”I kører bare”: Sådan blev TV 2’s falske historie om Múte Egede til

Ulla Østergaard havde som chef det overordnede ansvar, men journalister og redaktøren burde have modsat sig, konkluderer Seernes Redaktør efter sin undersøgelse af den falske historie om Múte Egede

Det var en kortfattet mail, der blev sendt fra Ulla Østergaard, daværende redaktionschef på TV 2 News, da en journalist på tv2.dk sendte hende et udkast til den nu udskældte og omdiskuterede artikel med falske anklager mod den grønlandske politiker Múte Egede.

”I kører bare,” stod der i mailen, der førte til, at artiklen blev udgivet.

Det fremgår af den undersøgelse, som Seernes Redaktør på TV 2, Lars Bennike, har lavet af forløbet omkring udgivelsen af artiklen, der blev bragt den 2. april, rettet og trukket tilbage den 4. april og beklaget den 6. april.

Undersøgelsen konkluderer, at Ulla Østergaard som redaktionschef med ansvar for det grønlandske valg havde det overordnede ansvar for historien, hvilket hun også tidligere har vedkendt sig. Men Lars Bennike konkluderer også, at både de to journalister, der havde byline på historien, og forsideredaktøren på tv2.dk den 2. april havde et ansvar for, at den ikke skulle have været udgivet.

Op til mailen med ordlyden om, at forsideredaktøren og tv2.dk-journalisten bare skulle køre, havde der været megen snakken frem og tilbage, og journalisten på tv2.dk forsøgte at gøre indsigelser mod historien.

Startede med 11 siders ’journalistbrief’

Berlingske har tidligere beskrevet, at et 11 sider langt dokument med udokumenterede påstande om Múte Egede, der var kandidat til posten som landsstyreformand, blev sendt til TV 2 inden udgivelsen af artiklen.

Det bekræfter Lars Bennikes undersøgelse, og ifølge ham sendte Ulla Østergaard det anonyme tip videre den 25. marts. Det blev sendt til de udsendte medarbejdere i Grønland, der afviste at gå ind i historien, da de opfattede det som en ”graversag” at komme til bunds i.

I stedet blev tippet givet videre til en skrivende journalist på udlandsredaktionen, der fik til opgave at lave en historie på det til tv2.dk.

Hun fik indtryk af, at researchen til historien er lavet, og hun forstod det som, at hun bare skulle ringe til de personer, som Ulla Østergaard havde nævnt i sin mail. Hun havde imidlertid svært ved at finde hoved og hale i historien og kunne ikke se, at Múte Egede skal have overtrådt loven. Hun ringede derfor til Ulla Østergaard, der ifølge hende ikke tvivlede på, at dokumentationen var i orden.

Den 31. marts lægger udlandsjournalisten en kladde til artiklen i TV 2’s system. Den 1. april forsøgte hun at få fat i daværende landsstyreformand Kim Kielsen for at få et interview om anklagerne. Det lykkedes ikke at få hul igennem, og om aftenen sendte hun en overleveringsmail om historien, da hun havde fri den følgende dag.

Fik indtryk af, at Múte var forsøgt

I overleveringsmailen til Ulla Østergaard skrev hun, at Múte Egede ikke var forsøgt kontaktet, og at flere af anklagerne ikke var dokumenteret.

Den 2. april mødte en journalist på tv2.dk ind og skulle gå videre med historien. Han vurderede, at vinklen var strammet og begyndte selv at ringe til personer med indsigt i Grønland for at få en fornemmelse af, om der overhovedet var en historie, hvilket han ikke mente, der var. Han syntes, at det virkede lusket og som et forsøg på at få Múte Egede ned med nakken. Han forstod heller ikke, hvorfor kilden til tippet skulle være hemmelig.

TV 2 og Ulla Østergaard har gentagne gange afvist at oplyse, hvem tippet kom fra. Det har Lars Bennike heller ikke fået at vide, men Ulla Østergaard har oplyst ham, at ”tippet kom fra folk, som ikke elsker Múte B. Egede”.

Ulla Østergaard sendte journalisten og redaktøren på tv2.dk en mail med det 11 sider lange dokument uden at angive en afsender på dokumentet. Journalisten og Ulla Østergaard diskuterede historien over telefon flere gange, og journalisten diskuterede historien med redaktøren flere gange. Det bekymrede både journalisten og redaktøren, at anklagerne ikke var dokumenteret.

Journalisten var frustreret undervejs i forløbet, hvilket også bliver bemærket af hans kolleger i newsroom.

OK. I kører bare

Ulla Østergaard har forklaret til Lars Bennike, at hun flere gange spurgte journalisten, om Múte Egede var blevet hørt.

