Information lever af freelancere

Næsten halvdelen af Information er skrevet af freelancere, der gennemsnitligt arbejder for en timeløn på mellem 62 og 155 kroner i timen alt efter genre.

Næsten halvdelen af Information er skrevet af freelancere, der gennemsnitligt arbejder for en timeløn på mellem 62 og 155 kroner i timen alt efter genre.

Ifølge Journalistens oplysninger honorerer Information en nyhed med 930 kroner, mens længere feature-artikler typisk kaster 2-3.000 kroner af sig.

»Taksterne er så horribelt lave, at man som freelancer ofte arbejder for en tredjedel af den løn, en fast får,« siger freelancer Anders Haahr Rasmussen, der leverer til avisen.

Ifølge en undersøgelse, som freelancer Anne Middelboe Christensen har foretaget blandt 35 af Informations freelancere, skriver freelancerne halvdelen af avisen til en timeløn, der alt efter genre ligger mellem 62 og 155 kroner. Undersøgelsen er fra efteråret 2010.

Anders Haahr Rasmussen er også tilknyttet Information som redaktionssekretær. Når han redigerer avisen, får han 283 kroner i timen, hvilket svarer til en fastansats timeløn.
»Jeg bliver tit spurgt, om jeg ikke vil skrive noget mere i avisen, men hvorfor skulle jeg det, når jeg får tre gange så meget ved at redigere andres artikler?« spørger han.

Konfronteret med taksterne siger chefredaktør Christian Jensen, at Information ikke skal være lønførende, hverken for fastansatte eller freelancere.
»Man kan ikke polstre sin pensionsopsparing ved at skrive for os. Til gengæld er man en del af Information. Vi stiller spalter til rådighed, det er det, der er attraktionen. Det har været vilkårene på Information til alle tider,« konstaterer han.

Der er overenskomstforhandlinger på Information, og tillidskvinde Anita Brask Rasmussen vil ikke kommentere – men hun bekræfter, at der også på Information er et stort efterslæb på lønninger til freelancere.
»Det er min oplevelse, at de freelancere, der tager forhandlingen, også møder redaktører, der er åbne for det. Men det kræver, at man som freelancer tør sige nej, og at man tilbyder noget, der ikke kan fås andre steder.«

Journalisten har også afdækket lave freelancelønninger på Berlingske, Politiken, Weekendavisen og Kristeligt Dagblad. Anita Brask Rasmussen er ked af, at debatten har udviklet sig til en skyttegravskrig mellem freelancere, fastansatte og DJ. Hun oplever, at de fastansatte på Information er blevet mere opmærksomme på, at der er et efterslæb.

»Det er takket være freelancerne selv, fordi de har været åbne om deres forhold og gode til at stå sammen. Det har også en stor betydning over for ledelsen, fordi det ikke er én freelancer, de skal forholde sig til, men en samlet og meget velorganiseret gruppe.«

Dokumentation
Undersøgelse af forholdet mellem fastansatte skribenter og freelanceskribenter ved Dagbladet Information i perioden 27. september-9. oktober 2010.

ARTIKELANTAL
1. sektion Avistillæg
Fastansatte 53 % 36 %
Freelancere 47 % 64 %
• Totalt materiale: 12 avisers 1. sektion samt seks tillæg.
• Antal artikler totalt 1. sektion: 226 artikler
• Antal artikler totalt i tillæg: 114 artikler

Hvor mange timer arbejder freelancerne ved Information?
• Portræt: Honorar kr. 1.135. Tidsforbrug 4-25 timer.
Timeløn 45-282 kroner. Gennemsnit 95 kroner i timen.

• Reportage: Honorar kr. 930. Tidsforbrug 5-24 timer. Timeløn 39-186 kroner. Gennemsnit 62 kroner i timen.

• Nyhed (under 200 linjer): Honorar kr. 930. Tidsforbrug 2-10 timer. Timeløn 93-465 kroner. Gennemsnit 155 kroner i timen.

Undersøgelsen er udarbejdet af freelancer Anne Middelboe Christensen blandt 35 af Informations freelancere. Undersøgelsen omhandler også anmeldelser.

0 Kommentarer