Efter flere års regelbrud: DMJX retter ind og giver karakterer for praktiktiden

Det er i strid med reglerne ikke at give karakter for de journaliststuderendes praktik, og DMJX er blevet bedt om at aflevere en redegørelse til styrelsen

Arbejdet med at indføre bedømmelse af studerendes arbejde på alle fag og forløb er allerede gået i gang på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX).

Det oplyser studiechef Karin Løntoft Degn-Andersen, efter at DMJX-studieavisen Illustreret Bunker i denne udgave har beskrevet, at DMJX ikke har levet op til kravene i uddannelsesbekendtgørelsen, når skolen har bedømt fag og forløb med bestået/ikke bestået i stedet for karakterer på 7-trinsskalaen.

”Det er vi nødt til at rette ind efter,” siger Karin Løntoft Degn-Andersen.

”Det er kommet frem på tværs af drøftelser i professionshøjskolesektoren. Vi er blevet nødt til at rette ind, særligt dem af os, der ikke har det stående i uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse. Det skal der gøres noget ved, så vi overholder reglerne,” siger Karin Løntoft Degn-Andersen.

Indfasning er i gang

Det er DMJX’ mål, at alle forløb i efteråret 2022 bliver bedømt med karakterer, og indfasningen er allerede gået i gang. Det betyder, at de studerende på de to sidste årgange af Medieproduktion og Ledelse nu udelukkende bliver bedømt med karakterer.

”Det er erfaringerne derfra, vi gerne vil kunne bruge på de øvrige uddannelser. Det kræver noget at gå ind og gøre det her,” siger Karin Lønftoft Degn-Andersen og tilføjer:

”Det er ikke en nem konvertering bare at gå over til tal. Af respekt for det skal der være tid til det, og vi skal gøre det klogt. Man skal måske pulje nogle forløb, så vi ikke skal give karakterer hele tiden, fordi det er mere ressourcekrævende end at vurdere med bestået/ikke bestået.”

Næppe praktiksteder, der skal give karakter

Et af de forløb, som journaliststuderende på DMJX indtil nu er blevet bedømt med bestået/ikke bestået for, er praktikken. Men den går altså heller ikke længere, og DMJX kommer modsat for eksempel journalistuddannelsen på SDU, hvor man gerne må bedømme med bestået/ikke bestået, til at give en karakter på mellem -3 og 12 til de journaliststuderende.

Præcis hvordan bedømmelsen af praktikforløbet skal se ud, er endnu uvist, og Henrik Berggren, der er uddannelseschef på journalistik på DMJX, har udtalt til Illustreret Bunker, at særligt den er en udfordring at finde en løsning på.

DMJX forestiller sig dog ikke, at praktikstedernes vurdering af den enkelte praktikant vil få betydning for karakteren.

”De journaliststuderende afleverer en opgave, som de bliver bedømt på. Det er praktikstederne, der vurderer, om et praktikforløb kan godkendes, men det er stadig os som uddannelsesinstitution, der har bemyndigelse til at give karakterer,” siger Karin Løntoft Degn-Andersen.

Skal aflevere redegørelse

Også Uddannelses- og Forskningsministeriet er opmærksomme på, at DMJX ikke har levet op til kravene om at bedømme forløb med karakterer.

Derfor har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bedt DMJX om en redegørelse for deres praksis med bedømmelse af studerende, oplyser ministeriet.

Den er DMJX i gang med at udarbejde.

”Den skal indeholde en plan for, hvordan vi har tænkt os at rette op på det her, og hvordan vi fremadrettet vil sikre, at vi kommer i overensstemmelse med reglerne,” siger Karin Løntoft Degn-Andersen.

Samtidig er der også en mulighed for, at uddannelsesbekendtgørelsen for DMJX kan blive ændret, så nogle fag kan blive bedømt med bestået/ikke bestået.

”Men for nuværende er vi nødt til at sikre, at vi overholder reglerne, som de er. Det er en dialog, vi er nødt til at have parallelt,” siger Karin Løntoft Degn-Andersen.

0 Kommentarer

Læs også

Undersøgelse: Størstedelen af de praktiksøgende bliver tilbudt forhåndsaftaler

Kritik af DMJX’s økonomistyring igen: ”Skal være glad for ikke at have Britta Nielsen ansat”

04. JUNI 2021
Studerende føler sig overset i arbejdet med sexisme på DMJX

Studerende føler sig overset i arbejdet med sexisme på DMJX

12. MARTS 2021