Indkøbsstop på DR

  LÆREPENGE. DR P1s Dokumentargruppe har indtil videre sat stop for køb af de studerendes opgaver fra Danmarks Journalisthøjskole. Flere kilder kritiserede i Journalisten den 28. januar DRs lave betaling for studerendes opgaver. Kritikken har givet anledning til intern debat i DR. 

LÆREPENGE. DR P1s Dokumentargruppe har indtil videre sat stop for køb af de studerendes opgaver fra Danmarks Journalisthøjskole.

Flere kilder kritiserede i Journalisten den 28. januar DRs lave betaling for studerendes opgaver. Kritikken har givet anledning til intern debat i DR. 

»Vi har sat køb af opgaver på standby, indtil betalingen er afklaret. Vi vil ikke købe, før ledelsen har taget stilling til problematikken og meldt klart ud,« siger leder af Dokumentargruppen, Erik Valeur, der har afvist flere studerende, der ønskede at sælge indslag til Dokumentargruppen.

Erik Valeur har opfordret DRs ledelse til at mødes med de ansvarlige fra Danmarks Journalisthøjskole og Dansk Journalistforbund.

»Alle parter bør tage stilling til, hvordan vi løser problemet med betalingen for studerendes indslag. Vi bør kunne finde et niveau, alle kan være enige om,« mener Erik Valeur.   

Trods kritikken og debatten om DRs betaling for indslag arbejder DJH og DR stadig sammen. DR giver således 14.600 kroner til dækning af rejseudgifter for 21 DJH-studerende på 7. semester, der i tre uger af marts skal arbejde sammen med P1 Morgen. Det svarer til godt 700 kroner per mand.

Samarbejdet betyder, at P1 kan bringe de studerendes indslag, hvis de er egnede.

»De studerende har selv ophavsret til deres produkter. P1 kan dog for de 14.600 kroner sende de studerendes indslag, hvis de er gode nok, og hvis de studerende ønsker, at P1 sender dem. På den måde får P1 også noget ud af aftalen,« siger lektor på radiospecialet på DJH, Kim Albæk.

Han påpeger, at der er tale om en gammel aftale mellem DR og DJH, der er godkendt af Journalistforbundet.

Ingen af de studerende har gjort indsigelser mod aftalen.

Kim Albæk var blandt DRs kritikere i Journalisten den 28. januar. Han mente blandt andet, at DR, med lav betaling, udvandede markedet for freelancere og for DRs egne ansatte.

»Jeg synes ikke, man kan sammenligne det med vores samarbejde. Dengang kritiserede jeg, at DR køber færdige eksamensopgaver billigt og sender dem i radioen. I det aktuelle tilfælde er der hovedsagelig tale om undervisning. Der er fra vores og P1s side ingen krav om, at de studerendes arbejde skal i æteren,« siger Kim Albæk.

P1 Morgen stiller med en gæstelærer undervejs i forløbet og coacher, vejleder og evaluerer de studerende i de tre uger, forløbet varer. 

0 Kommentarer