På den anden side siger journalisten til Lars Bennike, at Ulla Østergaard havde fortalt, at man havde forsøgt at ringe til Múte Egede i flere dage uden held. Han forklarer samtidig, at Ulla Østergaard sagde, at historien måtte køre uden en kommentar fra Múte Egede. Tv2.dk-journalisten var fortsat af det indtryk, at Múte Egede var blevet forsøgt kontaktet gennem flere dage, og at det var afgørende for hans beslutning om at udgive historien.

Redaktøren på tv2.dk havde tidligere meddelt Ulla Østergaard, at historien burde løses et andet sted. Ligesom de udsendte i Grønland mente han, at den burde ligge hos graverjournalister eller lignende, men Ulla Østergaard insisterede ifølge ham på, at den skulle udkomme 2. april, fordi det var sidste chance inden valget. Aftalen blev, at Ulla Østergaard skulle læse historien igennem og tage ansvar for indholdet.

Omkring klokken 13 sender journalisten så et udkast til artikel til Ulla Østergaard. Han skriver i den mail, at redaktøren på tv2.dk ”er optimistisk om, at den godt kan køre, som den er nu”.

Det er på det tidspunkt, Ulla Østergaard gav, hvad der blev opfattet som grønt lys til at udgive historien uden forelæggelse, da hun skrev: ”OK” og ”I kører bare”.

Artiklen bliver udgivet den 2. april klokken 14.58 med overskriften ’Bejleren til at blive Grønlands nye leder undlod at erklære sig inhabil i to sager’.

Hovedansvaret ligger på Østergaard

Seernes Redaktør har gennemgået en række korrespondancer og talt med de involverede parter i sagen og konkluderer på den baggrund, at Ulla Østergaard havde et ”afgørende ansvar for, at artiklen ikke blev stoppet inden udgivelsen”.

”Set på bagkant gik meget galt i denne sag om en historie, som aldrig burde være udgivet,” skriver han.

Det er ikke lykkedes for Lars Bennike at afklare, hvorvidt Ulla Østergaard godkendte artiklen med ordene ’I kører bare’, da hun har oplyst, at det var en klar aftale med tv2.dk-journalisten, at Múte Egede skulle forelægges oplysningerne.

Men journalisterne og redaktøren på tv2.dk er ikke uden ansvar i sagen, konkluderer Lars Bennike.

”Og det er en del af opgaven som journalist, man skal også kunne sige klart nej, hvis man ikke synes, en historie holder – og man kan ikke frasige sig sit ansvar for det redaktionelle indhold.”

”Der påhviler derfor også både reporteren og redaktør B et betydeligt ansvar for, at de ikke stod imod, men valgte at udgive artiklen, selv om den ikke levede op til TV 2’s standarder,” skriver han.

Rettet ad flere omgange

Der gik lige knap tre timer, inden Múte Egede kontaktede tv2.dk-journalisten i en sms. I sit svar fraskriver journalisten sig ansvaret i forhold til indholdet og henviser til Ulla Østergaard.

Klokken 18.44 bliver artiklen så rettet med en kommentar fra Múte Egede, der afviser anklagerne.

Samme aften klokken 22.02 skrev en redaktionschef på tv2.dk til journalisten, at der manglede en afsender på påstanden om, at Múte Egede burde have erklæret sig inhabil.

Múte Egede og Ulla Østergaard var den 3. april i dialog om historien, og den 4. april gav Ulla Østergaard besked til redaktørerne på tv2.dk om, at der skulle laves en berigtigelse af artiklen. Ved middagstid blev der tilføjet en tekst øverst i artiklen, hvor Múte Egede afviser påstandene. Klokken 20.20 samme aften bliver den oprindelige artikel fjernet og erstattet med afvisningen, og rubrikken ændres til ’Grønlandsk politiker afviser anklager’.

Den 7. april uddybes Múte Egedes afvisning i en ny rettelse af artikel, og senere den dag skrives der ’TV 2 beklager’ ind i rubrikken på artiklen.

Rettelserne og beklagelserne fra TV 2 har dog ikke været nok for Múte Egede, der har varslet en politianmeldelse af TV 2 i forbindelse med sagen, som han ser som et forsøg på at påvirke udfaldet af valget i Grønland.

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Ulla Østergaard i chok: "Jeg blev forsikret om, at Múte Egede blev hørt"">

Ulla Østergaard i chok: ”Jeg blev forsikret om, at Múte Egede blev hørt”

31. AUGUST 2021

TV 2’s tillidsfolk i intern mail: Tre kolleger blev presset af chef i grønlandssag

17. JUNI 2021
<span class=Efter TV 2-redegørelse: ”Mange svar svæver stadig i vinden”">

Efter TV 2’s Grønland-redegørelse: ”Mange svar svæver stadig i vinden”

30. AUGUST 2021
Efter nye oplysninger om TV 2-historie: <span class="Det her skal kraftedme frem"">

Efter nye oplysninger om TV 2-historie: ”Det her skal kraftedeme frem”

25. JUNI 2021