Information erkender: Vi kunne have rettet tydeligere

En regnefejl i en forskningsrapport var basis for en artikel i Information, der blev citeret i 20 medier. Forskerne beklagede fejlen i et læserbrev, men Information har ikke bragt en rettelse sammen med den oprindelige artikel: »Vi kunne godt have gjort mere ud af at tydeliggøre vores rettelse,« erkender chefredaktør (Opdateret 15.50)

”Rapport: DA’s svenske guldæg for reformer eksisterer ikke.”

Sådan lød rubrikken på en forsideartikel i Dagbladet Information den 10. april 2015, som senere blev citeret i 20 danske medier.

Artiklen konkluderede på baggrund af en ny rapport fra Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet, at udsatte svenskere på arbejdsmarkedet ikke er blevet mere jobparate, efter at den tidligere borgerlige regering indførte drastiske reformer af overførselsindkomsterne. I stedet er endnu flere røget på sygedagpenge.

De nye tal står i modsætning til Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) tidligere fremstilling af Sverige som det gode eksempel på, at lavere ydelser fører til øget arbejdsudbud.

Men efterfølgende har CARMA fundet en regnefejl i rapportens tal for Sverige, som opgør antallet af personer på overførselsindkomster.

CARMA og DA henvendte sig derfor efterfølgende samlet til Information med et læserbrev, hvor CARMA beklagede fejlen i tallene, som ligger til grund for dagbladets artikel.

Men rettelsen fremgår ikke af den oprindelige artikel på information.dk, og artiklen er stadig at finde i citeret form hos flere medier – uden rettelse.

»Den rapport, vi har baseret artiklen på, har fejl indbygget, så der bringer vi selvfølgelig en rettelse i form af et læserbrev fra DA, hvor vi efterfølgende selv skriver, at det er beklageligt, at der er sket fejl. Men vi kunne godt have gjort mere ud af at tydeliggøre vores rettelse. Derfor bringer vi også en rettelse i morgendagens avis, og den rettelse vil også fremgå af information.dk,« siger Christian Jensen nu til Journalisten. 

Retter som vi plejer

I bragte artiklen på forsiden – vil rettelsen fremgå af forsiden?

»Vi bringer rettelsen der, hvor vi plejer at bringe rettelser. Et sted tidligt i første sektion, hvor det er tydeligt for læseren,« svarer Christian Jensen.

Artiklen er blevet citeret af omkring 20 medier. Vil I henvende jer til dem og gøre opmærksom på fejlen?

»Vi bringer rettelsen i vores egen avis, som vi plejer at gøre, når der er rettelser,« svarer Christian Jensen.

Information har efter Journalistens henvendelse bragt en rettelse i bunden af artiklen på information.dk.

Har lagt os fladt ned

Flemming Larsen, forskningskoordinator ved CARMA, beklager fejlen i tallene og understreger, at han aldrig tidligere har oplevet fejl i CARMA’s arbejde. Han mener, at CARMA allerede har gjort, hvad de kunne for at gøre opmærksom på fejlen.

»Jeg mener, vi har gjort alt det, vi skulle. Vi har sammen med DA korrigeret tallene i Information. For mig er det lidt ærgerligt, at den her historie er kørt så langt ud, for konklusionerne i rapporten er stadig rigtige. Vi tegner i bund og grund det samme billede, som DA gør, og vi har lagt os fladt ned i forhold til fejlen i tallene,« siger Flemming Larsen.

Han håber samtidig, at medierne fremover vil forholde sig mere til rapportens indhold, da fejlen ikke har ændret væsentligt på rapportens konklusion.

»Vores berigtigelse af tallene er optrykt i Information. Berigtigelsen af artiklen, mener jeg, er Informations ansvar. De laver et interview med en af CARMA’s medarbejdere, og det er den journalistiske historie, der nu skal berigtiges. Den del vil vi ikke gå nærmere ind i,« siger Flemming Larsen og afviser samtidig, at CARMA bør henvende sig til de medier, der har citeret historien i Information.

Har ikke været vores agenda

Hvis man kigger på jeres hjemmeside, kan jeg ikke finde nogen rettelse – skulle I have bragt den der?

»Jeg har hele tiden haft en tanke om at skrive på hjemmesiden, at der er fejl i tallene. Men det har jeg desværre ikke haft tid til endnu, da jeg har ligget vandret den sidste uge,« svarer Flemming Larsen.

Du siger også til DI, at du mener forsiden på Information er meget skarpviklet – mener du, at de har strammet artiklen for meget?

»Ja, det mener jeg. Det, som historien handler om, er slet ikke vores budskab med rapporten. Den måde, det er sat op på, er: CARMA-rapport undsiger DA-tal. Det har aldrig været vores agenda med rapporten at gå ind i en politisk diskussion,« fastslår Flemming Larsen.

Informations chefredaktør ønsker ikke at kommentere kritikken fra Flemming Larsen, men byder ham velkommen, hvis han ønsker at diskutere artiklen.

»Flemming Larsen har ikke selv henvendt sig til os med sin kritik af, at artiklen er blevet strammet, men det skal han være meget velkommen til. Det er svært for mig at forholde mig til en kritik, som jeg ikke er præsenteret for,« svarer Christian Jensen.

Ingen bebrejder CARMA noget

Underdirektør i DA Svend Bie mener, det er ærgerligt, at fejlen ikke er blevet rettet tydeligt fra starten. Men han mener ikke, at der er en finger at sætte på CARMA's håndtering af sagen. 

»Jeg er selv gammel journalist, og jeg ved godt, at det er en del af fagets DNA, at vi ikke er gode til at rette fejl. Det er ærgerligt, for det er faktisk klogt at rette. Efter at DA og CARMA har rettet henvendelse til Information, er der ikke nogen, der bebrejder CARMA noget. Der sker fejl, og det kan ikke undgås,« siger Svend Bie.

Han forklarer, at DA samtidig med henvendelsen til Information tog kontakt til de medier, der havde citeret artiklen.

»Vi har henvendt os til de medier, der har bragt historien, for at gøre opmærksom på rettelsen. Det gjorde vi allerede i sidste uge, og så vidt vi kan se, har nogle medier bragt den – andre har ikke,« siger han.

Hvad har det af betydning for DA, at rettelsen ikke er fremgået tydeligt?

»Jeg tror faktisk godt, de fleste ved, at de ting, vi laver, er i orden. Så vidt jeg kan se på den debat, der har kørt i forbindelse med artiklen, så handler det mest om, at man er politisk uenig eller enig med os. En meget lille del af debatten handler om vores tal,« svarer Svend Bie. 

Opdateret klokken 15.50 – Kommentar fra DA's underdirektør, Svend Bie, tilføjet

0 Kommentarer