Inde i varmen i HB

AFMAGT. Kønsmæssige forskelle er årsagen til "kvindefaldet" i hovedbestyrelsen (HB), lød det i Journalisten nummer 5. Men der ligger ikke kønspolitik bag min beslutning om at udtræde af HB.

AFMAGT. Kønsmæssige forskelle er årsagen til "kvindefaldet" i hovedbestyrelsen (HB), lød det i Journalisten nummer 5. Men der ligger ikke kønspolitik bag min beslutning om at udtræde af HB.

Min erfaring fra arbejdet er, at det gælder om at høre til i inderkredsen omkring formandskabet, hvis man vil have væsentlig indflydelse på beslutningerne. At de vigtige sager er klappet af uden for HB-salen på Gl. Strand i en snæver kreds omkring den politiske ledelse, og at formanden på forhånd har sikret sig støtte. Derfor kan det opleves som underordnet, hvordan man efterfølgende argumenterer i HB.

I flere sager oplevede jeg, at både logik og argumenter prellede af.
Da Jacob Winther rejste injuriesag mod Christoffer Guldbrandsen, besluttede DJ at støtte begge medlemmer med 25.000 kroner og hver sin rådgiver i DJ. Men da medlem Jørgen Dragsdahl senere søgte støtte i DJ til sin injuriesag, afviste Mogens og flertallet i HB at støtte ham. Frem blev hevet et gammelt regelsæt, som siger, at DJ ikke støtter injuriesager, rejst af medlemmerne selv, men det regelsæt blev IKKE præsenteret for HB, da støtten til Jacob Winther tidligere blev vedtaget. Undertegnede og flere andre, der protesterede mod den manglende konsekvens, blev stemt ned.

Hovedbestyrelsen ansætter som bladbestyrelse ny redaktør af Journalisten. Men i praksis er HB gummistempel for ansættelsesudvalget, som kun fremlagde en enkelt kandidat til jobbet. Vi menige HB-medlemmer kunne ikke få oplyst, hvem der ellers havde været til samtale, og med hvilken begrundelse de blev valgt fra. Derfor undlod jeg at stemme i HB, og jeg var ikke den eneste. Den beslutningsproces er antikveret og ikke på højde med praksis på mange mediearbejdspladser.

Ved "valg" af forretningsudvalg i den nye hovedbestyrelse nægtede formanden at gennemføre en skriftlig afstemning, selv om der var fem kandidater til de tre pladser ud over formandskabet. I stedet blev hver enkelt udspurgt mundtligt om, hvem han eller hun støttede. Både garvede og helt nyvalgte blev bragt i en prekær situation, hvor de skulle argumentere for, hvorfor de eventuelt støttede andre end formandens kandidater. Det endte med, at Mogens' kandidater blev udpeget. Er det metoder, vi kan forsvare i DJ? Jeg synes det ikke.

– Karin Mette Petersen, hovedbestyrelsesmedlem i DJ 2009-2011

SVAR. Jeg kan ikke genkende det billede, Karin Mette Petersen forsøger at tegne af arbejdet i DJ's hovedbestyrelse. Vi har såvel før delegeretmødet som nu en handlekraftig hovedbestyrelse, hvor jeg har stor tillid til de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmers dømmekraft.

Hovedbestyrelsen har frem til delegeretmødet arbejdet med nye visioner og strategier for DJ, og den nye hovedbestyrelse begynder allerede nu på baggrund af delegeretmødets opbakning at sætte arbejdet i gang. Det gør vi i et fællesskab, hvor der er plads til alle holdninger, for det er, når meninger brydes, at vi udvikler DJ til gavn for medlemmerne.

Dette gælder både for diskussionerne på delegeretmøde, i HB og i andre fora i Dansk Journalistforbund. At indikere, at jeg skulle gennemtrumfe en beslutning, er både at tillægge mig evner, jeg ikke har, og at underkende selve demokratiet i DJ. Det var i klar overensstemmelse med det brede flertal i HB, at forretningsudvalget fik den nuværende sammensætning.

– Mogens Blicher Bjerregård, formand, DJ

0 Kommentarer