Indgreb mod medierne

 Den østrigske regering planlægger flere indgreb mod pressen, fortæller journalisternes formand.

 

Den østrigske regering planlægger flere indgreb mod pressen, fortæller journalisternes formand.

Sideløbende med de mange sagsanlæg mod journalisterne forsøger Frihedspartiet via lovgivningen at gøre livet besværligt for medierne: Den offentlige støtte til aviser og tidsskrifter står til debat, og den billige avisporto er under afvikling.

"De store aviser har mulighed for at opbygge egne distributionsnet, men de mindre – der skriver for f.eks. etniske mindretal – får det svært," forudser Franz Bauer, der er formand for landets journalistforbund (Gewerkschaft Druck, Journalismus, Papier).

Østrigske embedsmænd risikerer fængselsstraf, hvis de udleverer tjenestehemmeligheder, og som noget nyt har regeringen overvejet, om ikke også journali-ster kunne straffes med fængsel, hvis de offentliggør fortroligt materiale, de er kommet i besiddelse af ad legal vej.

"Fængselsstraffen er taget af bordet igen og ændret til bøder – en marginal forbedring: Hvis journalister virkelig skulle risikere fængsel for deres arbejde, ville der lyde voldsomme protester. Bøder hidser ingen sig op over. Men vores egentlige kritikpunkt er, at det ikke defineres, hvad ‘fortroligt materiale' er. Vi udsættes for vilkårlighed," siger Franz Bauer.

Kildebeskyttelsen er truet af nye skatteregler, fordi skattevæsenet for fremtiden skal have lister over alle kaldte telefonnumre, før udgiften kan trækkes fra. Der er naturligvis ingen udveksling af informationer mellem myndigheder og politiske partier, men efter den såkaldte Spitzel-affære (stikker-affære) frygter journalistforbundet alligevel det værste: Den tidligere politimand og FPÖ-funktionær Josef Kleindienst berettede i år 2000, at Frihedspartiet betalte politifolk for oplysninger om udvalgte indbyggere. To år efter affærens begyndelse er undersøgelserne løbet ud i sandet – ‘planeret', som man siger på østrigsk.

"Haider har i tiden omkring affærens start sagt noget i retning af, at ‘jeg kan finde ud af alt om alle indbyggere'. Det skaber en vis skepsis."

Franz Bauer har også hørt rygter om, at tildelingen af pressekort skal tages fra det brancheråd, der i dag varetager funktionen, og overgå til Indenrigsministeriet.

"Jeg tror ikke, det vil betyde noget for politiske journalisters arbejde, men reportere, der dækker eksempelvis regeringsmodstandernes demonstrationer og skal gennem politiafspæringer, kan meget vel få problemer, siger Franz Bauer."

Læs også: Det frie ord er farligt

0 Kommentarer