Ikke penge til alle på Nyhedsavisen

Tirsdag var der stor glæde blandt tidligere ansatte på Nyhedsavisen, men ikke hos alle. Der er nemlig ikke penge til freelancere, og det er et generelt problem, siger DJ.

Tirsdag var der stor glæde blandt tidligere ansatte på Nyhedsavisen, men ikke hos alle. Der er nemlig ikke penge til freelancere, og det er et generelt problem, siger DJ.

Lønmodtagernes Garantifond har taget kærligt hånd om besætning på det forliste skib Nyhedsavisen. Med otte millioner til deling blandt 56 medarbejdere holdes de fleste stort set skadesfri.

De fleste, men ikke alle. Tilbage står to freelancere, der var fast beskæftiget med at producere henholdsvis en bilsektion og et boligtillæg, som LG ikke vil yde kompensation, fordi de ikke var fastansatte. Dermed står de i en situation, mange freelancere oplever i øjeblikket.

I Dansk Journalistforbund er man stærkt utilfredse med LG's afgørelse, og derfor har man valgt at anlægge sag mod LG på vegne af to freelancere.

»LG argumenterer med, at de arbejdede hjemmefra og har haft en prisaftale om opgaven frem for en timepris. Men vi peger blandt andet på, at de begge har haft en fast aftale, at de har leveret fast og haft en fast kontakt, og så svarede de i øvrige begge a-skat. Så derfor ligner de til forveksling lønmodtagere,« siger Liselotte Lindberg Olsen, der er advokat i DJ.

Hvis de to freelancere taber sagen og altså ikke kan få kompensation fra LG, er de at regne for almindelige kreditorer, sammen med håndværkere, udlejere, catering-leverandører og så videre, og som sådan vil de have ganske små muligheder for at få penge med hjem.

Nyhedsavisen benyttede sig kun i mindre grad af freelancere, men generelt er der mange freelancere, der i disse dage oplever de særlige problemer, man som freelancer har, når en virksomhed går konkurs.

»De store konkurser som Nyhedsavisen ser vi ikke så tit, men der er mange konkurser for tiden. Der går sjældent en uge, uden at vi ser det. Det er mindre medier og virksomheder, der bruger freelancere i relativ høj grad. Derfor er der mange, der får næsen i klemme,« fortæller Liselotte Lindberg Olsen.

Hun håber, at DJ gennem sine sagsanlæg kan få gjort LG opmærksom på den særlige gråzone, freelancejournalister ofte befinder sig i.

»Øvelsen handler om at få rykket nogle grænser i forhold til LG og få fortalt, at freelancere er et begreb, som vi i vores branche bruger anderledes end andre steder.«

Hendes råd er, at man som freelancer først og fremmest sørger for at få betaling så hurtigt som muligt. Men hvis man efter en konkurs står med et udestående, opfordrer hun til, at man som det første henvender sig til DJ, der som en del af sin medlemsservice hjælper med at anmelde kravet til LG og til konkursboet.

0 Kommentarer