»I Randers blinkede exit-skiltene«

Turid Fennefoss Nielsen bliver nu chefredaktør for både Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende. Stiften kan lære af successen i Randers med at komme tættere på lokalsamfundet . Her så det også slemt ud, da Turid Fennefoss Nielsen kom til i 2009.

Turid Fennefoss Nielsen bliver nu chefredaktør for både Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende. Stiften kan lære af successen i Randers med at komme tættere på lokalsamfundet . Her så det også slemt ud, da Turid Fennefoss Nielsen kom til i 2009.

Den 51-årige Turid Fennefoss Nielsen tiltræder som ny chefredaktør for Århus Stiftstidende. Og selv om det er en stor opgave på grund af Århus Stiftstidendes dalende oplagstal, har hun masser af mod på opgaven.
»Da jeg overtog jobbet på Randers Amtsavis, så det meget værre ud. I Randers blinkede exitskiltene allerede,« siger hun til Journalisten.dk

Turid Fennefoss Nielsen fortsætter i jobbet som chefredaktør for Randers Amtsavis og det er nogle af hendes erfaringer fra Randers hun nu vil overføre til Århus Stiftstidende. Stiften skal tættere på lokalsamfundet.
»Stiftstidende skal være til stede, når der sker noget lokalt og vi skal være med til at støtte op om folks ideer. Jeg tror meget på relationer, måske fordi jeg er kvinde.«

På Randers Amtsavis bliver en stigende del af avisen laver af ikke fastansatte journalister, men bliver leveret af freelancere, borgerjournalister og tillæg laves i partnerskab med lokale kræfter.
Man kan dog ikke lave Randers Amtsavis i Århus, fordi det er en anden og større by, siger Turid Fennefoss Nielsen.
»Vi skal lave en avis, der åben for folk. De forventer at kunne komme til orde, ligesom de kan det på nettet,« siger Turid Fennefoss Nielsen, der afløser Flemming Hvidtfeldt, der fratrådte stillingen tidligere på året for skrive bøger.

Hun medgiver at oplagstal og økonomi for Århus Stiftstidende kunne være bedre, hvilket hendes børn også har bemærket.
»De spurgte mig i går: Hvordan har du dog mod til det? Jeg kender godt oplagstallene, men de seneste 1½ år har Århus Stiftstidende stabiliseret sig. Vi bløder stadigvæk, men det er nu en kontrolleret blødning. Jeg tror, at vi har været nede at ramme bunden og nu er vi på vej op igen.«

I forlængelse af at Turid Fennefoss Nielsens nye job, vil den redaktionelle del af udgivelserne på Djursland blive lagt tilbage til Randers Amtsavis. Og, redaktionschef, Axel Præstmark får den daglige ledelse af Randers Amtsavis, Randers Onsdag, Mariager Avis samt webaktiviteterne.

Turid Fennefoss Nielsen har været chefredaktør på Randers Amtsavis siden 2009. Hun har tidligere været ansat i otte år som redaktionssekretær på Århus Stiftstidende.

0 Kommentarer