokumenterer, at der efter Justitsministeriets opfattelse ikke findes bestemmelser i andre af lovforslagets paragraffer, der kompenserer for den nye lukkethed, som paragraf 24 vil medføre.

"Det har mindretallet i Offentlighedskommissionen ellers gang på gang fremhævet og i den forbindelse peget på forslagets paragraf 29 og 28. Men at disse to paragraffer skulle få den virkning, afvises nu totalt af Statsretskontoret," skriver  avisen.

Læs hele gennemgangen her, hvor Information bringer dokumentation for konsekvenserne før og efter Lars Barfoeds forslag L90.

0 Kommentarer